Terug

Boek – Waarom Anders op zoek naar gezondheid?

28 april 2021

Netwerkpartner Chantal Walg slaat de spijker op zijn kop met het toegankelijke boek ‘Waarom Anders op zoek naar gezondheid?‘ en de zoektocht naar het tweeledige antwoord op deze vraag. Zeker nu in coronatijd zoveel focus ligt op ziekte, is het belangrijk te begrijpen wat gezondheid is en hoe je daar zelf invloed op kunt uitoefenen.

Gezond zijn en blijven betekent namelijk veel meer dan niet ziek zijn. Maar hoe zorgen we er nu voor dat iedereen dit weet en ernaar handelt? Willen we echt iets fundamenteels veranderen aan hoe we aankijken tegen gezondheid, is het goed om te beginnen bij kinderen.

En zo is het boek ‘Anders op zoek naar gezondheid‘ ontstaan. In het boek gaat de avontuurlijke Anders op zoek naar wat gezondheid is. Het boek bestaat uit korte verhalen over gezondheid, in begrijpelijke en aansprekende taal. En gezondheid blijkt toch iets anders dan Anders van tevoren dacht. Vooral dat ‘je eigen regie kunnen voeren’ de rode draad is, is een bijzondere ontdekking!

Anders gaat in het boek op zoek naar gezondheid. Eenmaal onderweg volgen ontmoetingen met Leeuw, Kameleon, Mus, Bij, Vlinder, Spin, Boom en Maan met wie Anders de vele kanten van Positieve Gezondheid verkent en bespreekt. Ook de natuur, het milieu en het belang van aandacht daarvoor komen in de gesprekken aan bod. Het resultaat van de zoektocht zijn 42 verhalen over de betekenis van gezondheid in een taal die kinderen aanspreekt. Ieder verhaal eindigt met een paar vragen en er zijn ‘wist-je-dat-jes’, bedoeld om ook samen een ander gesprek te kunnen voeren. Een gezonde en sociale basis creëren begint door kinderen te leren wat het inhoudt: gezond zijn en blijven.

Meer weten over het boek Anders op zoek naar gezondheid, dat beschikbaar is vanaf 21 mei? Kijk hier voor meer informatie.

Achtergrond Anders op zoek naar gezondheid

Gezondheid is de grote passie van Chantal Walg met de samenleving gezonder maken als missie. Als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper is Chantal al jaren bezig met de veranderingen in de zorg. Ze droomt van gezondheidszorg waar de mens, gezondheid en samenleven centraal staan en er vooral ook gekeken wordt naar perspectieven. Aan die transformatie werkt zij (Anders Gezond) samen met professionals, managers en bestuurders van verschillende organisaties in heel Nederland.

Positieve Gezondheid

Meer weten over het toepassen van positieve gezondheid?

Terug

Alles Oké? Supportlijn

20 april 2021

Het welzijn van jongvolwassenen is in het afgelopen jaar afgenomen, concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport ‘Eén jaar met corona’. Hierdoor ontstaan er toenemende mentale problemen onder deze groep. Iedereen tussen 18 en 24 jaar kan nu voor een luisterend oor terecht bij de Alles Oké? Supportlijn. Getrainde vrijwilligers bieden via de bel- en chatlijn dagelijks laagdrempelige support als het even niet zo lekker gaat. Alles is er bespreekbaar. Contact is gratis, anoniem en je zit nergens aan vast. De Alles Oké? Omdat Alles is Gezondheid zich met initiatieven zoals jongerenhulponline, ziemijnu, the model’s health pledge en Missie Mentaal inzet voor de (mentale) gezondheid van jongeren, ondersteunen wij van harte de op 7 april 2021 gelanceerde Alles Oké? Supportlijn. De Supportlijn is een initiatief van De Kindertelefoon in samenwerking met diverse partijen uit het veld, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Enorme impact

“Jongvolwassenen worden hard getroffen door de coronamaatregelen: hun hele leven ligt al meer dan een jaar zowel praktisch als sociaal op z’n gat. Stages konden niet doorgaan, ze verloren hun (bij)baan en sociale contacten zijn tot het minimum beperkt. Ook krijgen we steeds meer signalen dat deze groep kampt met mentale problemen als eenzaamheid en depressiviteit. Het is erg belangrijk om daarover te praten,” aldus Roline de Wilde, initiatiefnemer en directeur van De Kindertelefoon.

“Onderzoek onder de doelgroep laat zien dat 1 op de 3 momenteel behoefte heeft aan een laagdrempelige supportlijn, meer dan de helft geeft aan mensen in hun omgeving te kennen die deze behoefte hebben. Door deze laagdrempelige supportlijn in het leven te roepen is er voor deze groep een luisterend oor op het moment dat ze niet zo lekker in hun vel zitten.”

Bijna honderd vrijwilligers

Een groep van bijna honderd, speciaal voor deze lijn, opgeleide vrijwilligers staat klaar om de komende maanden de chat en telefoon te bemannen. De Wilde: “Deze vrijwilligers zijn getraind om écht naar je te luisteren, zonder oordeel. Het kan al enorm opluchten om je verhaal kwijt te kunnen en als je dat fijn vindt, kunnen ze ook met je meedenken hoe je weer een stap in de goede richting kunt zetten. Je hebt daarbij zelf de regie.”

