Kennislab

Leren, verbinden en samen doen. Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Zoeken
Thema's
Filters
Gekozen filters:

Praatplaat Natuur, de gezonde verbinding

Met elkaar het gesprek aangaan over het belang van de natuur voor een gezonde leefomgeving? Samen met Staatsbosbeheer is de praatplaat 'Natuur, de gezonde verbinding' ontwikkeld. Als hulpmiddel en inspiratie voor domeinoverstijgende gesprekken.

LIVECAST: Rediscovering Health terugkijken?

LIVECAST: Rediscovering Health. 2021 is het jaar van nieuwe sporen en veranderende gewoontes. We herontdekken gezondheid en leefstijl. Zoeken naar de mentale balans. En voelen dat vitaliteit aan kracht wint. Maar hoe zetten we gezondheid op het goede spoor?

Livecast Trusted Networks: met Alex Jadad, Machteld Huber, Daan Bultje & Peter Bennemeer

Intuïtief weten we wel dat vertrouwen essentieel is voor het opbouwen en onderhouden van goede relaties. Ook in samenwerkingsrelaties. We gingen op zoek naar het antwoord op de vraag: “Kun je vertrouwen bewust inzetten als onderlegger voor samenwerkingen?”

Webinar ‘Beeldschermgebruik van kinderen verminderen: #hoedan?’

Kinderen zitten steeds jonger achter een beeldscherm. Onderzoek wijst uit dat dit veel negatieve gevolgen heeft. Bekijk het webinar als je als professional een bijdrage wil leveren aan een gezonder gebruik van beeldschermen en media.

Conferentie Taal & Gezondheid

Het herkennen van een laaggeletterde cliënt vraagt om bewustwording, het bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid en er is concrete informatie nodig over het omgaan met en het doorverwijzen van laaggeletterde cliënten. Deze thema's en meer kwamen aan de orde tijdens de conferentie Taal & Gezondheid.

Campagne voeren voor gezondheid

Webinar over de vraag hoe je de beweging naar gezondheid en gedragsverandering bij inwoners kan ondersteunen met campagnes.

PLUK, jouw geboorterecht op gezondheid

De kanteling van symptoombestrijding naar gezond blijven krijgt steeds meer aandacht. Alles is Gezondheid wil deze omslag versterken. Samen met jullie. Daarom ontwikkelen we PLUK, een gezondheidskaart waarmee we publiek-private krachten bundelen, zodat iedereen in Nederland kan werken aan zijn of haar gezondheid. Doe je mee?