Terug

Digitaal startschot werkgroep Taal maakt gezonder

23 november 2020

Dinsdag 27 oktober klonk via twee interactieve sessies het digitale startschot van de werkgroep Taal maakt gezonder. De ruim twintig leden vanuit zowel de zorgsector als de educatieve sector, maakten op deze wijze coronaproof kennis met elkaar en bespraken praktijkervaringen, behoeften uit het ‘veld’, en (sub)doelen van de voorgenomen samenwerking.

Verbinding

De werkgroep richt zich in de basis op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. De focus ligt hierbij op patiënten/cliënten in de gezondheidszorg en daarmee ook op gezondheidszorgprofessionals. Door de achtergrond van de leden kan de werkgroep een brug slaan tussen (behoeften) zorgprofessionals en (aanbod) taalprofessionals. Een verbinding die nodig is om meer inzicht te verschaffen en beter samen te werken en laaggeletterde cliënten verder te helpen.

Dat mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van (gezondheids)informatie baat hebben bij bijscholing is bewezen. Bijvoorbeeld Dicky Gingnagel is ervan overtuigd dat hij geen diabetes, medicijnen en een maagverkleining had hoeven hebben als hij eerder etiketten had kunnen lezen. Toch blijft voor zorgverleners de drempel hoog om met cliënten over laaggeletterdheid te praten en vervolgens door te verwijzen. De werkgroep wil via onder meer agendering en ontmoeting deze drempel wegnemen.

Onze activiteiten

 • De werkgroep deelt voorbeelden, kennis en ervaring rond:
  • Laaggeletterdheid en de aanpak van laaggeletterdheid in gezondheidszorg en gezondheidszorgonderwijs;
  • het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en het informeren van laaggeletterde patiënten/cliënten over scholing;
  • onderzoek naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten.
 • De werkgroep organiseert en faciliteert ontmoetingen onderling en ontmoetingen met (potentiële) partners en relevante organisaties.

De werkgroep Taal maakt gezonder is onderdeel van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en wordt voorgezeten door Stichting Lezen en Schrijven en Alles is Gezondheid. Deze alliantie zet zich in voor zowel het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, als voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden.

Doe mee
Ben jij werkzaam in gezondheidszorg, (zorg)onderwijs en/of zorgonderzoek? En ben of wil je aan de slag met verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten? Word dan partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en sluit je aan bij de Werkgroep Taal maakt gezonder.

Word partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Relevante links

Alliantie Gezondheids-vaardigheden

Meer weten over de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, meedenken of aansluiten?

Terug

Health Hub Live – Preventie

17 november 2020

Health Hub Utrecht organiseerde van 2 tot 6 november gesprekken vanuit Kanaal30 uit de Utrechtse wijk Merwede. Over preventie en hoe dit te versnellen. Over hoe participatie zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. En zijn onze opleidingen wel afgestemd op de toekomst? Met Health Hub Utrecht vertegenwoordigers uit de praktijk van zorg en welzijn, en met onder anderen Karen van Ruiten als co- host bij het gesprek over preventie.

Tijdens het C*RE The SYSTEM-programma, georganiseerd op Dutch Design Week 2019, kwamen een aantal grote thema’s bovendrijven die de moeite van het verdiepen waard waren. Health Hub Utrecht-vertegenwoordigers uit de praktijk van zorg en welzijn, maar ook beleidsmakers, onderzoekers, ontwerpers, ondernemers en natuurlijk eindgebruikers gingen daarom van 2 tot en met 6 november het open gesprek aan.

Karen van Ruiten was namens Alles is Gezondheid aanwezig als co-host tijdens de sessie over preventie, en waarom preventie geen modewoord mag worden.

In de thema-uitzending ‘Preventie’ bespreken de aanwezigen hoe we preventie topprioriteit kunnen geven. Voorkomen is beter dan genezen. Maar is preventie geen modewoord aan het worden? Komt er ooit nog een regionaal preventiefonds? En hoe zit het met de gezonde leefstijl interventie?

Bekijk hier alle Livecasts op de site van Health Hub Utrecht.

Terug

Oproep aan ministers tot leefstijlcampagne

12 november 2020

Tientallen voorname medici, gezondheidswetenschappers en bestuurders van maatschappelijke organisaties roepen VWS ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis op tot een stevige publiekscampagne over het belang van een gezonde leefstijl.

11 november 2020
Ondertekende brief

De mede namens teamhoofd Alles is Gezondheid Karen van Ruiten ondertekende brief, stelt dat mensen met chronische aandoeningen zoals obesitas zwaarder getroffen worden door COVID-19. Het is bekend dat deze aandoeningen het immuunsysteem kunnen verzwakken. In de brief wijzen ondertekenaars op wetenschappelijk aangetoonde voordelen die een gezondere leefstijl hier kan opleveren. Door meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken, voldoende rust en gematigd alcoholgebruik zijn de leefkracht, weerstand en veerkracht positief te beïnvloeden.

Urgentie

De brief maakt duidelijk dat in de huidige communicatie over maatregelen er te weinig aandacht is geweest voor wat mensen zelf -via hun leefstijl- kunnen doen om zich te wapenen tegen de ziekte. ‘Wij vinden dat er, naast de huidige coronamaatregelen, noodzaak is tot actie en vooral communicatie op het gebied van de hierboven genoemde leefstijlfactoren. Mensen hebben het recht te weten dat ze zelf meer kunnen doen dan de huidige, relevante Coronamaatregelen zoals handen wassen, 1,5m afstand houden et cetera. Nu de tweede golf in alle hevigheid bezig is, en het wellicht nog maanden of langer duurt voordat we het virus geheel onder controle hebben, vinden wij het onverantwoord om deze boodschap niet te communiceren’, schrijven de opstellers.

Voorkomen is beter dan genezen

Karen geeft aan waarom ze deze brief ondersteunt: “Corona en alle maatregelen daaromtrent geven duidelijker dan ooit aan: voorkomen is beter dan genezen. Met een goede leefstijl is – naast het voorkomen van diverse ziektes – veel gezondheidswinst te behalen. De transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag is meer dan ooit nodig. En daar hebben we met elkaar een verantwoordelijkheid. En er zijn al veel prachtige voorbeelden waarmee iedereen aan je gezondheid kan werken. Zoiets als wandelen in de natuur zou voor de meeste mensen haalbaar moeten zijn. Maar extra aandacht hiervoor kan dat stimuleren.”

Bekijk hier de Brief VWS urgent verzoek tot leefstijlcampagne tijdens COVID-19 pandemie.

Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid
Terug

It’s My Life wint Make the Next Move met Fitcoin Health Community

4 november 2020

‘Door te werken met belonen via Fitcoins brengen we doelgroepen in beweging die meestal niet aan traditionele gezondheidsprogramma’s deelnemen’, aldus René Sielhorst van Fitcoin Health Community van It’s My Life. Met dit platform nemen mensen zelf via communities in bedrijven, wijken, verenigingen en scholen de regie over hun gezondheid. Een innovatief concept dat 3 november 2020 35 andere mooie initiatieven achter zich liet en de Make the Next Move-award won. De award werd geheel in coronastijl digitaal overhandigd tijdens de Alles is Gezondheid Livecast: Van Ego naar Eco.

Jurylid Carl Verheijen: ‘De Fitcoin is een onafhankelijk betaalmiddel dat mensen verdienen door te bewegen en kunnen uitgeven aan gezonde producten en diensten. Hierdoor ontstaat een nieuw ecosysteem gericht op preventieve gezondheid, onafhankelijk van economie, politiek en zorgverzekeraars. Door het gebruik van technologie waarbij mensen via hun smartphone met elkaar verbonden zijn waardoor een zogenaamde Smart Health Community ontstaat, is dit project zowel nationaal als internationaal maximaal schaalbaar. Daarmee past het naadloos bij de Make the next Move-gedachte om vernieuwende gezondheidsprojecten kans te bieden voor opschaling en verduurzaming.’

Maatschappelijke waarde van gezondheid

‘Het winnen van de Impactscan kan niet op een beter moment komen,’ vertelde René Sielhorst. ‘Gezondheid heeft individuele en maatschappelijke waarde. Het is onze ambitie dat die waarde in de vorm van Fitcoins in de digitale portemonnee van de burger terechtkomt waarmee deze een lang, gezond en gelukkig leven kan leiden zodat gezondheidsverschillen verkleinen. Het is onze uitdaging om dit via een goed onderbouwde kosten-baten analyse te bewijzen. We richten ons primair op Nederland, maar begin 2021 starten we een pilot in Oostenrijk (stad Wenen) en inmiddels zijn via onze technologiepartner SAP oriënterende gesprekken gaande in België, Duitsland en Zwitserland.’

Van de 35 deelnemende initiatieven is een groot aantal gericht op preventie, gedragsverandering om (mentale) vitaliteit te stimuleren. Ook It’s My Life zet hier samen met partners als SAP Nederland, Expertum Consulting, Garmin, Gezond 010, TU/Eindhoven en XtraAdvice op in. René Sielhorst: ‘Gedrag veranderen is moeilijk. Ook op gebied van gezonde leefstijl. De realiteit leert dat een groot deel van de Nederlandse bevolking niet ontvankelijk is voor inzicht in de voordelen van dat veranderen, omdat zaken als bijvoorbeeld schulden, een scheiding of werk-privé balans aandacht vragen. De Fitcoin is eigenlijk een vorm van digitaal zegeltjes sparen waarbij we sport en bewegen als middel inzetten. Zo bereiken we die mensen wel.’

Make the next Move: potentie voor investeerder

Op weg naar een gezonder en vitaler Nederland zijn afgelopen jaren veel verbindingen gelegd, projecten ontwikkeld en activiteiten georganiseerd. Maar alleen wanneer de maatschappelijke kosten en baten van een initiatief helder zijn, komt de weg vrij voor een duurzaam en eerlijk verdienmodel. Daarom ontwikkelde Stichting Society Impact en Alles is Gezondheid samen een check die deelnemers kans biedt op een impactscan. Hiermee wordt de impact van een project op doelgroep en betrokkenen zoals gemeenten, verzekeraars of zorgverleners in kaart gebracht. Inzicht in de potentie van het project voor een eventuele investeerder. Lees meer over de impactscan.