Initiatief van De Kindertelefoon

De Alles Oké? Supportlijn is een initiatief van De Kindertelefoon en tot stand gekomen in samenwerking met diverse partners uit het veld waaronder De Luisterlijn, 113 en Fier. Jongeren uit de doelgroep zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de lijn. Evenals lokale initiatieven en ervaringsdeskundigen van Laten we Praten, Frisse Gedachtes en @ease die het afgelopen jaar veel gesproken hebben met deze jongvolwassenen. De Alles Oké? Supportlijn is opgericht als noodvoorziening voor de periode van één jaar, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Dagelijks geopend

De lijn is dagelijks geopend van 14.00 tot 22.00 uur. Bellen kan naar 0800-0450 en de chat is bereikbaar via allesoke.nl. Contact is gratis, anoniem en je zit nergens aan vast. Meer informatie op www.allesoke.nl.

Communicatieadviseur
Terug

Op naar een gezonde groene leefomgeving

19 april 2021

Op vrijdag 16 april werden de schetsen van Programma ‘Gezonde Groene Leefomgeving’ naar de Tweede Kamer gestuurd door de bewindspersonen van VWS en LNV. Met drie randvoorwaarden, elf actielijnen en talloze voorbeelden in de Kamerbrief over randvoorwaarden programma Gezonde groene leefomgeving een mooie stap in de lente. Deze ministeries willen dat vraagstukken rondom leefomgeving en gezondheid vanuit een breed perspectief worden aangepakt, waarbij de verschillende domeinen worden overstegen. Daarom is verbinding met en samenwerking tussen verschillende beleidssectoren en maatschappelijke actoren nodig.

Door in te zetten op elf actielijnen in het programma zal worden gewerkt aan meer structuur, eenduidige en complete kennis, overzichtelijke data en praktische instrumenten ter ondersteuning van de regionale en lokale keuzes die zowel het Rijk, als provincies, gemeenten en andere (regionale- en lokale partijen) moeten maken om gezondheid meer integraal en volwaardig mee te nemen in het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Ook gaat er aandacht uit naar burgerinitiatieven en ervaringsdeskundigen. Verder wordt via een specifieke gebiedsgerichte aanpak gekeken waar gezondheid nadrukkelijk meer aandacht behoeft. Het programma ‘Gezonde Groene Leefomgeving’ bouwt voort op de bestaande initiatieven die er zijn. Het programma zal worden uitgevoerd door het RIVM en in nauwe samenwerking met ZonMW, waarbij relevante partijen en experts betrokken zullen worden in de uitwerking van het programma.

Vanuit Alles is Gezondheid zetten we in ons netwerk al actief in op kennis & kunde, maar ook op de praktijk. Bij groenvoorgezondbeleid.nl staan de cijfers rondom thema’s. Hierbij is door kennis te bundelen vanuit de netwerken van Alles is Gezondheid en Groen Kapitaal ook een video met praktijkvoorbeelden gemaakt en samen met onderzoek, praktijk en beleid de interactieve infographic opgesteld. Dit om het belang van een groene gezonde leefomgeving breder uit te dragen en specifiek ook gemeenten uit te dagen hier meer mee te doen.

Maar ook praktisch, want het verblijven in natuur of het wandelen kan ook heel goed op een werkdag. En dat hoeft zeker niet alleen op bijzondere dagen zoals bij Wandel Tijdens Je Werkdag onlangs. Je kunt wandelen echt als werktijd benutten. Je hebt alleen maar goede oortjes nodig, een paar sneakers, leuke routes en niet al te veel wind buiten. Lopen maakt je productiever, creatiever en gezonder. Juist tijdens het vele thuiswerken met schermen is een weeting (bijvoorbeeld in Amersfoort ) met een collega soms een welkome afwisseling. Wel even echt contact, door het wandelen raakt je hoofd leeg of komt er juist eerder een goed idee naar boven.

Video Groene Gezonde Leefomgeving

Via mooie projecten uit de praktijk in Noord-Holland zie je op welke manier de groensector met andere sociale domeinen samenwerkt om zo veel mogelijk mensen te laten profiteren van de gezonde effecten die de natuur op ons en onze omgeving heeft.

Samen kracht natuur benutten voor gezondheid

Tekenmoment van de pledge van Alles is Gezondheid met meer dan 20 organisaties om de waarde van natuur en gezondheid uit te dragen.

Terug

Verslag videosessie: Veerkrachtige jongeren? Zet kunst en cultuur in!

16 april 2021

Samenwerking tussen LKCA, Alles is Gezondheid en 1SociaalDomein.nl.
Presentatie Sanne Scholten, directeur LKCA. – 142 deelnemers

Kunst en cultuur kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en het welbevinden van jongeren. Een kans die zich voordoet op het snijvlak van meerdere domeinen. Daarom hebben LKCA en Alles is Gezondheid de handen ineengeslagen om professionals, ervaringsdeskundigen en belangstellenden uit die uiteenlopende domeinen bij elkaar te brengen. Via een poll werd duidelijk dat de deelnemers uit verschillende hoeken kwamen.

