Terug

Wilfred Dijkstra

Gezondheid is zo’n ontzettend belangrijk thema. Gezondheid zit in alles en alles is gezondheid. Juist in het onderwijs kunnen we een stevige basis leggen voor een gezond leven. Het is hierbij van belang om gezondheid vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Essentieel hierbij is de rol van de leerling of student zelf. Laat leerlingen en studenten zelf nadenken over wat ze willen, wat ze kunnen en wat ze nodig hebben; maar hoe dan? Hoe geef je als team hierin het goede voorbeeld? Ben je op zoek naar inspirerende voorbeelden in Nederland? Heb je handreikingen nodig om een eigen plan verder uit te werken? Wil je weten hoe je ‘partners’ kunt betrekken bij je plannen? Bel of mail me, ik kom graag in contact met je.

Ik heb veel praktijkervaring binnen het onderwijs. Ik ben zowel leerkracht als directeur geweest. Ik zie het als een prachtige uitdaging om de praktijk te verbinden met de theorie. Wat speelt er op de werkvloer? Waar is behoefte aan? Waar heb jij behoefte aan? Binnen ‘Alles is gezondheid’ werken we aan gezondheid op verschillende thema’s. Al deze thema’s komen samen in het onderwijs. Laten we samen werken aan een gezonde toekomst voor iedereen.