Terug

Joost Boerenkamp

Als ik twee eeuwen geleden geboren zou zijn, was ik ontdekkingsreiziger geworden. Omdat tijdreizen (nog) niet mogelijk is, richt ik mij op een andere ontdekkingstocht. Die van het ontrafelen van maatschappelijke vraagstukken. Van het ambacht veranderen heb ik mijn vak gemaakt. Als veranderkundige begeleid ik organisaties en professionals om hun duurzame omslag te realiseren. Met passie en precisie. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat we nu moeten starten met de maatschappelijke uitdagingen van overmorgen. En dat we ruimte moeten geven aan initiatieven om anders en toekomstgericht te denken en te doen. Bij AiG en iPH help ik samenwerkingsverbanden tussen burgers, overheden, organisaties, kennisinstellingen en bedrijven die de gezondheid van hun regio willen verbeteren.