1. Cultuur
2. Sociaal Domein (Jongerenwerk)
3. Onderwijs/Gezondheidsdomein

We trapten af met spoken Word door Jamie:

Key-note

Maike Kooijmans, Lector opvoeden voor de toekomst schetst vanuit haar talentologie-onderzoek het kader voor deze bijeenkomst.

Veerkracht

Wat is veerkracht? Waarom is de aandacht voor veerkracht en weerbaarheid toegenomen? Wanneer je kijkt naar de spiraal, zie je lenigheid, kracht, flexibiliteit, stevigheid en hij keert in de oude vorm terug. Jongeren zijn ook krachtig en flexibel, maar ze keren na persoonlijke ervaringen niet terug in oude vorm en dat willen we ook niet. Ervaringen in het leven nemen we mee en kunnen we gebruiken om te groeien.  

Mindshift naar krachtgerichte benadering

Aangezet door de krachtgerichte benadering uit Amerika verschoof afgelopen 25 jaar in alle domeinen de aandacht van tekortkomingen en risico’s naar kansen en potentie. Ook in het denken over gezondheid is een mindshift gaande. Denk aan positieve psychologie en Positieve Gezondheid. Het gaat bij deze benaderingen om de vraag:

Wat kunnen we doen zodat we opgewassen zijn tegen de tegenslagen die bij het leven horen?

Dubbele benadering van talent

Talent is ook een begrip dat in opmars kwam, maar er gebeurde iets paradoxaals. Aan de ene kant is het positief en emancipatorisch om uit te gaan van kracht en mogelijkheden, maar tegelijkertijd is de samenleving enorm prestatiegericht geworden. Begin 2000 ontstond een circus rond talentenjachten en programma’s met competities, die draaien om toptalent. Je móet meedoen en het beste uit jezelf halen. Moeten zorgt voor de problemen bij jongeren. Dat drukt op hun schouders.

Onderzoek talentologie

Hoe komen talenten van jongeren tot ontwikkeling? Wat is daarvoor nodig?
Talentologie breekt een lans voor praktijken die uitgaan van het brede vermogen tot ontwikkeling, waarbij het niet gaat over talent als doel.

 

 

 

 

 

 

 

Backstage

Aan de backstage huishouding, de emotie en aspiratie, wordt weinig aandacht besteed. Wat gebeurt daar in die emotiehuishouding? En aan de ontwikkeling van wensen en persoonlijke perspectieven? In de praktijk ligt de nadruk op de performance, wat jongeren laten zien aan de buitenwereld.

Juist die emotiehuishouding is cruciaal om zelfvertrouwen te ontwikkelen, gevoel van eigenwaarde en gevoelens van trots, erbij horen. Alle vier huishoudingen werken op elkaar in, dus we moeten blijven kijken naar alle vier.

Wat is de waarde van cultuur voor een krachtige identiteitsontwikkeling van jongeren?

Juist kunst en cultuur zijn in staat jongeren te raken in hun emotiehuishouding. Kleine interventies die inspelen op verbeelding, spelen, vallen en weer opstaan. Het is een organisch proces, samen gedichten maken, zingen, virtuele kunst maken. Kooijmans pleit ervoor juist nu deze interventies door te laten gaan en aan veerkracht te werken. Vertrekken vanuit wie deze jongeren zijn en niet wat ze zijn.

Download de presentatie

Interactief intermezzo

Sanne Scholten: ‘Hoe kijk jij vanuit je onderzoek naar kansen en ruimte voor preventie en positieve gezondheid?’

Maike Kooijmans ‘Ik denk dat er een hervorming nodig is. In onderwijs, maar ook in takken van de cultuursector, waar het nog te veel gaat om die prestaties, om het meten en weten. Er kan veel bereikt worden met preventie, als we durven afstappen van het weerbaarheidsparadigma; de jongeren weerbaarder en weerbaarder willen maken. De context moet ook bekeken worden. Veerkracht gaat uit van natuurlijke weerbaarheid die in de mens aanwezig is.

We moeten gezamenlijk systemen aan durven passen. Het onderwijs is te prestatiegericht. Ook nu in coronatijd zie je dat cultuurvakken het eerste worden geschrapt, terwijl plezier maken en ontwikkelen van zelfvertrouwen belangrijk zijn. Het gaat om samenwerking, om de ontmoeting in verschillende domeinen.’

Sanne Scholten: ‘Wat is jouw belangrijkste advies aan professionals in de cultuursector?’

Maike Kooijmans ‘Ga dit samen met jongeren aan. Maak van alle contacten succeservaringen. Als je zelf gevoelens van trots ervaart, dan heeft dat zeker weerslag op jongeren. Zorg voor ‘erbij horen’. Maak het heel laagdrempelig, zonder audities en winnaars.’

Praktijkvoorbeeld 1. Art United

Presentatie: Leonie Gossens, projecteider talentontwikkeling van Huis73.

Huis73 biedt met het project Art United jongeren van 10 tot 21 jaar de mogelijkheid zelf creatieve activiteiten te bedenken, op te zetten en te experimenteren. Daarnaast initieert de instelling projecten om jongeren te betrekken.

Individuele ontwikkeling en samenwerken

Een traject duurt ongeveer een half jaar en bevat een kick-off, coaching gedurende een aantal maanden en een festival afsluitend door de jongeren zelf vormgegeven. Jongeren die door willen kunnen verder in projecten van samenwerkingspartners of Huis73.

