Kennislab

Kennisdelen, samenwerken, samen doen! Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Zoeken
Thema's
Filters
Gekozen filters:

Praktijkvoorbeeld: Samen met de JGZ op weg naar een geletterde generatie

GGD Zaanstreek Waterland werkte mee aan de pilot ‘Op weg naar een geletterde generatie’; hoe kan vroegsignalering van laaggeletterdheid bij ouders en de aanpak van laaggeletterdheid bij ouders én kinderen ingebed worden in de werkwijze van de Jeugdgezondheid?

Gezondheidswinst behalen met behulp van matrixen

Alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid werken met ondersteuning van de GGD aan de vierjaarlijkse nota publieke gezondheid met daarin het beleid voor de periode 2020-2023. De GGD ontwikkelde hiervoor een advies met bouwstenen en een gezondheidswinstmodel en er zijn nu ook matrixen ontwikkeld.

Gezondheidsverschillen verkleinen door samenwerking

De grote gezondheidsverschillen in Tiel-oost en Tiel-west, ontstaan doordat veel mensen – waaronder laaggeletterden - niet worden bereikt met bestaande (gezondheids)initiatieven, worden verkleind door samenwerking met ambassadeurs uit de doelgroep. Meer lezen over de succesformule?

Gezonde taal in de praktijk: lesbrieven gezonde taal beschikbaar maken voor anderstaligen

Taalorganisatie Taal Doet Meer zorgt er voor dat anderstalige bewoners van de Domstad kunnen meedoen aan de samenleving. De behoefte is ontstaan om met gezondheidsthema’s aan de slag te gaan. Taal Doet Meer ontwikkelde daarom de lesbrieven Gezonde Taal.

De aanpak Voel je goed! helpt met taal in Nijmegen

De aanpak Voel je goed! helpt laagopgeleide inwoners van Nijmegen die moeite hebben met taal en het verwerken van informatie bij het vergroten van hun gezondheidsvaardigheden.

Eindrapport Nationale DenkTank 2019

12 december 2019 presenteerde de Nationale Denktank de eindresultaten. Bekijk hier het eindrapport met 10 oplossingen voor een beter functionerende digitale samenleving.

De Gezonde Rekenkamer, een dialoog over gezondheid als verdienmodel

Onder de noemer De Gezonde Rekenkamer organiseren zeven samenwerkende gezondheidspartijen een dialoog over gezondheid als verdienmodel.