Terug

Annette Postma

Energieke verbindingen leggen om meer mensen naar de natuur te brengen of meer natuur naar de directe omgeving van mensen. Dat is wat ik graag doe. Dat de natuur gezond is, voelen veel mensen intuïtief wel aan. Dat je groen ook wetenschappelijk onderbouwd en beleidsmatig ingebed op school, in werk, wijk en zorg kunt inzetten is vaak nog nieuw.

Ik help graag partners met elkaar in contact te komen, kennis in laagdrempelige vormen te verspreiden en vage ideeën te vertalen naar concrete strategieën, methoden en hulpmiddelen. Het liefst overleg ik tijdens een wandeling, ook in de stad kun je vaak een groene route van een klein uur vinden. Dit ‘wandelen tijdens de werkdag’ is goed voor mijn gezondheid en het levert vaak in kortere tijd helderder uitkomsten op dan tegenover elkaar aan tafel.

Kunnen wij iets voor elkaar betekenen? Neem dan contact met me op.