Kennislab

Leren, verbinden en samen doen. Versterk je project via netwerkpartners, regionetwerken en allianties. Benut elkaars kennis.

Terug

Kennisuitwisseling Positieve Gezondheid via Kennisvoucher

2 januari 2022

Vanaf dinsdag 25 januari 2022 stelt ZonMw de subsidieoproep open voor het aanvragen van een kennisvoucher Positieve Gezondheid. Hierbij werken Alles is Gezondheid, Institute for Positive Health (iPH) en ZonMw in opdracht van VWS samen aan het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid.

Hierin stellen wij professionals werkzaam in de zorg en ondersteuningsorganisaties, gemeenten en provincies in staat om op een laagdrempelige manier gebruik te maken van opgedane ervaring elders in het land. Want ervaring delen is kennis vermenigvuldigen. In de regio constateren wij een toenemende behoefte om te leren van elkaar en kennis uit te wisselen over implementatie in de praktijk.

Kennisvoucher

Kennisvouchers zijn een beproefd middel voor kennisdeling tussen professionals. Een geselecteerde groep ervaren professionals wordt gefaciliteerd om andere professionals te helpen in een vergelijkbare situatie.

De voorbeelden hebben betrekking op samenwerking op provinciaal, gemeentelijk, of wijkniveau. Met een kennisvoucher kan een expert worden ingehuurd betrokken bij de organisatie uit een goed voorbeeld. Dankzij deze expert krijg je ondersteuning bij de implementatie van een positieve gezondheid aanpak in de eigen wijk, gemeente of provincie. Als organisatie maak je zelf ook tijd en geld vrij om de implementatie tot een succes te maken.

Kennisvoucher aanvragen

De aanvraagprocedure is laagdrempelig op basis van High Trust volgens het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Hiervoor dient de aanvrager een aanvraagformulier in waarin de motivatie voor de keuze voor het voorbeeld wordt toegelicht. Per goed voorbeeld worden maximaal twee aanvragen gehonoreerd. Op dinsdag 25 januari wordt de voucherregeling door ZonMw opengesteld en kan er een aanvraag worden ingediend.

Van iedere deelnemer en expert wordt aan het einde van het traject deelname aan een eindevaluatie verwacht.

Vraag een Kennisvoucher aan bij een van deze voorbeelden

Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health hebben met zorg 11 goede voorbeelden geselecteerd waarin het thema Positieve Gezondheid succesvol wordt toegepast. Hieronder de 11 voorbeelden met elk eigen expertise op het gebied van Positieve Gezondheid.

 1. Positieve Gezondheid in beleid, praktijk, onderzoek & onderwijs – Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, Chantal Walg
 2. Positieve Gezondheid in de wijk – Indekerngezond
 3. Positieve Gezondheid in de regio & de wijk – Alliantie Positieve Gezondheid Zuid Holland Noord en Wijzer in de Wijk
 4. Positieve Gezondheid in het onderwijs – Utrecht Vitaliteitslab
 5. Positieve Gezondheid in netwerk – Noordkop Gezond voor Elkaar
 6. Positieve Gezondheid op de werkvloer – VVT organisatie Omring
 7. Positieve Gezondheid in regionaal netwerk (nazorg bij ziekte) – Huis aan het Water
 8. Positieve Gezondheid in het onderwijs – Jos Clout
 9. Positieve Gezondheid voor een Kansrijke Start – Trendbreuk
 10. Positieve Gezondheid in de wijk – WIJKR8CHT
 11. Positieve Gezondheid en Leefomgeving – Louis Bolk Instituut

Meer weten?

Wil je meer weten over de kennisvouchers of of de expertise binnen een goed voorbeeld aansluit op je kennisvraag? Neem dan contact op met Margriet de Jager of Merel Spijkerman van programma Alles is Gezondheid.

Voor meer informatie over de goede voorbeelden verwijzen we naar de contactgegevens vermeld bij ieder voorbeeld onderaan de pagina.

Voor vragen omtrent het formulier en administratieve zaken kunnen aanvragers bij ZonMw terecht. Neem dan contact op met Riëtte van Spanje via spanje@zonmw.nl.

Programmacoördinator

 

Netwerkadviseur & regiocoördinator