Terug

Vignet voor bedrijven die actief met vitaliteit en Positieve Gezondheid bezig zijn

18 maart 2021

Vitaal Bedrijf daagt werkgevers uit om aan de slag te gaan met vitaliteit, zodat Nederland het vitaalste land van Europa wordt. Om die beweging in beeld te brengen krijgt iedere werkgever met een vitaliteitsprogramma het vignet Vitaal Bedrijf. Zo ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is voor de organisatie en de mensen. Om een Vignet Vitaal Bedrijf te krijgen moeten organisaties uiteraard wel een toets doen. Positieve Gezondheid maakt een belangrijk deel uit van Vitaal Bedrijf.

Criteria

De basiscriteria voor een Vignet Vitaal Bedrijf zijn:

 • De organisatie heeft een nulmeting gedaan van de vitaliteit van hun medewerkers.
 • Er zijn daarna op minimaal twee van de vijf vitaliteitsthema’s* activiteiten in de organisatie uitgevoerd waaraan ten minste 25% van de doelgroep heeft meegedaan.
 • De organisatie heeft dit proces doorlopen onder deskundige begeleiding
 • Na twee jaar kan het Vignet Vitaal Bedrijf verlengd worden door de activiteiten die na ontvangst van het Vignet zijn uitgevoerd te laten toetsen.

* Bewegen, Roken, Alcohol-drugs-medicijnen, Voeding en Ontspanning/mentale balans

Sta je voor vitaliteit, vraag een vignet aan. Kijk hier voor meer informatie en aanvragen van een vignet.

Terug

Denktank lanceert boek Mentale Vooruitgang om mentale kracht Nederland te vergroten

15 maart 2021Hoe versterken we de mentale kracht van alle Nederlanders? De coronacrisis benadrukt dat het niet goed gaat met de mentale staat van mensen en van onze samenleving. Het boek Mentale Vooruitgang is vrijdag 12 maart gepubliceerd. Staatsecretaris Paul Blokhuis nam het op 18 maart virtueel in ontvangst en benadrukte dat “de roep mentale weerbaarheid toe te voegen als thema aan het Preventieakkoord steeds sterker wordt.” Het boek biedt een overzicht van tientallen doelen en acties die bijdragen aan de mentale kracht van mensen, organisaties en van de samenleving.

Het boek is de weerslag van het werk van de Denktank Mentale Vooruitgang. Dit is een groep van twintig organisaties die november 2019 de krachten heeft gebundeld met als doel de Mentale Vooruitgang van Nederland op de kaart te zetten. De denktank laat zien wat mentale vooruitgang is en wat de mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en maatschappij vergroot. Je kunt het boek hier kopen.

Mentale vooruitgang biedt een nieuwe kijk op hoe we Nederland beter en sterker kunnen maken. De afgelopen decennia stond economische groei voorop. Maar ondanks onze materiële voorspoed, gaat het mentaal niet goed met ons. Dat we meer aandacht moeten schenken aan de mentale kracht van mensen en van de samenleving is evident. De coronacrisis heeft deze noodzaak nog eens extra benadrukt. De denktank bepleit een bredere invulling van vooruitgang, welzijn en welvaart. En streeft naar een samenleving waarin mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.

Mentale Schijf van Vijf

Mentale vooruitgang is het voortdurend verbeteren van onze mentale toestand. Het is de groei van de mentale kracht van personen, gezinnen, organisaties en samenleving. Met behulp van de Mentale Schijf van Vijf beschrijven we hoe we onze samenleving mentaal sterker kunnen maken: gelukkiger, meer betrokken, socialer, betekenisvoller én daadkrachtiger.

Concrete doelen en acties

Het boek Mentale vooruitgang biedt een overzicht van tientallen doelen die bijdragen aan de mentale kracht van de samenleving en al haar organisaties. Aan de hand van deze doelen kan iedereen zich de vraag stellen: hoe willen wij mentale vooruitgang nastreven? En welke acties moeten we ondernemen om deze doelen te realiseren? In het boek laten we zien dat er vele acties mogelijk zijn.

