Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in het onderwijs – Jos Clout

3 november 2021

Er zijn steeds meer scholen die aan de slag willen met het implementeren van het gedachtengoed van positief (gezond) onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen weerbaar en flexibel worden om met grote veranderingen om te kunnen gaan. Positief gezond onderwijs is geen doel maar een middel waarbij de verbinding wordt gezocht met ketenpartners. Jos Clout biedt begeleiding bij het toepassen van het gedachtegoed Positieve Gezondheid in het onderwijs.

In 2019 startte Jos met een speciaal programma voor kinderen van 10-11 jaar op ‘zijn’ basisschool de Zonnewijzer in Roermond, waarvan hij directeur is. Met het idee om de reparaties die aan de ‘achterkant’ worden uitgevoerd, proberen aan de voorkant al te verhelpen.

Als eerste stap maakt Jos de kinderen en hun directe omgeving bekend met het begrip Positieve Gezondheid. Daarna is er een netwerk gevormd van ketenpartners, en er werd een activiteitenplan opgesteld. Om het traject ingebed te krijgen moest er draagvlak komen door het betrekken van de juiste mensen en instanties. Dan komen de kinderen aan bod die het Spinnenweb invulden. Op school zijn de workshops en naschoolse activiteiten met de ketenpartners ingezet. Het traject is nu afgerond en er is ervaren op welke wijze Positieve Gezondheid een plek kan krijgen in het reguliere onderwijs.

Voor wie?

Voor alle scholen en ketenpartners die de uitdaging durven aangaan om tot actie over te gaan.

Kennisvoucher aanvragen

Wil je aan de slag met Positieve Gezondheid op een (basis)school? Vraag dan een kennisvoucher aan bij dit voorbeeld. Jos Clout heeft zijn gedachten omgezet in een schoolprogramma en begeleid je bij het implementeren van kernelementen die bijdragen aan een succesvolle implementatie.

Contact

 

Meer weten over dit voorbeeld? Neem dan contact op met Jos Clout via josclout@swalmenroer.nl.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator