Kennislab

Kennisdelen, samenwerken, samen doen! Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Zoeken
Thema's
Filters
Gekozen filters:

Lokale preventieakkoorden en Alles is Gezondheid

Doelen van het landelijke preventieakkoord kunnen alleen gehaald worden als er overal in Nederland concrete stappen worden gezet. In buurten, wijken, steden en dorpen. Daar wordt gezondheidswinst geboekt. Daarom zijn lokale of regionale vertalingen van het nationale akkoord cruciaal. Alles is Gezondheid helpt hier graag bij. Meer weten?

In beeld: samenwerken aan natuur en gezondheid

Bekijk de eerste oogst van panelgesprek en interactieve sessies rond vijf persona op de expertmeeting natuur en gezondheid. De Betekenaar maakte een visueel verslag.

Praktijkvoorbeeld: Samen met de JGZ op weg naar een geletterde generatie

GGD Zaanstreek Waterland werkte mee aan de pilot ‘Op weg naar een geletterde generatie’; hoe kan vroegsignalering van laaggeletterdheid bij ouders en de aanpak van laaggeletterdheid bij ouders én kinderen ingebed worden in de werkwijze van de Jeugdgezondheid?

Gezondheidswinst behalen met behulp van matrixen

Alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid werken met ondersteuning van de GGD aan de vierjaarlijkse nota publieke gezondheid met daarin het beleid voor de periode 2020-2023. De GGD ontwikkelde hiervoor een advies met bouwstenen en een gezondheidswinstmodel en er zijn nu ook matrixen ontwikkeld.

Gezondheidsverschillen verkleinen door samenwerking

De grote gezondheidsverschillen in Tiel-oost en Tiel-west, ontstaan doordat veel mensen – waaronder laaggeletterden - niet worden bereikt met bestaande (gezondheids)initiatieven, worden verkleind door samenwerking met ambassadeurs uit de doelgroep. Meer lezen over de succesformule?

Gezonde taal in de praktijk: lesbrieven gezonde taal beschikbaar maken voor anderstaligen

Taalorganisatie Taal Doet Meer zorgt er voor dat anderstalige bewoners van de Domstad kunnen meedoen aan de samenleving. De behoefte is ontstaan om met gezondheidsthema’s aan de slag te gaan. Taal Doet Meer ontwikkelde daarom de lesbrieven Gezonde Taal.

De aanpak Voel je goed! helpt met taal in Nijmegen

De aanpak Voel je goed! helpt laagopgeleide inwoners van Nijmegen die moeite hebben met taal en het verwerken van informatie bij het vergroten van hun gezondheidsvaardigheden.