De juryleden van Make the Next Move 2020 Carl Verheijen (Noaber Foundation), Sadik Harchaoui (Society Impact) en Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid) hebben het winnende project gekozen uit 35 inzendingen. Los van de verkiezing, zijn we trots op deze oogst aan waardevolle initiatieven, implementatieprojecten, veranderprocessen, pilots, campagnes en vernieuwende programma’s. Ook opvallend: de rijkheid aan doelgroepen, thema’s en onderwerpen. Van slimmere thuishulp tot betere jeugdhulp en gezondere buurten. Komende periode gaat Alles is Gezondheid kijken hoe we  inzenders kunnen helpen om een stapje verder te komen. Verder krijgen alle deelnemers een online kennissessie aangeboden over het creëren van impact en het meten van effecten.

Kijk verder

Winnaar It's My Life

Hun missie: Fit for the future. Meer weten over dit initiatief?

Terug

Vitaal Bedrijf vermindert verzuim en verbetert productiviteit en werkplezier

12 oktober 2020

VNO-NCW en MKB-Nederland lanceerden 5 oktober j.l. met de staatssecretarissen Paul Blokhuis (VWS) en Bas van ’t Wout (SZW) het landelijke programma Vitaal Bedrijf om ondernemers te helpen met het verbeteren van de vitaliteit op de werkvloer. Dat levert ondernemers en medewerkers veel op: meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim.
“Via de nieuwe site www.vitaalbedrijf.info kunnen mkb-bedrijven in Nederland praktisch, snel en kosteloos een vliegende start maken met het vergroten van de vitaliteit van de hele onderneming en alle mensen die er werken. Juist in deze tijd van corona en thuiswerken is dat extra belangrijk om goed op te letten en een goede balans te bewaren”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW.

Relevante tools en informatie

De nieuwe site biedt tools, zoals een gratis oriëntatiescan, een aantal gratis scans onder medewerkers, relevante informatie over vitaliteit en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie kunnen uitvoeren. Staatssecretaris Blokhuis: “Een gezonde leefstijl is belangrijk en niet moeilijk. Je voelt je lichamelijk beter, zit lekkerder in je vel en je hebt meer energie voor je werk. Een gezonder Nederland bereiken we samen, ook werkgevers spelen daarbij een belangrijke rol. Vitaal Bedrijf heeft de kennis die we al hebben gebundeld en geeft tips en activiteiten aan werkgevers, zodat die er snel mee aan de slag kunnen. Investeer niet alleen thuis in een gezonde leefstijl, maar ook op het werk. Dus ik roep werkgevers op: ga het gewoon doen!”

Brede thema’s

Vitaal Bedrijf biedt kennis en activiteiten op meerdere thema’s: bewegen, mentale balans, voeding en alcohol, roken & drugs. Staatssecretaris Bas van ’t Wout: “Je mentaal en fysiek gezond voelen op je werk is enorm belangrijk. Het zorgt naast meer werkplezier vaak ook voor minder verzuim. In deze onrustige periode, waar we veel thuiswerken, is het des te belangrijker om werkgevers hulpmiddelen aan te reiken. Hulpmiddelen die de vitaliteit van de werknemers stimuleren en de gezondheid verbeteren. Vitaal Bedrijf biedt deze aan en biedt daarmee werkgevers de helpende hand, in een tijd die voor iedereen uitdagend is.”

Alles op 1 plek voor werkgevers

Het programma Vitaal Bedrijf wil het werkgevers makkelijk maken om aan de slag te gaan met vitaliteit. “Veel ondernemers zijn zich bewust van het belang van vitaliteit,” zegt MKB-voorzitter Jacco Vonhof, “maar ze hebben de tijd niet om zich te verdiepen en zijn soms ook bang voor hoge kosten. Bij Vitaal Bedrijf vind je alles op 1 plek, en kun je kosteloos de eerste stap zetten.” Tijdens de lancering in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging en Netwerk Vitaal Limburg vertelden twee Limburgse ondernemers over de meerwaarde van de aandacht voor leefstijl in hun bedrijf. Hun verhalen zijn terug te vinden op de website.

Samenwerking experts

Het programma is een initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW, de twee ministeries en Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! De informatie op het platform en de scans die worden aangeboden zijn ontwikkeld samen met wetenschappelijke partners. Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum en het Trimbos-instituut zijn als expert aan Vitaal Bedrijf verbonden en het RIVM is nauw betrokken bij de scans. Martine Schuijer, directeur Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk: “Dat maakt Vitaal Bedrijf een onafhankelijk en betrouwbaar startpunt. We voorzien ondernemers van de kennis om met vitaliteit aan de slag te gaan. Met wie activiteiten in het bedrijf vervolgens worden uitgevoerd, kiest de ondernemer zelf.”

Aan de slag

Een groot netwerk, handige tips, relevante scans en info. Je kunt direct aan de slag via vitaalbedrijf.info.

