Terug

Alliantie Health Transformation Community / HTC (Green)

26 maart 2024

‘Hoe is transformatie anders dan gewoon veranderen? Hoe organiseer ik transformatie? Welke verschillende vormen van samenwerking zijn passend bij het vraagstuk dat speelt? En welke condities heb ik nodig om mijn rol goed te kunnen pakken?’ Dit soort vragen kwamen we steeds vaker tegen in de regio, bij allerlei verschillende bijeenkomsten en in verschillende contexten. De grootste drie thema’s die we zien terugkomen: Transformatie, samenwerking en persoonlijk leiderschap. Vanuit de urgentie om daar begeleiding aan te koppelen ontstond de Health Transformation Community (HTC): een overkoepelend traject waarin deelnemers vanuit verschillende netwerken een aantal maanden in groepsverband aan de slag gaan met eigen ontwikkelvragen.

In een lerend halfjaartraject ontwikkelen de deelnemers nieuwe vaardigheden en kennis om in te zetten voor de transformatie van zorg naar gezondheid. Vanuit urgentie voor hun thema gaan ze samen op ontdekkingstocht, gericht op blijvende transformatie. Zo worden regio’s en netwerken aan elkaar verbonden in een community waar inspiratie, kennis en ervaring wordt vermenigvuldigd.

Missie

Het ultieme doel van de HTC is om een lerende community te creëren die elkaars kennis en expertise deelt en in de praktijk gebruikt. Zo verbinden we mensen, netwerken en partnerorganisaties uit verschillende regionetwerken en in verschillende sectoren aan elkaar en vergroten we blijvend onze impact binnen de transformatie naar een gezonde leefomgeving.

Hoe werkt de Health Transformation Community?

De Health Transformation Community (HTC) is een gidsend programma voor mensen en netwerken die zich inzetten voor de transformatie van zorg naar gezondheid. Een actie-leertraject en serieuze proeverij op drie thema’s: transformatie, samenwerking en persoonlijk leiderschap.

Hoe:

 •  We bieden een ’gidsend’ programma, gericht op 50 voorlopers op transitie van zorg naar gezondheid die urgentie voor verandering voelen en dat gezamenlijk willen doen;
 • We maken een actieleertraject waarbinnen gezamenlijk ontdekken, ontwikkelen, leren en experimenteren op het transformatie-vraagstuk van zorg naar gezondheid centraal staat;
 • Ondersteund door een ‘Serieuze proeverij’ op thema’s: transformatie, leiderschap en samenwerken.
 • Op een manier die verbindt en community bouwt.

Wat:

 • In 6 maanden organiseren we 3 x 2-daagse en 9 webinars met verwerkingsopdrachten en experimenten;
 • Zetten we een intensieve dialoog aan over kansen, obstakels en de toekomst voor de transitie van zorg naar gezondheid;
 • Leren we actiegericht met (inter)nationale experts op de thema’s: transformatie, leiderschap en samenwerking;
 • Gebruiken we interactieve vormen die zorgen voor inspiratie, verbinding, experiment, functionele verwarring en confrontatie;
 • Is er coaching en intervisie in kleinere groepen;
 • En stellen we alle ‘content’ die we opbouwen na de HTC digitaal beschikbaar.

In de webinars krijgen de deelnemers gezamenlijke taal, concepten en methodiek over samenwerking en Transformatie. Met deze kennis gaan ze in de tweedaagsen in de praktijk aan de slag, via interactieve workshops, games en oefeningen. De HTC werkt hiervoor samen met een veelheid aan experts op de 3 thema’s, die ook allemaal onderdeel worden van de community.

Als deelnemer werk je op je eigen tempo aan de persoonlijke leer/ontwikkelvraag. Hierbij is er ruimte en aandacht voor je eigen situatie en de context waarin je werkt. Met het toepassen van creatieve werkvormen tijdens de tweedaagse word je extra uitgedaagd om je te ontwikkelen op jouw krachten en verbeterpunten. Door met kleine werkgroepen te werken met concrete casuïstiek uit het eigen werkveld word je als deelnemer verder uitgedaagd. ’s Avonds overnacht je als deelnemers op locatie.

De community staat daarnaast continu met elkaar in verbinding via één communicatieplatform waar alles op te zien is en alles overzichtelijk aanwezig blijft. Geen e-mail of whatsappgroepjes dus. Door die continue mogelijkheid voor verbinding ontstaat ook de mogelijkheid tot het vormen van een hechte groep.

