Terug

Alliantie gezondheid en geletterdheid

15 januari 2019

Als mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, heeft dit vaak directe gevolgen voor hun gezondheid. Voor die mensen zetten de inmiddels 83 partners van de Alliantie gezondheid en geletterdheid zich actief in. Er is immers genoeg winst te behalen: taal maakt gelukkiger, taal doet participeren en taal maakt actiever en productiever op de arbeidsmarkt en taal maakt gezonder.

De Alliantie gezondheid en geletterdheid richt zich op het agenderen en vroeg signaleren van laaggeletterdheid, doorverwijzen en het ontwikkelen en delen van relevante aanpakken van laaggeletterdheid. De Alliantie gezondheid en geletterdheid wordt gecoördineerd door Stichting Lezen & Schrijven.

Wat doen de alliantiepartners?

Alle partners hebben een pledge ondertekend en beloven:

  • de aanpak van laaggeletterdheid en gezondheid op de agenda te houden en de aandacht hiervoor waar mogelijk te vergroten,
  • creatieve aanpakken te ontwikkelen en delen,
  • samenwerkingspartners te vinden in de gemeenschappelijke aanpak van laaggeletterdheid.

Ook dragen de partners bij aan het behalen van de doelstellingen van het landelijk programma Taal voor het Leven voor:

  • het vinden van taalvrijwilligers en organiseren van een basistraining via Taal voor het Leven.
  • het vinden van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en ze koppelen aan een getrainde vrijwilliger en/of docent, met speciaal voor de doelgroep ontwikkeld lesmateriaal.

Zestien inspirerende voorbeelden

Een gezonde en inclusieve samenleving is winst voor iedereen. De partners van de alliantie dragen daaraan bij vanuit hun organisatie of hun sector. Bijvoorbeeld door het opleiden van medewerkers, het testen van taalvaardigheden als vast onderdeel van het proces en het inzetten van oud-taalcursisten als ambassadeurs binnen het eigen bedrijf. In de uitgave Taal is van levensbelang vertellen zestien partners uit de sectoren zorg, werk, onderwijs en welzijn over hun ervaringen en activiteiten.

Kennis delen

De alliantie organiseert minimaal eenmaal per jaar een netwerkbijeenkomst. Ze delen goede voorbeelden zoals in de uitgave Taal is van levensbelang. Ook ondersteunen ze partners via de themapagina gezondheid van Stichting Lezen & Schrijven. Daar vind je meer informatie, advies, materialen, instrumenten en onderzoek.

Praktijkvoorbeelden

Vanuit Stichting Lezen &  Schrijven zijn vier praktijkvoorbeelden weergegeven, klik op de link om ze te openen.

Samen met de JGZ op weg naar een geletterde generatie

Gezondheidsverschillen verkleinen door samenwerking

Gezonde taal in de praktijk: lesbrieven gezonde taal beschikbaar maken voor anderstaligen

De aanpak Voel je goed! helpt met taal in Nijmegen

 

 

Pledge gezondheid en geletterdheid

Steeds meer partners tekenen voor een Nederland waarin iedereen mee kan doen.

Word partner!

Partner worden van de Alliantie gezondheid en geletterdheid? Neem contact op met Hans Christiaanse.

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met actualiteiten over de Alliantie gezondheid en geletterdheid.