 

Netwerkadviseur bedrijven en gezondheid
Terug

Samen kracht van natuur meer benutten voor gezondheid

25 september 2020

Dat natuur gezond is voor ons weten we intuïtief wel, maar dat wordt ook steeds beter onderbouwd door de wetenschap en er zijn steeds meer mooie praktijkvoorbeelden. Ik ben er trots op dat we de waarde hiervan nu niet alleen via onze provinciale aanpak Groen Kapitaal maar samen met twintig partijen nog beter gaan uitdragen.” Met deze woorden leidde Gedeputeerde Esther Rommel het digitale tekenmoment van de pledge van Alles is Gezondheid tijdens de sluiting van de Week van het Groene Kapitaal van de provincie Noord-Holland.

Groen biedt veel voordelen: gelijktijdig verbetert groen het vestigingsklimaat, vastgoedwaarde, biodiversiteit, de leefomgevingskwaliteit én gezondheid. Er komt meer en meer kennis beschikbaar over de waarde van natuur en in de praktijk wordt deze kennis via verschillende mooie initiatieven al toegepast. De twintig ondertekenaars verbinden zich om samen via kennisdeling, inspiratie en activatie meer aandacht te schenken aan en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving.

Krachtenbundeling
Door kennis te bundelen vanuit de netwerken van Alles is Gezondheid en Groen Kapitaal is een video met praktijkvoorbeelden gemaakt en samen met onderzoek, praktijk en beleid een interactieve infographic opgesteld. Dit om het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit te dragen en specifiek ook gemeenten uit te dagen hier meer mee te doen. Madeleen Helmer, projectleider bij Klimaatverbond Nederland: ‘Groen helpt enorm om de toenemende klimaatproblemen het hoofd te bieden: het beperkt wateroverlast en droogte én groen koelt de stad. Met de infographic en intentieverklaring kunnen we partijen die vanuit verschillende ‘agenda’s’ op de waarden van groen uitkomen makkelijker vinden. Zo kunnen we onze onderlinge samenwerking en die met gemeenten, provincies en waterschappen binnen Klimaatverbond Nederland verder versterken’.

Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland
Er gebeurt gelukkig al veel op het gebied van een gezonde leefomgeving, maar de baten van groen voor gezondheid kunnen meer benut worden. Tijdens de Week van het Groene Kapitaal Noord-Holland is hier uitgebreid aandacht aan besteed via onder meer workshops, wandelingen, denksessies en rondleidingen.

Maak kennis met de ondertekenaars van de pledge: Arcadis, GGD Amsterdam, GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, NL Greenlabel, Groen Kapitaal provincie Noord-Holland, Horjus & Partners, IVN, Klimaatverbond Nederland, Landschap NH, LandschappenNL, Luc Bos Stedenbouwkundig Bureau, Margot Ribberink, Nature Desks, Nature For Health, Pharos, Staatsbosbeheer, Stichting Steenbreek, Vereniging Arts en Leefstijl en Alles is Gezondheid.

Aansluiten?
Wil je ook in samenwerking met andere partijen bijdragen aan een groene gezonde omgeving, dan kun je ook tekenpartner worden. Graag zelfs. Neem contact op met Ornella van der Ende van Alles is Gezondheid via ornella.van.der.ende@allesisgezondheid.nl .

Netwerkadviseur groen
Netwerkadviseur Groen

Terug

Hoe komen we de schaamte voorbij?

16 september 2020

Verborgen armoede. Dat was het thema tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede Friesland op 15 september 2020 in de Harmonie in Leeuwarden. Ruim 100 mensen kwamen op 1,5 meter bij elkaar om kinderarmoede bespreekbaar te maken en tot werkbare oplossingen te komen in de provincie Friesland.

In de openingsfilm van ervaringsdeskundigen wordt pijnlijk duidelijk: verborgen armoede bestaat nog steeds. Er heerst een groot taboe rondom het thema: je komt er niet achter dat het bestaat, want niemand durft erover te praten. Dagvoorzitter Marijke Roskam (BNR) verwoordt het sentiment van alle aanwezigen in de zaal: “Dit moet en kan eigenlijk niet meer gebeuren.” Doel van de Publieksacademie Kinderarmoede Friesland was aan het eind van de dag duurzame en concrete verbetervoorstellen te hebben om kinderarmoede aan te pakken. Een agenda voor beter landelijk beleid om in het voorjaar van 2021 te overhandigen aan de Tweede Kamer.

Coronacrisis maakt armoede minder verborgen

Omdat corona iedereen treft, is er minder schaamte om om hulp te vragen. Het is zaak dat mensen eerder de hulpvraag uitzetten om die hulp te krijgen. Kinderen vroegen deze periode niet om hulp, het werd opgemerkt, en dat is wat werkt. Een deel van de kinderen heeft thuisonderwijs als prettig ervaren, voor anderen was het niet fijn om het huis niet uit te kunnen en een andere omgeving zoals school te hebben, gaf Laura van den Heuvel, beleidsadviseur en vertegenwoordiger Kinderombudsman, aan.

Kinderen willen vooral dat hun ouders geholpen worden, zodat zij minder stress ervaren

Kinderen hebben het recht zich zo goed en zo veilig mogelijk te ontwikkelen. Armoede zet deze rechten onder druk: op school (vanwege stress), in de buurt (onveilige wijk en te klein behuisd), en door een onstabiele thuissituatie (ouders druk met hoofd boven water houden). Er is nu veel aandacht om kinderen mee te laten doen op school en daarbuiten, tegelijkertijd is er nog te weinig aandacht voor stress en wat dat met de thuissituatie doet. Er is nog een recht van kinderen: het recht om gehoord te worden. Kinderen willen vooral dat hun ouders geholpen worden, zodat zij minder stress ervaren.

Help de ouder, daarmee help je het kind

Hein Kuiken, wethouder armoedebestrijding: “De urgentie in Leeuwarden is groot. Er zijn wijken waar meer dan 50% van de kinderen opgroeit in armoede. Gemiddeld is er al jaren ongeveer 17% kinderarmoede in Leeuwarden, het lukt ons niet zelf om dit terug te dringen. Divosa pleit in Binnenlands Bestuur voor meer doen dan de praktische instrumenten. Hoe voorkom je nu problemen? Hoe bereik je deze gezinnen in verborgen armoede? Dat kunnen we als gemeente niet alleen. Daar hebben we een alliantie in de stad voor nodig.”

Actief beleid van Leeuwarden is het kindpakket. Het kindpakket geeft kinderen binnen de gemeente Leeuwarden de mogelijkheid om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Als kinderen willen dat hun ouders geholpen worden, zodat zij minder stress ervaren, betekent dat dat je als gemeente ook moet kijken naar je rol als schuldeiser en er bij zijn in het gezin.

Doorbreek de schakel van intergenerationele armoede

Michael Kaptein, ervaringsdeskundige bij GGZ Friesland, wist niet dat hij arm was en anders leefde dan de rest. Hij verhuisde zo’n 40 keer als kind. Zijn ouders zorgden voor eten op tafel maar betaalden geen vaste lasten. Hij leerde niet voor zijn gebit te zorgen en ging niet naar de tandarts. Ook kreeg hij geen financiële opvoeding: “We waren met 6 kinderen thuis en 5 hebben later in de financiële sores gezeten. Ik ook. De Kredietbank heeft me hierbij geholpen, maar de fundamentele vraag: ‘waarom doe jij wat je doet’, werd niet gesteld. Pas toen een sociaal werker van mijn wijkteam me deze vraag stelde kwam het omslagpunt en de bewustwording. Ook voor mijn broers en zussen. Omdat we ons nu bewust zijn van ons verleden en tekortkomingen, zoeken we hulp en handelen we anders. Zo hebben wij de schakel van intergenerationele armoede doorbroken. Waardevolle tip: blijf mensen als mens benaderen, niet als probleem.”

De juiste vraag stellen

Dat het stellen van de juiste vraag essentieel is, benadrukt ook kinderarts in het UMCG Michel van Vliet: “Wij zien kinderen die niet genoeg groeien. Als we de tijd nemen en goed doorvragen, blijkt soms dat er te weinig geld is om eten te kopen.” De invloed van armoede op kinderen is enorm. Kinderen voelen chronische stress van hun ouders haarfijn aan, stress doet iets met je hersenen, hersenen worden kleiner. Als je continu stresshormonen aanmaakt, word je ziek en kun je hart- en vaatziekten, kanker, obesitas of diabetes krijgen. Stress verminderen is de volgende stap. Veilige hechting is volgens van Vliet de belangrijkste preventieve investering. En wat je dan moet doen: stress verminderen.

We hebben allemaal een stukje van de puzzel

Een man uit het publiek legde de vinger op de zere plek: “Iedereen wil de goede kant op, waarom lukt het ons dan niet om het probleem op te lossen?” Directeur de Kredietbank: “Dat heeft ook te maken met gebrek aan tijd en omdat we allemaal dat kleine stukje van de puzzel hebben. Het kost veel tijd, alles is gebonden aan tijd en geld. Het feit dat de tijd niet genomen wordt, kost ook veel geld. Het gaat sneller om een schuldtraject te starten, dan die essentiële vraag aan Michael Kaptein te stellen waarom hij bepaalde dingen doet.” Michel van Vliet reageert: “Juist het feit dat het niet gebeurt, zorgt voor hoge kosten. Die zien wij bij het UMC Groningen. Dan zien we dat het medisch probleem voortkomt uit armoede. Maar die kosten blijven onzichtbaar of landen elders.”Hij voegt toe dat we erop moeten letten dat kinderarmoede meer is dan alleen inkomen, denk aan huiselijk geweld. Verbinden met de verschillende velden is lastig.

Zie elkaar als gelijkwaardig

Tijdens het forumgesprek keken we waarmee we zelf aan de slag kunnen en wat we landelijk moeten gaan doen. Vanuit de deelnemers aan het gesprek en uit het publiek kwam naar voren dat maatwerk nodig is, iedereen is uniek. Het is belangrijk om stil te staan bij de context van de mensen, en waarom je doet wat je doet. Contact maken is essentieel, zorg dat je elkaar als gelijkwaardig ziet. Schaamte is aanwezig en het is nodig om open te zijn.

“Vroeger was ik onderdeel van het probleem, nu ben ik deel van de oplossing”

In deze Publieksacademie zijn ervaringsdeskundigen veelvuldig aan het woord gekomen. Unaniem naar voren kwam het gegeven dat ervaringsdeskundigheid serieus moet worden genomen op het niveau van beleid; er is betere samenwerking nodig van wetenschap en ervaring. Het idee van een hulplijn waar ervaringsdeskundigen – letterlijk- als luisterend oor kunnen dienen voor mensen die in armoede leven is met veel enthousiasme ontvangen. Zoals ook sociaal werker Nynke Andringa aangaf: “ervaringsdeskundigen kunnen helpen om meer begrip te creëren en minder te oordelen, zet ze op de loonlijst.’’ De wethouder armoedebestrijding pleitte ervoor dat gemeenten veel meer kunnen doen en meer regie kunnen nemen. Alex, een van de ervaringsdeskundigen, sloeg de spijker op z’n kop met deze uitspraak: “Vroeger was ik onderdeel van het probleem, nu ben ik deel van de oplossing.”

Over de Publieksacademie Kinderarmoede

De Publieksacademie is een initiatief van de Alliantie KinderarmoedeNDC MediagroepDPG MediaJanivo, Divosa  en Alles is Gezondheid. Samen, en met steeds meer partners aangesloten bij de Alliantie Kinderarmoede, zorgen ze ervoor dat in het jaar 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen meer zijn die in armoede vervallen. Door je als partner bij de Alliantie Kinderarmoede aan te sluiten draag je bij aan de oplossing van het probleem. Meer weten? Mail dan naar info@alliantiekinderarmoede.nl.

 • Lees hier het artikel over de Publieksacademie Kinderarmoede Friesland, dat 15-09-2020 in de Leeuwarder Courant verscheen.
Terug

Landelijke nota: vernieuwende brede benadering van gezondheid

30 juli 2020

2020-2024: “MET POSITIEVE GEZONDHEID KUNNEN WE VRAAGSTUKKEN IN ONZE SAMENLEVING IN EEN ANDER LICHT BEKIJKEN”

De nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 heeft oog voor gezondheid in de volle breedte. Positieve Gezondheid wordt als paraplu voor deze benadering en als gedachtegoed nadrukkelijk genoemd. Staatssecretaris Paul Blokhuis denkt dat Nederland klaar is voor de shift. “Iedereen voelt dat dit Nederland alleen maar aangenamer kan maken.” Dat noemde de Staatssecretaris in een interview met Institute for Positive Health, waar Alles is Gezondheid sinds 4 juni j.l. intensiever mee samenwerkt om de maatschappelijke beweging om Nederland gezonder en vitaler te maken te versterken.

Is de brede benadering van gezondheid zoals omschreven in de landelijke nota vernieuwend?

“Absoluut! Dit kabinet heeft echt een shift gemaakt in het denken. Tot voor kort dachten we dat gezondheidszorg primair ging om het tegengaan van ziekten. En hoewel de gezondheidszorg van Nederland mondiaal heel goed staat aangeschreven, heeft gezondheidsbevordering maar een heel kleine rol in ons beleid. Dat heeft in de landelijke nota een prominente plek gekregen, omdat we merkten dat die vraag ook ontstond in de samenleving. Verschillende organisaties, waaronder Arts & Leefstijl, Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health, voorstaan een brede benadering van gezondheid. Zij hebben er aan bijgedragen om onze ogen verder te openen voor het gevolg van leefstijlkeuzes. De brede benadering is daarbij van groot belang. Daarom hebben we ook schuldhulpverlening en bijvoorbeeld de fysieke omgeving als invalshoeken voor de beleidsnota genomen.”

Waarom is dat nodig?

“Wij kunnen heel veel in Nederland. We kunnen veel ziekten genezen, we kunnen veel herstellen, en in die context is het onuitstaanbaar dat er jaarlijks nog altijd 35.000 mensen overlijden als gevolg van leefstijlgerelateerde ziekten. Dat heeft te maken met de hele inrichting van ons leven. De fysieke inrichting van de omgeving, hoe stimuleer je mensen met een gezondheidsachterstand om meer te bewegen en hoe help je ouderen om naar buiten te kunnen? Voor ons als kabinet zit de uitdaging in het gemakkelijker maken van gezonde keuzes. En wat gezond dan is, laat zich heel breed uitleggen. Juist die brede benadering wordt in de samenleving steeds luider. Ik zit in de gelukkige positie dat ik deze uitdaging mag vormgeven in dit kabinet. En dat is nodig. We zitten nog steeds in een scheve situatie. We geven in Nederland per jaar ruim 80 miljard uit aan zorg. Met heel veel moeite komen we op 2 miljard voor preventie en gezondheidsbevordering. Het kabinet wil de beweging naar meer gezondheidsbevordering inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat dit een heel belangrijke koerswijziging is ten opzichte van de achter ons liggende decennia waar we vooral aan damage control hebben gedaan.”

Waarom is Positieve Gezondheid zo prominent als uitgangspunt gekozen in de beleidsnota?