De vraag wat cultuur kan bijdragen aan iemands persoonlijke ontwikkeling staat bij de trajecten centraal. Het gaat wel over creatieve vaardigheden, maar het welkom voelen en persoonsvorming zijn belangrijker. Naast individuele ontwikkeling is er ook aandacht voor sociale ontmoeting en samenwerken.

Laagdrempelig

Het is een flexibel en laagdrempelig traject waarbij jongeren op meer momenten kunnen aanhaken. Een coach en een crew van buddy’s, bestaande uit stagiaires van verschillende opleidingen en deelnemers die liever niet in de spotlights staan zorgen voor begeleiding. Persoonlijk contact en een veilige omgeving zijn belangrijk. Dit seizoen biedt Art United een online platform en appgroepen. Deze online leeromgeving heeft niet alleen nadelen, maar biedt ook mogelijkheden onderling creatieve aspiraties te delen buiten Art United-tijden om.

Bekijk de voorbeeldvideo van deelnemer Melica die door deelname opener en zelfverzekerder werd en veel sociale contacten opdeed. Art United voelt voor haar als een thuis.

Meer weten?

Praktijkvoorbeeld 2: Toekomst Muziek

Presentatie: Dherl Deekman, pedagoog, muziekproducent en projecteigenaar van Toekomst Muziek, Amsterdamse Held.

Wat is Toekomst Muziek?
Project voor jongeren van 12 tot 26 jaar. Jongeren met talent, jongeren van de straat, met persoonlijke problemen. Het gaat om de drive. Je kunt met een psychiater praten, maar je kunt ook je ei kwijt in bijvoorbeeld muziek. Het doel is jongeren te empoweren, zodat risico’s in andere gebieden afnemen. Praten is vaak moeilijk, maar via bijvoorbeeld een zelfgeschreven rap komt ineens de emotionele, interne wereld van de jongeren aan bod.

Werkwijze
Er wordt gekeken naar wat er speelt op alle leefgebieden en veel contact onderhouden met ouders. Het project biedt een veilige omgeving, een netwerk en veel inspiratie onderling. Het gaat erom dat de jongeren zichzelf mogen zijn waardoor hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verandert. Het gaat om bewustwording. De jongeren komen zelf tot verhalen.

Samenwerking
In samenwerking met FamilySupporters wordt soms doorverwezen naar specialistische zorg, bijvoorbeeld als iemand moeite heeft met autoriteit. Indien nodig worden problemen op verschillende leefgebieden aangepakt, zoals gezin, school, huisvesting, vrije tijd, financiën. Maar de focus ligt niet op problemen.

‘Muziek maakt expliciet wat er impliciet speelt.’

Steunpilaar
Toekomst Muziek is doelgericht. De jongeren maken drie nummers en worden zich hierdoor bewust van hun mogelijkheden. Als ze het leuk vinden kunnen ze meedoen met wedstrijden van organisaties in het netwerk.

De jongeren gaan op tour om drie keer op te treden en hun nummers te promoten. Daarbij gaat het om hun ontwikkeling. Ze leren ervan. Toekomst Muziek fungeert als steunpilaar om verder te komen, bijvoorbeeld via Stichting GRAP of de Grote Prijs.

De hulpvraag staat centraal, maar daar wordt aan gewerkt via muziek. De eigen wijk is belangrijk. Jongeren willen onderdeel zijn van waar ze wonen. Muziek is intervisie, zorgt voor de jongeren voor verbinding met zichzelf, hun thuis en hun wijk. Muziek maakt expliciet wat er impliciet speelt. Het is een organisch proces dat je samen aangaat als gelijkgestemden die samen werken naar een eindresultaat.

Meer informatie

Interactie

Na de presentaties was het tijd voor interactie met de sessiedeelnemers; vragen uit de chat.

Hoe bereiken, werven en selecteren jullie de jongeren?

Leonie: ‘We werven het hele jaar door, we houden contact met jongeren. We doen jaarlijks een grote scholentoer, met name op het vmbo met miniworkshops. We werken samen met jongerenwerk in jongerencentra gericht op wat kunnen we brengen. Met Art United nemen we deel aan talentweken op scholen. Online doen we bijvoorbeeld Insta live Q&A-sessies.’

Dherl: ‘We krijgen via verschillende kanalen jongeren binnen. We werken samen met gemeente Amsterdam van Jeugd en Veiligheid. Zij hebben jongeren in kaart. Ook via rapscene melden jongeren zichzelf aan. Jeugdzorg meldt jongeren aan in het kader van vrijetijdsbesteding.’

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Dherl: ‘Het gaat erom dat je meerdere manieren van inkomsten genereert, zodat je continuïteit kunt waarborgen. Het is goed om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen binnen gemeenten, zoals WMO, etc. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Family Supporters, wij zijn onderaannemer en we werken daarnaast met subsidies. We zijn een stichting. ‘

Leonie: ‘Huis 73 werkt met gemeentelijke subsidie. Voor Art United hebben we een aparte subsidie om meer kwetsbare jongeren te bereiken. Bij scholen vragen we een non-profit tarief. Art United is gratis voor deelnemers, voor vervolgtrajecten vragen we een kleine eigen bijdrage. Ook wisselen we aanbod uit met bijvoorbeeld jeugdcentra. Jongerenwerk en Welzijn verwijzen nog niet veel door naar Huis73. ‘

Wat is een goede aanpak?

