Over Alles is Gezondheid

Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van ruim 3000 partners, dat de transitie naar een vitaler Nederland stimuleert.

Doe mee!

Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken, sporten, recreëren en leren. Daarom versterkt en versnelt Alles is Gezondheid de maatschappelijke beweging die mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken.

Van ego naar eco

Met een landelijk netwerk van ruim drieduizend organisaties uit de publieke en private sector werken we samen aan een vitaler Nederland. Hierbij staat de individu/gezonde wijkbewoner centraal, gelden gezondheid van mens en omgeving (ecosysteem) als waarden en bij veel van de netwerkactiviteiten staat anders denken en doen centraal. Zoals met het concept van Positieve Gezondheid of het 4D model.

Gezond gedrag

De stappen die gezet worden naar een gezonder Nederland zijn goed, maar nog niet goed genoeg. Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt nog steeds toe. Daarnaast worden gezondheidsverschillen tussen groepen mensen groter. Een wrange constatering. Met ons landelijke netwerk willen we deze trends ombuigen. We verleggen met elkaar de focus van ziekte en naar gezondheid en gedrag. Daarvoor is een gezonde leefomgeving belangrijk.

Uniek aan het Alles is Gezondheid-netwerk zijn de verbindingen tussen mensen en organisaties. De ruim drieduizend betrokken organisaties hebben inmiddels bijna 400 beloftes (pledges) getekend, het netwerk telt 16 regionale netwerken die werken aan gezondheid. Daarnaast bundelen organisaties hun krachten in thematische allianties.

Bottom-up

Alles is Gezondheid is aanvullend op wet- en regelgeving en gezondheidsprogramma’s onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Dit programma startte in 2014 en wordt mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid. Anders dan bij top-down gestuurde (overheid)programma’s staan bij Alles is Gezondheid bottom-up initiatieven van publieke, private en maatschappelijke organisaties centraal.

Voortgang

Een team van Universiteit Maastricht onderzoekt de werking en verduurzaming van Alles is Gezondheid als maatschappelijk netwerk. Hoe succesvolle initiatieven doorontwikkeld kunnen worden en hoe ze zijn te vertalen naar een vitaler Nederland zijn vragen die in dit actieonderzoek centraal staan.
Samen met het Alles is Gezondheidsteam zorgt onderzoeks- en adviesbureau Sardes voor de jaarlijkse monitor van de activiteiten van de netwerkpartners en de rapportage Alles is Gezondheid in Beeld. Voor de periode van 2017 tot en met 2025 is Sardes-behorend tot de Stichting CAOP- de eindverantwoordelijke partij voor Alles is Gezondheid.

Beweeg mee

Ben je enthousiast om bij te dragen aan een gezonder Nederland, heb je vragen of ideeën? Neem contact op via 085-4853216 of info@allesisgezondheid.nl.