“Ons stelsel is ingericht op schade en schadeherstel. Terwijl de focus veel meer zou moeten liggen op wat mensen wel kunnen. De brede benadering is op individueel niveau van belang; bijvoorbeeld in de spreekkamer van de huisarts waar iemand met onverklaarbare buikpijn onderliggend last kan hebben van eenzaamheid. En toch grijpen we in ons huidig stelsel snel naar medicatie. Ik wil mensen geen hulpverlening ontzeggen, maar ik denk wel dat we oog moeten hebben voor de brede gezondheid. Dat doet Positieve Gezondheid. Hiermee kun je vraagstukken in onze samenleving in een ander licht bekijken; door uit te gaan van het positieve. En dat vertaalt zich door in alle facetten van de samenleving. Bijvoorbeeld in de fysieke omgeving; het aanleggen van fietspaden, speelplaatsen inrichten voor kinderen, het kinderen gunnen dat buitenspelen soms een beetje wild en vies is. Ik kom nog uit de generatie dat ik vroeger met een gat in mijn broek thuis kwam, gewoon omdat wij het buitenleven gingen ontdekken en onze dagen niet versleten met gamen.”

Hoe bewerkstellig je dan dat alle gemeenten actief aan de slag gaan met gezondheidsbevordering?

“In mijn optiek zijn daarvoor drie zaken van groot belang: wetgeving, borging en geld. Het aandacht geven aan gezondheidsbevordering en preventie is nog best vrijblijvend in Nederland. Gemeenten zijn hier niet toe verplicht. Ik denk dat daar verandering in moet komen door gezondheidsbevordering vast te leggen in onze wetgeving. Niet door gemeenten voor te schrijven hoe zij het moeten doen – er blijft ruimte voor de lokale accenten en maatwerk – maar door de verplichting kunnen we gezondheidsbevordering borgen. Er staan veel mensen in de startblokken om deze nieuwe benadering verder vorm te gaan geven. En daar zijn in de toekomst ook financiële middelen voor nodig. Hoe we het exact gaan doen, is nog een zoektocht. Maar iedereen voelt aan dat deze benadering Nederland alleen maar aangenamer kan maken.”

En welke rol speelt samenwerking hier dan in?

“In sommige regio’s ontstaan er al mooie samenwerkingen, in andere regio’s moeten samenwerkingspartners bij wijze van spreken nog kennismaken. Zeker wanneer gezondheidsbevordering en de vervlechting van gezondheid in alle domeinen verplicht wordt, noopt dit tot nauwere samenwerking. Gezondheid is een gezamenlijke inspanning. Partijen die elkaar kunnen versterken worden dan ook aangemoedigd om nauwer samen te werken. Ik vind dat wanneer je als conglomeraat een subsidieaanvraag indient, je eigenlijk al een streepje voor hebt.”

Even terug naar de gezondheidsbevordering; niet ieder mens is in staat gezonde keuzes te maken…

“Dat klopt. De rol van overheden, gemeenten en organisaties zit dan ook in het gemakkelijk maken van de gezonde keuzes. Ik ben zelf ook maar een mens en als ik in de supermarkt een mooie actie zie van twee flessen wijn voor de prijs van één, dan gooi ik er zes in mijn karretje. Daarom is er een shift nodig, waarbij we gezonde keuzes gemakkelijker maken. Je wilt de mindset van mensen veranderen op een positieve manier, zonder dat je hen dingen verbiedt. In Ijsland vinden jongeren het nu bijvoorbeeld not done om te roken. ‘Dat is voor oude mensen’, zeggen de zij. Het is aan Nederland om een gezonde cultuur te ontwikkelen, waar mensen automatisch onderdeel van uit willen maken.”

Hoe ziet Nederland er dan over tien jaar uit?

“Dan vinden we het vanzelfsprekender om gezonde keuzes te maken. Ik was onlangs bij een project genaamd Healthy Hillegom, dat een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd. Dat vond ik zo inspirerend. Zij zouden als stad zomaar de eerste blue zone van Nederland kunnen worden. Maar om blue zones te ontwikkelen, heb je trekkers nodig. En een goede wetgeving. Ik was laatst op een MBO-school waar de Gezonde School werd nagestreefd, door onder andere gezonde producten aan te bieden in de kantine. Maar de jongeren zeiden: “Als we naar buiten lopen, kunnen we om de hoek van de school een patatje halen.” Nu wil ik niet alle cafetaria’s dichtdoen – ik kom er zelf ook wel eens – maar gemeenten zouden bijvoorbeeld op termijn wel kunnen bewerkstelligen dat er geen snackbars in een straal van 100 meter van een school zijn gevestigd. Dat is ook weer die Health in All Policies; je hebt een brede aanpak nodig met commitment van iedereen in onze samenleving. Daar gaan we voor. En daar ben ik erg optimistisch over!”

Bron: IPH

Samenwerking met Institute for Positive Health

In 2020-2021 gaan Instituut for Positive Health en Alles is Gezondheid intensiever samenwerken. Zowel praktisch als strategisch. Doel van de samenwerking is om regio’s dichter bij elkaar te brengen, het lerend vermogen in onze netwerken te verhogen en het aanreiken van gezondheidstools onder gezamenlijke vlag.