In de HTC staat nooit alles vast: het is een lerend traject waarin de thema’s de rode draad vormen, maar ook wordt gereageerd op behoeften en vragen die op dat moment naar boven komen. Samen ga je op onderzoek uit. Na elke tweedaagse volgt een evaluatie met de deelnemers: hoe ontwikkel je je op de drie thema’s?

Er zijn tot nu toe twee edities geweest: de Health Transformation Community (2021) en de Health Transformation Community Green (2023).

Voor wie?

Het volledige traject is bedoeld voor mensen die de rol van regisseur hebben in netwerken die gericht zijn op de transformatie van zorg naar gezondheid. De groep bestaat uit 20-50 mensen in kleinere subgroepjes. Soms staat de HTC in het teken van een aanverwant thema, zoals ‘Groen en gezondheid’, en richten we ons op duurzaamheid, groene beweegrijke buurten en de verantwoordelijkheid voor de combi natuur en zorg.

Om tot transformatie te komen is de HTC altijd op zoek naar een breed palet aan mensen: er zijn deelnemers nodig uit overheid, de ruimtelijke ordening, gezondheid/zorg, natuursector, bouwsector, projectontwikkeling, financiering, innovatie, en mensen die via lokale initiatieven, opkomende experimenten, onderwijs en onderzoek of andere sectoren en domeinen actief zijn in de transitie van zorg naar gezondheid, duurzaamheid of zorg & natuur.

En na de HTC?

Deelnemers dragen de opgedane kennis en kunde direct over in hun werkomgeving. Zij zijn binnen HTC echt onderdeel van een netwerk van voorlopers. Dat wordt samen natuurlijk gevierd!

Omdat de deelnemers van de community zo’n hechte groep zijn geworden, dragen zij het traject vaak na afloop van het programma zelf door. Het slotevent is daarmee geen eindevent, maar een nieuwe start voor de deelnemers. De cohort van HTC 1 is inmiddels met de cohort van de HTC 2 samengekomen; zelf-organiserend worden nieuwe bijeenkomsten opgezet om de transformatie voort te stuwen.

Alles is Gezondheid is daarin betrokken deelgenoot, en sluit zich aan om te kijken waar we de beweging kunnen versterken.We maken de content en kennis die vrijkomt bij de HTC digitaal beschikbaar voor heel Nederland.

Deelnemers over hun geleerde lessen:

 •  ‘Transformatie vraagt om een lange adem. De zwerm vliegt ongeveer dezelfde kant op, maar niet iedereen. En dat is oké.’
 • ‘Om een transformatie in gang te zetten heb je elkaar nodig. Van niches tot slopers en van visionairs tot diegenen die de afbouw faciliteren. We moeten daarom integraal naar vraagstukken kijken en beter samen gaan werken.’
 • ‘Zoek verbinding met collega’s die helpend kunnen zijn in het afbreken van het systeem. Realiseer je dat kleine stapjes zetten ook vooruitgang is.’
 • ‘Ik ga duidelijk staan voor mijn belangen, zonder dat dit ten koste gaat van oprechte interesse in de motivatie van de ander. Hierbij is angst voor conflict minder geworden, omdat dit juist mooie relaties kan opleveren.’

Initiatief en samenwerking

De Health Transformation Community is opgezet vanuit Alles is Gezondheid op basis van de vele vragen die werden gesteld over transformatie en samenwerking. ‘Kunnen we dit niet slimmer voor alle netwerken proberen te organiseren?’ vroegen we ons af. Zo ontstond het idee om de 1-op-1 ondersteuning die Alles is Gezondheid aanbiedt aan netwerken, breder te trekken.

Om de HTC te maken en realiseren werkt Alles is Gezondheid samen met meerdere partners. Een nauwe HTC-community is aan elkaar verbonden vanuit een gedeelde ambitie op de transformatie van zorg naar gezondheid.transformatie Zo vormen de deelnemers, de sprekers, experts, trainers en partners samen een impactnetwerk waarmee we transformatie binnen de zorg écht mogelijk kunnen maken. Daar zijn we super blij mee en dankbaar voor!

Dank aan al onze partners.

Meedoen aan de Health Transformation Community?

Ook samen op ontdekkingstocht binnen de transformatie? Bekijk de actuele status van de HTC op https://www.healthtransformationcommunity.nl/

Meer over de HTC?

Voor meer informatie over de Health Transformation Community bekijk je hun website.

Interview Caroline Porsius

Hoe kan transformatie helpen bij het creëren van een groene gezonde leefomgeving? Lees het interview met Caroline Porsius van Staatsbosbeheer.

Adviseur regio's
Projectleider duurzaamheid & evenementen
Programmacoördinator