Stagiaire Huis 73 Isla de Klerk die met name gericht is op individueel contact met de jongeren:  ‘Het werkt goed om echt te levelen. Niet coach leerling maar gelijkwaardig meedenken op creatief en/of persoonlijk vlak, Peer education. Sparren, samendoen is belangrijk, leuk en leerzaam.’

Dherl: ‘We zien dat het verbinden de factor is die goed werkt. Jongeren aan elkaar verbinden, zodat ze elkaar inspireren en helpen. Daarvoor hoef je niet veel te doen. Ze vinden elkaar. Verder gaat het erom dat je je krachten kent. Geef aan wat het de jongeren oplevert. Waai niet met alle winden mee voor meer potjes. Vertrouw op wat je levert.’

Leonie: ‘Het is kwestie van lange adem. Niet de weg van dat ene losse projectje. Resultaten laten zien is belangrijk. Wat wil je, hoe pak je het aan, wat bereik je. Steeds aanpassen en bijsturen. Laat zien dat je niet alles in een jaar kunt realiseren. Er zijn veel regelingen. Blijf bij je kern. Laat zien wat de meerwaarde is.’

Samenvattend spoken word Jamie Hogeveen

‘Het creëren van veerkracht en weerbaarheid, door focus op talenten en creativiteit strijden tegen burn out en eenzaamheid. Een krachtgerichte aanpak ontstond om jongeren in hun kracht te zetten. Focussen. De nadruk op je talent leggen.

Maar mogen werd moeten, talent geen middel meer maar een doel. Backstage een angstig voorgevoel. Tijd voor verandering.

Het doel terugbrengen naar puur ervaren, vrij spelen, vrij bewegen, ontwikkeling en plezier evenaren. Creatief experimenteren, samen individuele ontwikkeling en een open eenheid manifesteren. Je ei kwijt kunnen je verhaal kunnen delen.

Sociale vaardigheden en zelfvertrouwen weer een centrale rol In het leven laten spelen. Samen staan we sterk. Samen zijn we verbinding. Samen geven we met kunst en cultuur de mentale gesteldheid van jongeren in nieuwe wending.’

Bekijk de hele videosessie

 

1 Sociaal Domein

Deze sessie werd medegeorganiseerd door het platform 1SociaalDomein waar circa negenduizend professionals elkaar kunnen vinden, vragen stellen, expertise uitwisselen en samenwerking initiëren. Meer weten? Bekijk de kanalen LKCA en Alles is Gezondheid.

Tot slot:

Deze domeinoverstijgende samenwerking is een start. We hopen met elkaar meer aandacht voor kunst en cultuur in het sociale domein te genereren. Meer weten? Neem contact op met Claudia Marinelli (LKCA), claudiamarinelli@lkca.nl, Angela van Dijk (LKCA), angelavandijk@lkca.nl of Merel Spijkerman via merel.spijkerman@allesisgezondheid.nl.

Cultuur en gezondheid

Meer weten over hoe we samen kunnen inzetten op de gezonde kracht van kunst & cultuur?

Meer LKCA

LKCA bevordert cultuurparticipatie o.a. in de domeinen zorg en welzijn. Op de site vind je activiteiten, publicaties, netwerken, interviews en meer!

Terug

Wandel Tijdens Je Werkdag

8 april 2021

Samenwerkingspartner Wandelnet kreeg de afgelopen vijf jaar werkend Nederland aan het wandelen door werkenden het woon-werkverkeer lopend te laten afleggen. Dit jaar wordt werkend Nederland opgeroepen om te wandelen tijdens een (thuis)werkdag.

De aftrap van de dag vindt plaats op donderdag 8 april om 10.00 uur bij Stichting Wandelnet met de Wandel tijdens je Werkdag-Estafette. Gelijktijdig worden drie zogenaamde Weetingroutes (voor wandelend vergaderen) officieel gelanceerd. Met o.a. een bijdrage van Alles is Gezondheid.

Amersfoort is een van de steden van de Citydeal Ruimte voor Lopen die wandelen tijdens het werk stimuleert door wandelend vergaderen aantrekkelijk te maken. Een weeting maakt productiever, creatiever en gezonder.

Wandel tijdens je Werkdag-Estafette in Amersfoort

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat trapt de estafette af door middel van een videoboodschap waarin ze de waarde van wandelen benadrukt en draagt het wandelstokje als eerste over aan Ankie van Dijk, directeur Wandelnet. Ankie van Dijk loopt vervolgens samen met wethouder Hans Buijtelaar van gemeente Amersfoort een deel van de weetingroute.

Buijtelaar benadrukt het belang van wandelen en het vaker inplannen van een weeting tijdens je werkdag: “Er wordt wat afgewandeld; voor beweging, sport, ontspanning, maar ook voor boodschappen, naar het werk, als manier om elkaar prettig te ontmoeten. Dat geeft ons als gemeente ook de taak om te zorgen dat Amersfoort een stad is waar je goed kúnt lopen. Met een Amersfoorts loopplan maken we de stad loopvriendelijker en gezonder.”