Terug

Check je project en maak kans op een impactscan

Met Make the Next Move bieden wij jullie de kans om je gezondheidsprojecten te checken op impact en zo in aanmerking te komen voor een impactscan, uitgevoerd door Society Impact. De te winnen impactscan geeft je inzicht in de maatschappelijke waarde van je project voor potentiële investeerders. Wil jij dat je project na de ontwikkelfase meer mogelijkheden heeft voor financiële steun en een duurzaam vervolg?

Via de Make the Next Move check zie je of je project of initiatief klaar is voor een impactscan en waar je nog kunt bijsturen of verbeteren. Heb je bijvoorbeeld een duidelijke doelstelling geformuleerd? En heb je de doelgroep en effecten in beeld gebracht?

Hoe werkt het?

 • Pak je projectplan erbij
 • Vul de online checklist in
 • Dit duurt 10 tot 15 minuten
 • Ontvang direct feedback/tips
 • Je project dingt mee naar de impactscan
 • Jury beoordeelt inzendingen
 • Winnaar bekend: 3 november

Wat is een impactscan?

De te winnen impactscan neemt je project uitgebreider onder de loep en brengt in kaart wat de impact is op de doelgroep en betrokkenen zoals gemeenten, verzekeraars of zorgverleners. Zo krijg je onderbouwd inzicht in de potentie van je project voor eventuele investeerders. Meer weten?

Iedereen mag meedoen zolang je project gericht is op een gezonder Nederland. Invullen heeft alleen zin als je verder bent dan de ideefase.

Beoordelen van de inzendingen doen we met een jury die kennis heeft van sociaal ondernemen, maatschappelijke impact en de gezondheidssector.

Meedoen kan tot 15 september 2020. Society Impact kan eventueel helpen met invullen van de checklist en tips geven om de (toekomstige) impact van je project te vergroten.

Kijk hier voor meer over de check.

Terug

Jongeren Hulp Online: direct toegang tot anonieme en gratis ondersteuning

16 juli 2020

Hoe groot of klein het probleem ook is, waar je als jongere ook mee zit of om alleen maar even je hart te luchten: op www.jongerenhulponline.nl vinden jongeren het gebundelde aanbod van zes (bekende) hulplijnen die snel, anoniem en gratis hulp bieden.

De website is bedoeld om jongeren op weg te helpen bij het direct vinden van (online) ondersteuning en te voorkomen dat ze -al googelend- verdwalen in het woud van instanties, hulpverleners, websites en bedrijven.

Passende hulp

De zes organisaties die nu meedoen met Jongeren Hulp Online zijn: De Kindertelefoon, De Luisterlijn, @ease, PratenOnline, MIND Korrelatie, en 113 Zelfmoordpreventie. Bij elkaar dekken ze heel veel soorten problemen van jongeren af met passende (eerste) hulp.

De ondersteuning van de aangesloten hulplijnen verschilt: van het praten over je gevoelens met een getrainde vrijwilliger tot het inroepen van een professional in een situatie waarin de nood hoog is. Maar in alle gevallen zijn ze er (mede) om jongeren te helpen: met een luisterend oor, tips, adviezen en doorverwijzing.

Het voordeel voor jongeren is dat er met www.jongerenhulponline.nl een vertrouwde plek ontstaat waar ze op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot directe hulp. Of het nou gaat om chatten, appen, mailen en bellen: de ondersteuning die Jongeren Hulp Online samenbrengt is allemaal anoniem en gratis.

Meer psychische problemen

In juni 2020 waarschuwden het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos Instituut dat de coronacrisis voor meer psychische problemen kan zorgen. Mensen worden mogelijk eenzaam, raken hun baan kwijt en gaan wellicht meer drank en drugs gebruiken.

Ook jongeren worden genoemd als risicogroep. Het contact met leeftijdgenoten is beperkt, de school is weggevallen als vangnet, de nabije toekomst is onzekerder en de coronatijd maakt het extra zwaar als je -als jongere- al psychische klachten hebt zoals somberheid, stress of angsten.

Informatie en contact

Jongeren Hulp Online is een initiatief van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid. De eerste fase richt zich op het lanceren van de landingspagina. Daarna volgt een verkenning naar uitbreiding met e-health toepassingen.

Voor vragen over Jongeren Hulp Online of als jouw organisatie wil deelnemen aan dit initiatief, kun je contact opnemen met Wico Mulder (wmulder@ncj.nl, 06-28358871) of Cuno de Haas (cuno.de.haas@allesisgezondheid.nl, 06–45489676).

Interview

Interview in ‘De Late Avond’ met Wico Mulder, Arts Maatschappij & Gezondheid, Adviseur bij NCJ.

Hulp zoeken is ten eerste al geweldig en Kyra Kay van ZTACK heeft uitgezocht waar je wel naar toe kan gaan als je het zelf niet meer weet. Kyra Kay gaat in gesprek met Wico Mulder van Jongeren Hulp Online.

Communicatieadviseur