Doe mee

Alleen samen kunnen we werken aan een gezonder Nederland

Gezondheid is van iedereen

Wil je deel uitmaken van een ondernemend netwerk, jouw perspectief verbreden en integraal samenwerken? Alles is Gezondheid stimuleert samenwerking tussen bedrijfsleven, burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties en politiek. Ontmoet mensen die vanuit hun eigen invalshoek werken aan het zelfde doel: een vitalere samenleving.

3.100 organisaties gingen je voor, tekenden beloften (pledges) en organiseren activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van Nederland.

Wat biedt het netwerk?

  • Het netwerk biedt nieuwe relaties en daarmee nieuwe perspectieven
  • Je hebt toegang tot relevante kennis en informatie
  • Het netwerk zorgt voor inspiratie, advies en ondersteuning
  • Deelname vergroot de zichtbaarheid van uw activiteiten
  • Deelname vergroot impact van activiteiten door onderlinge samenwerking.

“Een nieuw idee begint bij een ontmoeting.”

Zo doe je mee

Wil je met Alles is Gezondheid een bijdrage leveren aan een vitaler Nederland? Dat kan onder meer via een pledge, een alliantie of een regionetwerk.

Vernieuwende activiteiten via Pledge

Je wil samen met andere partijen nieuwe activiteiten ontplooien om (het liefst over de sociale domeinen heen) sneller te werken aan de gezondheid van Nederlanders. Samen tekenen jullie een pledge.

Omschrijf belofte zo concreet mogelijk:

  • Verbinding: welke partijen en initiatieven gaan samenwerken?
  • De activiteiten: welke nieuwe activiteiten gaat u met elkaar ontplooien?
  • Impact: wat is het beoogde gezondheidseffect en bereik?
  • In welke periode voeren jullie de activiteiten uit?

 

Download pledgevoorbeeld

 

Mail je pledge naar: info@allesisgezondheid.nl en we nemen contact op om je pledge te bespreken, eventueel te helpen met aanscherpingen en/of je in contact te brengen met interessante partijen.

Ondertekening

Pledges worden een paar keer per jaar publiekelijk ondertekend. Momenten die gepaard gaan met persaandacht, informatie over relevante thema’s en ontmoetingen.

Meedoen, vragen of suggesties?

Je kunt altijd contact opnemen via 085-4853216 of een bericht sturen via info@allesisgezondheid.nl.