Programmadirecteur Alles is Gezondheid Karen van Ruiten, directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen, directeur Arcadis Marjan den Braber lopen ook mee tijdens de estafette. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie en ambassadeur van de Ommetje-app (Hersenstichting), sluit de estafette af met een videoboodschap en draagt het wandelstokje over aan de rest van Nederland.

Wandelgedrag vasthouden

De Wandel tijdens je Werk-dag is een goede opstap om wandelen meer te integreren in organisaties. Samenwerkende partijen hopen met de estafette een grotere wandelbeweging te veroorzaken, ook na 8 april: “Uit onderzoek van Wandelnet (jan, 2021) blijkt dat een rondje lopen de meest populaire dagactiviteit van (thuis)werkend Nederland is. Wandelen tijdens werk is niet alleen vandaag of tijdens de lockdown van belang. Dit wandelgedrag moeten we met elkaar vasthouden.”

Ontdek een weetingroute bij jou in de buurt en deel je ervaring via #wandeltijdensjewerkdag.

Terug

Vignet voor bedrijven die actief met vitaliteit en Positieve Gezondheid bezig zijn

18 maart 2021

Vitaal Bedrijf daagt werkgevers uit om aan de slag te gaan met vitaliteit, zodat Nederland het vitaalste land van Europa wordt. Om die beweging in beeld te brengen krijgt iedere werkgever met een vitaliteitsprogramma het vignet Vitaal Bedrijf. Zo ziet iedereen in een oogopslag dat vitaliteit een belangrijk thema is voor de organisatie en de mensen. Om een Vignet Vitaal Bedrijf te krijgen moeten organisaties uiteraard wel een toets doen. Positieve Gezondheid maakt een belangrijk deel uit van Vitaal Bedrijf.

Criteria

De basiscriteria voor een Vignet Vitaal Bedrijf zijn:

  • De organisatie heeft een nulmeting gedaan van de vitaliteit van hun medewerkers.
  • Er zijn daarna op minimaal twee van de vijf vitaliteitsthema’s* activiteiten in de organisatie uitgevoerd waaraan ten minste 25% van de doelgroep heeft meegedaan.
  • De organisatie heeft dit proces doorlopen onder deskundige begeleiding
  • Na twee jaar kan het Vignet Vitaal Bedrijf verlengd worden door de activiteiten die na ontvangst van het Vignet zijn uitgevoerd te laten toetsen.

* Bewegen, Roken, Alcohol-drugs-medicijnen, Voeding en Ontspanning/mentale balans

Sta je voor vitaliteit, vraag een vignet aan. Kijk hier voor meer informatie en aanvragen van een vignet.

Terug

Denktank lanceert boek Mentale Vooruitgang om mentale kracht Nederland te vergroten

15 maart 2021Hoe versterken we de mentale kracht van alle Nederlanders? De coronacrisis benadrukt dat het niet goed gaat met de mentale staat van mensen en van onze samenleving. Het boek Mentale Vooruitgang is vrijdag 12 maart gepubliceerd. Staatsecretaris Paul Blokhuis nam het op 18 maart virtueel in ontvangst en benadrukte dat “de roep mentale weerbaarheid toe te voegen als thema aan het Preventieakkoord steeds sterker wordt.” Het boek biedt een overzicht van tientallen doelen en acties die bijdragen aan de mentale kracht van mensen, organisaties en van de samenleving.

Het boek is de weerslag van het werk van de Denktank Mentale Vooruitgang. Dit is een groep van twintig organisaties die november 2019 de krachten heeft gebundeld met als doel de Mentale Vooruitgang van Nederland op de kaart te zetten. De denktank laat zien wat mentale vooruitgang is en wat de mentale kracht van mensen, gezinnen, bedrijven en maatschappij vergroot. Je kunt het boek hier kopen.

Mentale vooruitgang biedt een nieuwe kijk op hoe we Nederland beter en sterker kunnen maken. De afgelopen decennia stond economische groei voorop. Maar ondanks onze materiële voorspoed, gaat het mentaal niet goed met ons. Dat we meer aandacht moeten schenken aan de mentale kracht van mensen en van de samenleving is evident. De coronacrisis heeft deze noodzaak nog eens extra benadrukt. De denktank bepleit een bredere invulling van vooruitgang, welzijn en welvaart. En streeft naar een samenleving waarin mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.

Mentale Schijf van Vijf

Mentale vooruitgang is het voortdurend verbeteren van onze mentale toestand. Het is de groei van de mentale kracht van personen, gezinnen, organisaties en samenleving. Met behulp van de Mentale Schijf van Vijf beschrijven we hoe we onze samenleving mentaal sterker kunnen maken: gelukkiger, meer betrokken, socialer, betekenisvoller én daadkrachtiger.

Concrete doelen en acties

Het boek Mentale vooruitgang biedt een overzicht van tientallen doelen die bijdragen aan de mentale kracht van de samenleving en al haar organisaties. Aan de hand van deze doelen kan iedereen zich de vraag stellen: hoe willen wij mentale vooruitgang nastreven? En welke acties moeten we ondernemen om deze doelen te realiseren? In het boek laten we zien dat er vele acties mogelijk zijn.

Dit boek is een begin

Dit eerste boek van de denktank markeert het begin van een nieuwe beweging. Mentale vooruitgang is iets waar je samen, als vrienden, buren, als gezin, als organisatie en als samenleving aan kunt werken. De denktank wil dan ook dat de Mentale Vooruitgang een brede beweging wordt. Een beweging, in de wetenschap, in de (sociale) media, in de politiek, in het onderwijs, in de zorg, in wijken en buurten, in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Over de auteurs

Kees Kraaijeveld is medeoprichter en directeur van De Argumentenfabriek. Kees studeerde geneeskunde, filosofie, psychologie en journalistiek. Kees stond aan de wieg van het Platform Zó werkt de zorg en schreef namens het platform diverse boeken over de zorg.

Simone Halink is senior denkbegeleider en kaartenmaker bij De Argumentenfabriek. Ze begeleidde de afgelopen jaren uiteenlopende trajecten, zoals strategietrajecten rond digitale vraagstukken en de Denktank Toekomst van de Woningmarkt. Simone studeerde rechten.

Joep Verbugt is voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ Eindhoven. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van het bestuur van Planetree Nederland en voorzitter van het Limburgs Vasteloaves Leedjes Konkoer (LVK). In 2018 publiceerde Joep het ‘Pleidooi voor een Mentaal Offensief’.

Op 12 maart 2021 organiseerde MIND in samenwerking met De Argumentenfabriek een online talkshow. Politieke partijen, werkgeversorganisaties, jongeren en de onderwijssector gingen met elkaar in gesprek over het verbeteren van de mentale gezondheid. Ook bespraken ze welke rol ze verwachten van het nieuwe kabinet. Bekijk de talkshow hier terug.

Lees hier meer over hoe Alles is Gezondheid zich inzet om mentale gezondheid onder de aandacht te brengen.

Platform Missie Mentaal, een initiatief van Alles is Gezondheid, richt zich op mentale balans onder jongeren. Juist nu is extra aandacht hard nodig. Op het platform worden kennis en ervaringsverhalen gedeeld.

Benieuwd naar de publicaties in het Kennislab van Alles is Gezondheid rondom mentale gezondheid? Deze vind je hier.

Missie Mentaal

Wat is er nodig om een samenleving te creëren waarin iedereen mentaal vitaal kan opgroeien en blijven?Terug

30DagenGezonder

10 februari 2021

Een nieuwe gezonde gewoonte in 30 dagen!

Een gezonde leefstijl is belangrijker dan ooit, blijkt tijdens de COVID-19 crisis. Fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel bij corona. De leefstijlcampagne van het Rijk is een goede stap, maar er is meer mogelijk om mensen te activeren. 

30DagenGezonder is een initiatief in de maand maart, waarbij deelnemers zich inzetten om 30 dagen gezonder te leven. Een maand gezonder leven kan variëren van beginnen met bewegen, gezonder eten, of leef bijvoorbeeld een maand zonder alcohol. Je kiest zelf de uitdaging die bij je past en je doel en aanpak. Denk aan stoppen met suikerklontjes in de koffie te doen als eerste stap of een maand lang zonder toegevoegde suikers in je eetpatroon.

De campagne is ontwikkeld door GGD Gooi en Vechtstreek en wordt daarnaast ook in de regio’s van GGD Hollands Noorden en GGD Zaanstreek Waterland al enkele jaren uitgevoerd. De vorige editie waren er 3.000 mensen die allemaal met hun eigen gezondheidsdoel aan de slag gingen. Juist doordat er zoveel mensen tegelijk bezig zijn om gezonder te leven hielpen deelnemers elkaar met aanmoedigen om het vol te houden, bij wat voor gezondheidsdoel dan ook.

Voor Alles is Gezondheid is een gezonde leefstijl een van de speerpunten. Zo riep Karen van Ruiten onlangs samen met tientallen medici, gezondheidswetenschappers en bestuurders van maatschappelijke organisaties Ministerie VWS ministers op tot een publiekscampagne over het belang van een gezonde leefstijl. Alles is Gezondheid en The Pando Network (initiatiefnemer Healthy Hillegom), Groen Kapitaal en Provincie Noord-Holland dragen deze editie graag bij aan ondersteuning van het initiatief 30DagenGezonder.

In februari is er voor nieuwe GGD’s of netwerken die de campagne nog niet eerder hebben uitgevoerd de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier aan te sluiten. Voor hen worden er op maat gemaakte pakketten samengesteld op basis van de wensen en gezondheidsproblematiek uit de regio.  Deze downloads kan iedereen gebruiken om de campagne te promoten, zoals bijvoorbeeld verschillende varianten van posters, een toolkit voor scholen en bedrijven, ansichtkaarten en meer. Deze kunnen onder andere in de vaccinatie- en teststraten worden getoond. Volg ook de 30DagenGezonder campagne op Instagram en Facebook en deel de posts.

Meedoen kan in je eentje of (wel zo leuk) samen met anderen: collega’s, sportmaten, buren, vrienden of gezin. Door je aan te melden ontvang je gedurende de actie gratis ondersteuning.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Ornella van der Ende via ornella.van.der.ende@allesisgezondheid.nl of Daan Warmerdam van The Pando Network via daan@thepandonetwork.com of 06 575 444 76.

