Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid op de werkvloer – VVT organisatie Omring

2 november 2021

VVT organisatie Omring heeft in 2017 Positieve Gezondheid in haar visie opgenomen. Vanuit de visie zijn drie ambities geformuleerd. Als eerste op het gebied van medewerkers vitaliteit, ten tweede in relatie tot het contact tussen medewerkers en cliënten, en als derde ambitie in relatie tot de burgers in het werkgebied.
Vanuit de Omring visie en de ambities heeft Positieve Gezondheid binnen de organisatie handen en voeten kunnen krijgen. Deze kapstok is nodig en geeft houvast om richting te geven aan al wat plaatsvindt binnen een organisatie. 

Resultaten

Vanuit de eerste ambitie op het gebied van de medewerkersvitaliteit is er vanuit Positieve Gezondheid een programma ontwikkeld met als doel het bevorderen van de medewerkersvitaliteit. Meer dan 30% van de medewerkers maakt hier gebruik van en medewerkers geven in enquêtes en onderzoeken aan dat dit als zeer positief wordt ervaren.

Resultaten vanuit de tweede ambitie: er zijn trainingen voor medewerkers georganiseerd en er zijn diverse voorlichting bijeenkomsten gegeven voor hoger- en middenkader. In het werkproces van methodisch werken is Positieve Gezondheid opgenomen. Er is een projectenscan ontwikkeld voor bestaande projecten samen met Vilans en is er een checklist ontwikkeld voor nieuwe projecten. Deze scan is om te toetsen in hoeverre een project in lijn met Positieve Gezondheid is. De checklist wordt als uitgangspunt gebruikt voor de nieuwe projecten.

Resultaten van de derde ambitie is dat Omring participeert in het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar. In dit netwerk zijn een regio-beeld, een route kaart en actielijnen geformuleerd. Vanuit deze actielijnen zijn actiegroepen opgericht met als doel in lijn met het thema SMART doelen te realiseren.

Voor wie?

Dit traject acteert op micro niveau. Het is er vooral op gericht handen en voeten te geven aan de visie van Positieve Gezondheid binnen de eigen organisatie. Daarnaast participeert Omring in diverse netwerken waaronder Noordkop Gezond voor Elkaar en het programma Gezond Texel in 2030.

Kennisvoucher aanvragen

  • Vraag een kennisvoucher bij dit voorbeeld aan als je:
    Als organisatie wil starten met het handen en voeten geven van Positieve Gezondheid met betrekking tot medewerkers vitaliteit, relatie medewerkers cliënten, als leidraad in projecten.

De inzet van de uren kunnen afhankelijk van de vraag door verschillende personen met passende expertise worden ingevuld.

Contact

Voor meer informatie over dit voorbeeld neem je contact op met Kirsha de Vries via Kirsha.devries@omring.nl.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit goede voorbeeld.


Netwerkadviseur & regiocoördinator
Adviseur Positieve Gezondheid