Terug

Publicatie Positief Gezond Werkgeverschap biedt inspiratie duurzame inzetbaarheid

18 mei 2022

Het CAOP, Alles is Gezondheid en iPH werken al langer samen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Die samenwerking heeft geleid tot de publicatie Positief Gezond Werkgeverschap. Daarin ligt de focus op veerkracht en wat het leven van mensen betekenisvol maakt en niet over wat mensen mankeren of niet kunnen. Deze positieve, brede benadering kan de blik van werkgevers op gezondheid en duurzame inzetbaarheid veranderen. Want gezondheid is niet alleen sporten en gezond eten. Het is meer dan dat. CAOP’er Wouter Touw vertelt meer over deze publicatie.

‘Met de publicatie krijgen werkgevers een andere visie voorgelegd en handvatten als het gaat om gezondheid en vitaliteit binnen hun organisatie. De publicatie biedt een werkgever inspiratie en handvatten om hiermee aan de slag te gaan.’

‘Zingeving is de sterkste gezondmakende kracht. Werk dat als zinvol beleefd wordt, zorgt voor voldoening en bevordert daarmee de gezondheid.’ Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid

Machteld Huber is naast grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid oprichter van iPH. Zij is van oorsprong huisarts en nadat zij aan het begin van haar loopbaan ziek werd, ontdekte ze dat ze haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Ze besloot als onderzoeker verder te gaan en gezondheidsbevordering meer op de kaart te zetten. Fysieke problemen, burn-out of stress kunnen te maken hebben met onderliggende problemen als eenzaamheid, armoede, zingeving of gebrek aan zelfacceptatie. ‘Het is ook belangrijk dat iemand leuk en betekenisvol werk uitoefent, veerkrachtig is en goed met tegenslagen om kan gaan. Deze publicatie richt zich daarom op alle aspecten van het leven, legt de focus op positiviteit en kan werkgevers inspireren’, geeft Touw aan.

Publicatie Positief Gezond Werkgeverschap

Positief Gezond Werkgeverschap gaat uit van zes domeinen die met elkaar verbonden zijn en bepalen hoe gelukkig en gezond iemand is, met de focus op werk. Hiervoor is een gespreksinstrument ontwikkeld in de vorm van een spinnenweb. Met het invullen van het spinnenweb door een medewerker ontstaat er inzicht in de ‘veranderwens’. Naar aanleiding daarvan kan ‘het andere gesprek’ gevoerd worden. Daarin ligt de focus op essentiële vragen als: Wat is voor een medewerker echt belangrijk? Wat zou hij willen veranderen? Waar wordt hij blij van?

De zes domeinen waar het spinnenweb uit bestaat:

  1. Lichaamsfuncties; gezond en fit, goed slapen en bewegen
  2. Mentaal welbevinden; zelfacceptatie, goed kunnen communiceren en omgaan met veranderingen
  3. Zingeving; levenslust, idealen en vertrouwen
    Kwaliteit van leven; in balans zijn, je veilig voelen, onderdak hebben en kunnen voorzien in levensonderhoud
  4. Meedoen; sociale contacten, meedoen in de maatschappij, erbij horen
  5. Dagelijks functioneren; zorgen voor jezelf, grenzen kennen, hulp vragen, kunnen werken
  6. Handelingsperspectief en instrumenten vitaliteit en betrokkenheid werknemers

Om Positieve Gezondheid onderdeel van het werk te maken, draagt zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijkheid. Zo moet een werknemer vooral zelf bereid zijn stappen te maken en te investeren in zijn veerkracht en welbevinden, en daar kan de werkgever goed bij helpen. De uitkomst van het gesprek over de veranderwens van de werknemer biedt handelingsperspectief. Samen met een leidinggevende of HR-adviseur, bedenkt de werknemer wie of wat kan helpen om verder te komen. Hier heeft de werkgever diverse instrumenten voor, zoals het spinnenweb, maar ook een vitaliteitsscan en het investeren in een sociaal veilige werkomgeving. In de publicatie staan meerdere instrumenten die kunnen helpen.

‘Het werken vanuit het model van Positieve Gezondheid brengt arboprofessionals meer in hun rol, geeft meer synergie in het werk en biedt waardecreatie voor onze klanten (werknemer en werkgever).’ Andries de Kock, bedrijfsarts bij Rienks Arbodienst

Aanknopingspunten en resultaten

Piet Vessies, Netwerkadviseur Bedrijven en gezondheid bij Alles is Gezondheid, onderstreept het belang van het investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit door bijeenkomsten, actieleernetwerken op te zetten: ‘Tijdens bijeenkomsten, bijvoorbeeld van het Actieleernetwerk Positief Gezond Werkgeverschap voor gezondheidsprofessionals, wisselen organisaties hun kennis en ervaring met Positieve Gezondheid onderling uit. Zo leren we van elkaar, inspireren we elkaar en verzamelen we praktijkvoorbeelden.’ Bekijk bijvoorbeeld de 10 tips om Positief gezond Werkgeverschap succesvol in te bedden in de organisatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over Gezond Positief Werkgeverschap? Neem dan contact op met Piet Vessies of Lisanne Kiestra.

Download de publicatie

 

Netwerkadviseur bedrijven en gezondheid
Adviseur Positieve Gezondheid