30DagenGezonder

In 30 dagen een gezonde gewoonte aanleren? Het kan. Door deelname kun je (ongezond) gewoontegedrag doorbreken of experimenteren met gezonder gedrag.

Terug

Kennisvouchers Positieve Gezondheid

8 februari 2021

Op 25 januari 2022 stelde ZonMw de subsidieoproep open voor het aanvragen van een Kennisvoucher Positieve Gezondheid. Met deze voucher kunnen organisaties expertise inhuren om positieve gezondheid in de eigen wijk of regio te implementeren. Hierbij werken Alles is Gezondheid, Institute for Positive Health (iPH) en ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS samen aan het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid.

Huur expertise in met een kennisvoucher

Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health hebben met zorg 11 goede voorbeelden geselecteerd waarin het thema Positieve Gezondheid succesvol wordt toegepast. De voorbeelden hebben betrekking op samenwerking op provinciaal/regionaal, wijk/gemeentelijk of organisatieniveau. Met een kennisvoucher stellen we professionals in de zorg en welzijn, sociale domein, en gemeenten/ provincies in staat om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van opgedane ervaring elders in het land.

Met de voucher kan je een expert inhuren vanuit een organisatie die een goed voorbeeld vormt op het gebied van Positieve Gezondheid. Het doel is om de implementatie van een Positieve Gezondheid aanpak bij jouw eigen organisatie, wijk, gemeente of provincie/regio te ondersteunen. Meedingende organisaties moeten zelf ook tijd en geld vrijmaken om de implementatie tot een succes te maken.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure is laagdrempelig en toekenning is op basis van het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvrager een aanvraagformulier in te vullen waarin de motivatie voor het goede voorbeeld wordt toegelicht. Per goed voorbeeld worden maximaal twee aanvragen gehonoreerd. Op dinsdag 25 januari is de voucherregeling door ZonMw opengesteld en kan er een aanvraag worden ingediend. Het totaal beschikbare budget bedraagt €180.000,-. Er kunnen in totaal 20 kennisvouchers á 9000,- euro worden gehonoreerd.

Benieuwd naar de 11 goede voorbeelden en expertise die je daarmee binnenhaalt? Bekijk ze hier. 

Programmacoördinator
Netwerkadviseur & regiocoördinator

Kennisuitwisseling Positieve Gezondheid

Vraag een Kennisvoucher aan bij 1 van de 11 goede voorbeelden.

Terug

Transformatie in de regio: zo dus!?

4 februari 2021

Een gezonder en vitaler Nederland: dat is wat we allemaal willen. Met lokale samenwerking en regionale netwerken als motor van transformatie. Deze in werking zetten is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat in je eigen omgeving? Wie heeft de regie? En welke beweging maken we gezamenlijk?

Van de kop van Noord-Holland tot het zuidelijkste puntje in Limburg. Als we de kaart van Nederland aflopen zien we een grote variëteit aan lokale gezondheidsinitiatieven, -samenwerkingsverbanden en -regionetwerken.

Met telkens wisselende gezondheidsvraagstukken, doelgroepen en beleidsspeerpunten. Waarbij ieder netwerk zich ook weer anders organiseert in termen van planning, samenwerking, leiderschap, besluitvorming, financiering, communicatie, etc.

De ‘regisseurs’ van een (gezondheids)netwerk spelen een cruciale rol om alle betrokken partijen op te lijnen en in dezelfde richting te laten bewegen. Van formele zorgorganisaties tot informele gebiedscollectieven. Ga er maar aan staan…

Om regionetwerken te helpen met deze uitdagingen én met en van elkaar te leren is er een plan opgevat. Alles is Gezondheid en iPH willen lokale sleutelfiguren, regionale coördinatoren en netwerkregisseurs ondersteunen in procesvoering en transformatie. Zoals we medeorganisator zijn van de Health Innovation School, zo gaan we met diverse partners waaronder Deloitte, Health-Holland en Health KIC aan de slag voor actiegericht leren over transformatie.

Onder de vlag van ‘Health Transformation Community’ willen we gezamenlijk een leeraanbod bouwen dat de volgende ingrediënten bevat:

  • Programma specifiek gericht op de complexe rol van netwerkregisseur.
  • Toegang tot inspiratie, doorleefde verhalen en praktijkvoorbeelden.
  • Methodiek op samenwerking en transformatie.
  • Peer-to-peer learning met mede-netwerkregisseurs (in het land).
  • Werkgroepjes die aan de slag gaan met je eigen casuïstiek.
  • Blended leeromgeving met professionele begeleiding en monitoring.

Natuurlijk ontwikkelen we dit graag samen: met andere bevlogen, ervaren, kundige mensen. Daarom voeren we begin 2021 gesprekken met lokale medestanders, co-ontwikkelaars, enthousiastelingen mogelijk eerste deelnemers van de eerste landelijke Health Transformation Community.

Meer Health Transformation Community

Heb jij interesse mee te denken of te doen? Wil je jouw regionetwerk naar een hoger plan tillen? Benieuwd hoe we de Health Transformation Community van de grond krijgen?

We komen er graag bij je op terug!

Health Innovation School

Leren innoveren in de (gezondheids)zorg doe je bij de Health Innovation School.