Dit boek is een begin

Dit eerste boek van de denktank markeert het begin van een nieuwe beweging. Mentale vooruitgang is iets waar je samen, als vrienden, buren, als gezin, als organisatie en als samenleving aan kunt werken. De denktank wil dan ook dat de Mentale Vooruitgang een brede beweging wordt. Een beweging, in de wetenschap, in de (sociale) media, in de politiek, in het onderwijs, in de zorg, in wijken en buurten, in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Over de auteurs

Kees Kraaijeveld is medeoprichter en directeur van De Argumentenfabriek. Kees studeerde geneeskunde, filosofie, psychologie en journalistiek. Kees stond aan de wieg van het Platform Zó werkt de zorg en schreef namens het platform diverse boeken over de zorg.

Simone Halink is senior denkbegeleider en kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. Ze begeleidde de afgelopen jaren uiteenlopende trajecten, zoals strategietrajecten rond digitale vraagstukken en de Denktank Toekomst van de Woningmarkt. Simone studeerde rechten.

Joep Verbugt is voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Eindhoven. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van het bestuur van Planetree Nederland en voorzitter van het Limburgs Vasteloaves Leedjes Konkoer (LVK). In 2018 publiceerde Joep het ‘Pleidooi voor een Mentaal Offensief’.

Op 12 maart 2021 organiseerde MIND in samenwerking met De Argumentenfabriek een online talkshow. Politieke partijen, werkgeversorganisaties, jongeren en de onderwijssector gingen met elkaar in gesprek over het verbeteren van de mentale gezondheid. Ook bespraken ze welke rol ze verwachten van het nieuwe kabinet. Bekijk de talkshow hier terug.

Lees hier meer over hoe Alles is Gezondheid zich inzet om mentale gezondheid onder de aandacht te brengen.

Platform Missie Mentaal, een initiatief van Alles is Gezondheid, richt zich op mentale balans onder jongeren. Juist nu is extra aandacht hard nodig. Op het platform worden kennis en ervaringsverhalen gedeeld.

Benieuwd naar de publicaties in het Kennislab van Alles is Gezondheid rondom mentale gezondheid? Deze vind je hier.

Missie Mentaal

Wat is er nodig om een samenleving te creëren waarin iedereen mentaal vitaal kan opgroeien en blijven?Terug

30DagenGezonder

10 februari 2021

Een nieuwe gezonde gewoonte in 30 dagen!

Een gezonde leefstijl is belangrijker dan ooit, blijkt tijdens de COVID-19 crisis. Fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel bij corona. De leefstijlcampagne van het Rijk is een goede stap, maar er is meer mogelijk om mensen te activeren. 

30DagenGezonder is een initiatief in de maand maart, waarbij deelnemers zich inzetten om 30 dagen gezonder te leven. Een maand gezonder leven kan variëren van beginnen met bewegen, gezonder eten, of leef bijvoorbeeld een maand zonder alcohol. Je kiest zelf de uitdaging die bij je past en je doel en aanpak. Denk aan stoppen met suikerklontjes in de koffie te doen als eerste stap of een maand lang zonder toegevoegde suikers in je eetpatroon.

De campagne is ontwikkeld door GGD Gooi en Vechtstreek en wordt daarnaast ook in de regio’s van GGD Hollands Noorden en GGD Zaanstreek Waterland al enkele jaren uitgevoerd. De vorige editie waren er 3.000 mensen die allemaal met hun eigen gezondheidsdoel aan de slag gingen. Juist doordat er zoveel mensen tegelijk bezig zijn om gezonder te leven hielpen deelnemers elkaar met aanmoedigen om het vol te houden, bij wat voor gezondheidsdoel dan ook.

Voor Alles is Gezondheid is een gezonde leefstijl een van de speerpunten. Zo riep Karen van Ruiten onlangs samen met tientallen medici, gezondheidswetenschappers en bestuurders van maatschappelijke organisaties Ministerie VWS ministers op tot een publiekscampagne over het belang van een gezonde leefstijl. Alles is Gezondheid en The Pando Network (initiatiefnemer Healthy Hillegom), Groen Kapitaal en Provincie Noord-Holland dragen deze editie graag bij aan ondersteuning van het initiatief 30DagenGezonder.

In februari is er voor nieuwe GGD’s of netwerken die de campagne nog niet eerder hebben uitgevoerd de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier aan te sluiten. Voor hen worden er op maat gemaakte pakketten samengesteld op basis van de wensen en gezondheidsproblematiek uit de regio.  Deze downloads kan iedereen gebruiken om de campagne te promoten, zoals bijvoorbeeld verschillende varianten van posters, een toolkit voor scholen en bedrijven, ansichtkaarten en meer. Deze kunnen onder andere in de vaccinatie- en teststraten worden getoond. Volg ook de 30DagenGezonder campagne op Instagram en Facebook en deel de posts.

Meedoen kan in je eentje of (wel zo leuk) samen met anderen: collega’s, sportmaten, buren, vrienden of gezin. Door je aan te melden ontvang je gedurende de actie gratis ondersteuning.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Ornella van der Ende via ornella.van.der.ende@allesisgezondheid.nl of Daan Warmerdam van The Pando Network via daan@thepandonetwork.com of 06 575 444 76.

30DagenGezonder

In 30 dagen een gezonde gewoonte aanleren? Het kan. Door deelname kun je (ongezond) gewoontegedrag doorbreken of experimenteren met gezonder gedrag.

Terug

Kennisvouchers Positieve Gezondheid

8 februari 2021

Op 25 januari 2022 stelde ZonMw de subsidieoproep open voor het aanvragen van een Kennisvoucher Positieve Gezondheid. Met deze voucher kunnen organisaties expertise inhuren om positieve gezondheid in de eigen wijk of regio te implementeren. Hierbij werken Alles is Gezondheid, Institute for Positive Health (iPH) en ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS samen aan het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid.

Huur expertise in met een kennisvoucher

Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health hebben met zorg 11 goede voorbeelden geselecteerd waarin het thema Positieve Gezondheid succesvol wordt toegepast. De voorbeelden hebben betrekking op samenwerking op provinciaal/regionaal, wijk/gemeentelijk of organisatieniveau. Met een kennisvoucher stellen we professionals in de zorg en welzijn, sociale domein, en gemeenten/ provincies in staat om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van opgedane ervaring elders in het land.

Met de voucher kan je een expert inhuren vanuit een organisatie die een goed voorbeeld vormt op het gebied van Positieve Gezondheid. Het doel is om de implementatie van een Positieve Gezondheid aanpak bij jouw eigen organisatie, wijk, gemeente of provincie/regio te ondersteunen. Meedingende organisaties moeten zelf ook tijd en geld vrijmaken om de implementatie tot een succes te maken.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure is laagdrempelig en toekenning is op basis van het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvrager een aanvraagformulier in te vullen waarin de motivatie voor het goede voorbeeld wordt toegelicht. Per goed voorbeeld worden maximaal twee aanvragen gehonoreerd. Op dinsdag 25 januari is de voucherregeling door ZonMw opengesteld en kan er een aanvraag worden ingediend. Het totaal beschikbare budget bedraagt €180.000,-. Er kunnen in totaal 20 kennisvouchers á 9000,- euro worden gehonoreerd.

Benieuwd naar de 11 goede voorbeelden en expertise die je daarmee binnenhaalt? Bekijk ze hier. 

Programmacoördinator
Netwerkadviseur & regiocoördinator

Kennisuitwisseling Positieve Gezondheid

Vraag een Kennisvoucher aan bij 1 van de 11 goede voorbeelden.

Terug

Transformatie in de regio: zo dus!?

4 februari 2021

Een gezonder en vitaler Nederland: dat is wat we allemaal willen. Met lokale samenwerking en regionale netwerken als motor van transformatie. Deze in werking zetten is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat in je eigen omgeving? Wie heeft de regie? En welke beweging maken we gezamenlijk?

Van de kop van Noord-Holland tot het zuidelijkste puntje in Limburg. Als we de kaart van Nederland aflopen zien we een grote variëteit aan lokale gezondheidsinitiatieven, -samenwerkingsverbanden en -regionetwerken.

Met telkens wisselende gezondheidsvraagstukken, doelgroepen en beleidsspeerpunten. Waarbij ieder netwerk zich ook weer anders organiseert in termen van planning, samenwerking, leiderschap, besluitvorming, financiering, communicatie, etc.

De ‘regisseurs’ van een (gezondheids)netwerk spelen een cruciale rol om alle betrokken partijen op te lijnen en in dezelfde richting te laten bewegen. Van formele zorgorganisaties tot informele gebiedscollectieven. Ga er maar aan staan…

Om regionetwerken te helpen met deze uitdagingen én met en van elkaar te leren is er een plan opgevat. Alles is Gezondheid en iPH willen lokale sleutelfiguren, regionale coördinatoren en netwerkregisseurs ondersteunen in procesvoering en transformatie. Zoals we medeorganisator zijn van de Health Innovation School, zo gaan we met diverse partners waaronder Deloitte, Health-Holland en Health KIC aan de slag voor actiegericht leren over transformatie.

