Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in de wijk – Indekerngezond

2 november 2021

Indekerngezond is een ontmoetingsplek in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht, gerund door 35 vrijwilligers uit de wijk. Bij Indekerngezond wordt Positieve Gezondheid uitgedragen door middel van trainingen en workshops. Een diverse groep heeft al deelgenomen aan de trainingen en workshops: huisartsen, sociaal werkers, docenten, hulpverleners in de GGZ, managers in de kinderopvang, ZZP’ers en allerlei andere (zorg)professionals.

Als een bezoeker bij Indekerngezond binnenkomt treffen ze altijd een vrijwilliger aan die erop getraind is Positieve Gezondheid uit te dragen. Bezoekers kunnen aan de hand van zes dimensies de Spinnenwebtool invullen. Aan de hand daarvan wordt het gesprek aangegaan met mensen over hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gezondheid, wat ze graag willen en wat daarin een eerste stap kan zijn.

Indekerngezond is trots op de betrokkenheid van de 35 vrijwilligers uit de wijk. Ze zijn vooral gegroeid omdat mensen niet het gevoel hebben het voor een baas of organisatie te doen, maar dat ze gezamenlijk iets opbouwen voor de wijk waar ze wonen.

Voor wie?

De kennis en kunde die is opgedaan bij het opzetten van Indekerngezond in Leidsche Rijn is op meerdere niveaus in te zetten.
Micro: het bouwen van een community op een plek, in een gebouw, waar mensen wat voor elkaar kunnen betekenen.
Meso: Het bouwen aan een wijkplatform/wijkinitiatief. Positieve Gezondheid uitdragen in de wijk, onder andere door samenwerking met andere partijen in de wijk.
Macro: We werken op regionaal en landelijk niveau om regionale trainingen te geven. Ook zijn we ambassadeur om samen met het Institute for Positive Health (iPH) het gedachtegoed van Positieve Gezondheid uit te dragen.

Kennisvoucher aanvragen

  • Vraag een kennisvoucher bij dit voorbeeld aan als je:
    Ook vanuit inwoners een initiatief wil starten dat zij van begin af aan opbouwen.
  • Inwoners wil betrekken en zelfmanagement wil laten toepassen in gezamenlijk iets opbouwen rondom Positieve Gezondheid.
  • In een wijk of stad naast (zorg)professionals, inwoners wil betrekken in het uitdragen van Positieve Gezondheid.

Contact

Voor vragen over dit voorbeeld neem je contact op met Janine van der Duin via janinevanderduin@indekerngezond.nl.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator