Kennislab

Leren, verbinden en samen doen. Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Zoeken
Thema's
Filters
Gekozen filters:

Publicatie Wendbaar opleiden voor de toekomst

In de longread 'Wendbaar opleiden voor de toekomst' blikken twee hoogleraren terug op recente beleidsadviezen op het terrein van zorg en welzijn. Ze sluiten af met een vijftal aanbevelingen, onder meer gericht op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Kennisvoucher Positieve Gezondheid voor een Kansrijke Start – Trendbreuk

Positieve Gezondheid is gekozen als gezamenlijke taal voor een betere verbinding binnen het team en voor het goede gesprek met de gezinnen bij dit voorbeeld. De partnerorganisaties worden gestimuleerd en ondersteund om interventies in te zetten die aansluiten bij het gedachtengoed van positieve gezondheid.

Kennisvoucher Positieve Gezondheid op de werkvloer – VVT organisatie Omring

Vraag een kennisvoucher aan bij VVT organisatie de Omring als je als organisatie wil starten met handen en voeten geven aan Positieve Gezondheid met betrekking tot medewerkers en vitaliteit, relatie medewerkers cliënten, als leidraad in projecten.

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in regionaal netwerk (nazorg bij ziekte) – Huis aan het Water

Via de kennisvoucher deelt de Stichting Huis aan het Water geleerde lessen. Daarbij gaan ze in op vragen als "Hoe zet je Positieve Gezondheid zodanig in dat je makkelijker met elkaar in gesprek komt?"

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in netwerk – Noordkop Gezond voor Elkaar

Vraag een kennisvoucher aan bij netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar wanneer je als beginnend netwerk wilt leren van hun ervaringen. Bijvoorbeeld over hoe je een netwerk opstart, organisaties aan je verbindt en gezamenlijk doorontwikkelt.

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in het onderwijs – Jos Clout

Wil je aan de slag met Positieve Gezondheid op een (basis)school? Jos Clout heeft zijn gedachten omgezet in een schoolprogramma en begeleid je bij het implementeren van kernelementen die bijdragen aan een succesvolle implementatie.