Onder de vlag van ‘Health Transformation Community’ willen we gezamenlijk een leeraanbod bouwen dat de volgende ingrediënten bevat:

 • Programma specifiek gericht op de complexe rol van netwerkregisseur.
 • Toegang tot inspiratie, doorleefde verhalen en praktijkvoorbeelden.
 • Methodiek op samenwerking en transformatie.
 • Peer-to-peer learning met mede-netwerkregisseurs (in het land).
 • Werkgroepjes die aan de slag gaan met je eigen casuïstiek.
 • Blended leeromgeving met professionele begeleiding en monitoring.

Natuurlijk ontwikkelen we dit graag samen: met andere bevlogen, ervaren, kundige mensen. Daarom voeren we begin 2021 gesprekken met lokale medestanders, co-ontwikkelaars, enthousiastelingen mogelijk eerste deelnemers van de eerste landelijke Health Transformation Community.

Meer Health Transformation Community

Heb jij interesse mee te denken of te doen? Wil je jouw regionetwerk naar een hoger plan tillen? Benieuwd hoe we de Health Transformation Community van de grond krijgen?

We komen er graag bij je op terug!

Health Innovation School

Leren innoveren in de (gezondheids)zorg doe je bij de Health Innovation School.

Terug

Reactie op discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’

2 februari 2021

Via de consultatie van het discussiestuk Zorg voor de Toekomst, bood VWS de afgelopen maand ruimte aan mensen en organisaties om mee te denken en input te leveren via zowel digitale gesprekstafels als online schriftelijke reacties. De input wordt gebruikt voor (de uitwerking van) beleidsopties voor de komende jaren rondom gezondheid en zorg. Want hoewel het discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’ heet, was hierin preventie en gezondheid een belangrijke lijn.

Aangezien Alles is Gezondheid als netwerk en beweging gelooft in de kracht van praktijk en beleid en vooral de kracht van gezamenlijk is er voor gekozen om gezamenlijk vanuit iPH, Health KiC en Health Holland GROZ te reageren. Daarvoor is dankbaar gebruik gemaakt van de vele input uit diverse wijken en regio’s. Onze reactie en suggesties voor beleid en nadere concretisering richt zich op vier hoofdthema’s:

 1. Fundamentele Transitie Positieve Gezondheid is nodig
 2. Mens als kansrijk én onmisbaar begin- en eindpunt met (digitale) ondersteuning
 3. Regio’s in gezamenlijkheid voor gezondheidsdoelen
 4. Gezondere economie en bekostiging voor gezondheid & zorg

Klik hier voor de volledige reactie zoals ingestuurd op de consultatie van VWS.

Vragen? Neemt contact op met Janny of Karen

        

Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid

Netwerkadviseur

Terug

Oproep: Welzijn van 3 miljoen ouders en kinderen in gedrang!

26 januari 2021

Nevenschade cruciaal om mee te nemen in afwegingen en beslissingen over te nemen maatregelen.

Als organisaties betrokken bij ouders en kinderen luidt Alles is Gezondheid samen met Sardes, EDventure, WOMEN Inc, OuderWijzer, NCJ, Child Friendly Cities en Stichting voor Werkende Ouders de noodklok, in navolging van andere ouderorganisaties in het onderwijs. En dat doen ook wij niet lichtzinnig. Juist ouders dreigen door alle coronamaatregelen hun veerkracht kwijt te raken waarmee kinderen hun laatste vangnet verliezen. Het is hoog tijd dat we erkennen dat de oplopende druk op ouders en kinderen een gezamenlijk probleem is, omdat het om de volgende generatie gaat. It takes a village to raise a child? Op z’n minst. In deze uitzonderlijke tijd misschien zelfs wel een heel land.

Ouders betalen een hoge prijs

Voor de volledigheid, we snappen dat maatregelen nodig zijn om de corona epidemie het hoofd te bieden. Een nieuwe verlenging van de lockdown doet ons echter steeds meer beseffen dat ouders een hoge prijs betalen en bijna tegen een burn-out aanlopen. Denk aan ouders die kinderen in verschillende leeftijden met verschillende materialen thuis les moeten geven, terwijl ze op exact hetzelfde moment geacht worden te werken. Alleenstaande ouders die genoodzaakt zijn opa en oma in te schakelen, wetende hoe gevaarlijk het kan zijn. Ouders die bang zijn hun baan of bedrijf te verliezen. Ouders die zich zorgen maken over de achterstanden bij hun kinderen, of hun kinderen af zien stompen en zich terug zien trekken.

Steek een hand uit

Met het wegvallen van zogenaamde buffers die ouders onder normale omstandigheden veerkrachtig maken ‘op de werkvloer’, komt hun fysieke én mentale welzijn (en zoals gezegd dat van hun kinderen) in gevaar en staan ze letterlijk met lege handen. Denk bij buffers aan een goede taakverdeling thuis in combinatie met school en opvang, maar ook een solidaire gemeenschap die letterlijk een hand uitsteekt en hulp biedt als dat nodig is. Die buffers zijn nu voor een belangrijk deel weggevallen. Ondertussen zien we als professionals dat deuren dicht blijven, daar waar we zo graag hulp willen bieden. Door digitaal werken is er meer afstand en veel professionals worden voor corona doeleinden ingezet waardoor er nog minder zicht is op wat misgaat of dreigt te gaan. Velen van ons hebben er slapeloze nachten van.

Geef het goede voorbeeld

Het is hoog tijd dat we erkennen dat de oplopende druk op ouders en kinderen een gezamenlijk probleem is, omdat het om de volgende generatie gaat. Daarmee is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ouders lucht en ruimte te geven als hun veerkracht onder druk staat. Want krachtig ouderschap is als een vaccin voor vele kwalen in het leven. Het is letterlijk de beste basis die kinderen kunnen krijgen. De regering, ook een demissionaire, zou daarin het goede voorbeeld kunnen geven waarna scholen en werkgevers kunnen volgen. Daarom doen wij deze hartenkreet.

Zet ouders en kinderen centraal

Plaats ouders en kinderen in het middelpunt van de aandacht. Ga bij elke maatregel na wat dit voor ouders en kinderen betekent. Maak de nevenschade cijfermatig inzichtelijk zodat dit kan worden meegenomen in besluitvorming en wijs belangenbehartigers aan om daarin mee te kijken. Denk voor het herstel van buffers en veerkracht bij ouders aan concrete hulp zoals aangepaste werktijden, een eenmalige verhoging van de kinderbijslag voor extra oppashulp en een overkoepelende standaard in online lessen. Veeg het coronaverlof niet zomaar van tafel. Verzorg betaald coronaverlof, ook voor zzp’ers en zodanig dat niet alleen moeders het op gaan nemen. Ga uit van mogelijkheden en vertrouwen en focus op overeind en gezond blijven. Als geen ander kunnen ouders multitasken en deze skills kunnen hen door deze tijd heen loodsen, mits er mildheid en ruimte is.

Namens Alles is Gezondheid tekende Netwerkadviseur Hans Christiaanse bovenstaande brief, op 25 januari 2021 verstuurd aan het ministerie van OCW.

Terug

Slimme Zorg Estafette

4 januari 2021

Van 1 tot en met 26 februari 2021 vindt de Slimme Zorg Estafette plaats (voorheen de E-healthweek). Niet een week maar vier weken lang aandacht voor slimme zorg en innovatie. Iedere week staan slimme zorg en innovatie centraal in één regio. Daarna wordt het stokje doorgegeven aan de volgende regio. Laat je inspireren en doe mee!

Waarom de Slimme Zorg Estafette?

Zorginnovaties worden al in grote mate toegepast in de praktijk. De coronacrisis heeft ook laten zien dat beeldbellen of digitale consultaties tussen zorgprofessionals een grote bijdrage kunnen leveren. Hierdoor kwamen innovatie en slimme zorg in een stroomversnelling terecht. Het bleek niet alleen noodzakelijk om te innoveren, maar ook mogelijk. Het is nu belangrijk om deze beweging vast te houden en niet terug te vallen in oude gewoonten en werkwijzen. En daar hebben we elkaar voor nodig.

Daarom vindt van 1 tot en met 26 februari 2021 de Slimme Zorg Estafette plaats: iedere week staat slimme zorg centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. Zo kunnen organisaties in verschillende regio’s van elkaar leren. En kan iedereen ervaring opdoen met slimme zorg en innovatie voor gezondheidszorg en welzijn.

De Slimme Zorg Estafette vindt achtereenvolgend plaats in:​​

 • Regio oost (Gelderland, Overijssel, Flevoland): ​1-5 februari 2021
 • Regio west (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht):8-12 februari 2021
 • Regio noord (Groningen, Friesland, Drenthe):15-19 februari 2021
 • Regio zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg): ​22-26 februari 2021

Doe mee en inspireer anderen

Organiseer ook een activiteit in de week van jouw regio, en inspireer anderen! Zo kun je zorggebruikers, omwonenden en andere (zorg)professionals de mogelijkheden van slimme zorg laten zien of laten ervaren. Of kom je met behulp van een activiteit gezamenlijk verder met een (nieuwe) zorgoplossing.

Alle soorten activiteiten zijn mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan een webinar, online lezing of workshop. Bij fysieke activiteiten kan je een informatiemarkt of een lezing overwegen. Of laat bezoekers slimme oplossingen uitproberen. Kies de vorm die bij je (organisatie) past, maar houd natuurlijk rekening met de eventuele coronamaatregelen die dan van toepassing zijn, zodat jouw activiteit een groot succes wordt.

Laat het zien!

Wil je jouw activiteit ook onder de aandacht brengen en je steentje bijdragen in de regio? Meld de activiteit direct aan! Ook als nog niet alle gegevens bekend zijn kan je jouw activiteit alvast aanmelden. De ontbrekende gegevens kan je later toevoegen. Wij zorgen er voor dat jouw activiteit op de website wordt geplaatst.

Meld jouw activiteit aan!

Terug

Achterhoek eerste kavel in acceleratiefase

30 december 2020

Het Kavelmodel gaat weer een volgende fase in! De Achterhoek start namelijk als eerste regio met de acceleratiefase van het Kavelmodel. In deze nieuwe fase wordt een kopgroep samengesteld, met als opdracht een concreet veranderplan voor het gezondheidsstelsel gericht op de komende jaren.

Thematafel de Gezondste Regio Achterhoek geeft groen licht

Ambassadeurs van de Thematafel ‘Achterhoek de Gezondste Regio’ hebben samen groen licht gegeven om het Kavelmodel verder te verkennen. De Thematafel is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, ondernemers, overheden, zorgverzekeraars, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Proscoop om samen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg te waarborgen.

Daarbij is dit besluit ook breed gedragen door de regio. Eind oktober was een drukbezochte digitale informatiesessie namens de Thematafel waar meer dan 50 organisaties uit de regio kennis maakten met het Kavelmodel. Er was veel enthousiasme over de mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn er uiteraard nog veel vragen die in de volgende fase in gezamenlijkheid onderzocht en beantwoord worden.

Verder onderzoek in acceleratiefase

In de acceleratiefase gaan de partijen samen een plan maken waarin de veranderopgave voor de Achterhoek wordt beschreven. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de consequenties daarvan zijn en wat we nodig hebben om de voorgenomen verandering te realiseren. Onderdeel van deze fase is dan ook nadrukkelijk het in gezamenlijkheid opstellen van afspraken over financiën, organisatie, governance en data-infrastructuur. Uiteraard worden ook bestaande programma’s en plannen die passen binnen de regiovisie meegenomen.

Achterhoek eerste regio!

Zowel de Achterhoek als HealthKIC zijn trots op het feit dat er nu een eerste regio is in Nederland die met deze vernieuwende organisatievorm van gezondheidszorg aan de slag gaat. We realiseren ons dat het geen gemakkelijk traject wordt en dat er nog veel onderzoek en invulling nodig is. Tegelijkertijd biedt deze stap ook kansen voor de regio: de Achterhoek komt steeds meer zelf aan het roer te staan als het gaat over het organiseren van gezondheid en zorg voor de inwoners.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Achterhoek? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de Thematafel de Gezondste Regio of voor de nieuwsbrief van HealthKIC.

Neem voor meer informatie contact op met één van de leden van het Kavelteam Achterhoek:

Stichting HealthKIC is de initiator van het Kavelmodel en wordt gefaciliteerd door de Noaber Foundation, Menzis, PGGM, Alles Is Gezondheid en het Ministerie van VWS.

Het Kavelmodel

Met het kavelmodel kunnen inwoners gezondere keuzes maken, zorgprofessionals mensen centraal stellen en is er structureel voldoende geld om door te groeien naar een systeem waarin gezondheid meer centraal staat.

Terug

Jeugdpakket activiteiten kunnen doorgaan tijdens lockdown

21 december 2020

De lockdown levert nieuwe uitdagingen op voor gemeenten om voor en met jongeren veilige activiteiten te organiseren die meer perspectief bieden in coronatijd. Het kabinet heeft daar bijna 60 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Gelukkig is er nog veel mogelijk. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) roept gemeenten op om goed te kijken naar elkaars creatieve ideeën en in gesprek te blijven met jongeren over waar ze zelf behoefte aan hebben. Paul Blokhuis refereert ook naar platform Jongeren Hulp Online, een initiatief van Alles is Gezondheid en NCJ. De site helpt jongeren op weg in het direct vinden van passende (online) ondersteuning: snel, gratis en anoniem.

Leidse Burcht

Blokhuis was op bezoek bij het project de Leidse Burcht dat zaterdag start en vanuit het Jeugdpakket wordt gefinancierd. Jongeren kunnen hier samen nieuwe dingen leren en erachter komen wat de stad te bieden heeft aan activiteiten. Leiden bedankt de jongeren met deze campagne voor hun goede gedrag.

Heel hard werken

Staatssecretaris Blokhuis: “De Leidse Burcht is een supergaaf project dat laat zien wat er allemaal mogelijk is als je met jongeren zelf creatief nadenkt. Via de Leidse Burcht organiseren jongeren speurtochten, online-dancefeesten, verkiezingsdebatten en zelfs een silent disco die verschillende studentenhuizen met elkaar verbindt op Oudejaarsavond. Zo bied je echt een beetje perspectief in deze soms uitzichtloze tijd. Ik weet dat er heel veel gemeenten zijn die net als Leiden heel hard werken om mooie dingen voor hun jongeren te realiseren. Door van elkaar en van jongeren te leren wat het beste werkt, heb ik er goede hoop op dat er in korte tijd veel voor elkaar wordt gebokst.”

Wat kan er wel?

Voor jeugd tot 18 jaar zijn sportactiviteiten in de buitenlucht onder begeleiding nog steeds mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn de Wintergames, voetbaltoernooien en het openstellen van sportverenigingen voor leden en niet-leden. De organisatoren van de Wintergames hebben besloten hun sportactiviteiten te verdelen over de hele winterperiode tot 1 maart. Ook kunnen jongerenwerkers voor kwetsbare jongeren uit achterstandswijken (of risicogroepjongeren) indoor activiteiten organiseren in de gebruikelijk jongerenwerklocaties zoals buurthuizen en wijkcentra. Daarnaast kunnen ook online-activiteiten en evenementen doorgang vinden. Voorbeelden hiervan zijn gamewedstrijden, nieuwsjaarquiz Join Us en digitale ontmoetingsplekken, zoals de Leidse Burcht.

30 voorbeelden van projecten

Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn inmiddels zo’n 30 ideeën en projecten verzameld waar vanuit gemeenten aan wordt gewerkt in het kader van het Jeugdpakket. Een praktisch stappenplan over hoe gemeenten dit kunnen aanpakken staat hier. Gemeenten krijgen het budget in januari uitgekeerd. Het is de bedoeling dat het wordt ingezet voor activiteiten vanaf de Kerst tot april.

Mentale ondersteuning voor jongeren

In deze coronatijd ervaren jongeren meer mentale gezondheidsproblemen dan andere leeftijdsgroepen. Daarom wordt binnen het Jeugdpakket ook ingezet op de mentale gezondheid van de jeugd, o.a. door te zorgen voor beschikbaarheid van laagdrempelige (digitale) hulp. Als jongeren last hebben van somberheid of angstgevoelens dan kunnen ze laagdrempelige hulp vinden via: Jongeren Hulp Online | Vind direct anoniem hulp, waar zes organisaties snel, anoniem en gratis hulp bieden.

Jongeren Hulp Online

Op www.jongerenhulponline.nl vinden jongeren het gebundelde aanbod van zes hulplijnen die snel, anoniem en gratis hulp bieden.


Communicatieadviseur