Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Kennisvoucher Positieve Gezondheid in de regio en in de wijk – Alliantie Positieve Gezondheid Zuid Holland Noord en Wijzer in de Wijk

2 november 2020

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid Holland Noord is sinds 2016 een vervolg op de inzet van Positieve Gezondheid. De Regionale handreiking gezondheidsbeleid voor 18 gemeenten in regio Hollands Midden is ontwikkeld en het inspiratiecongres Samen aan de slag met Positieve Gezondheid. De Alliantie is gestart in 2020 en maakt gebruik van leerateliers (via Werkplaats Sociaal Domein Leiden & Den Haag), werkt aan  een plan om te volgen of ze op de goede weg zijn en zet Positieve Gezondheid in tijdens gesprekken met inwoners, o.a. via gecertificeerde trainers Positieve Gezondheid in de regio.

Wijzer in de Wijk is een ZonMw-project uit het programma Effectief aan de slag met preventie in je gemeente, is gestart in 2018 en loopt tot 2022. Vernieuwend is de vertaling van cijfers, het verhaal van de wijk naar prioriteiten en aanpakken (fase 1). Ook het monitor- en evaluatieplan (fase 2) is vernieuwend dankzij een co-creatieve aanpak met lokale procesbegeleiders (gemeenteambtenaren) in de wijken. Eerste resultaten zijn factsheets per wijk (fase 1) en wijkprofielen voor alle wijken in regio Hollands Midden (fase 2) vanuit een brede blik op gezondheid.

Met Positieve Gezondheid als onderlegger wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan een bredere blik op gezondheid in de regio en in de wijk. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nano (reflectieinstrument), micro (aanjager van verandering), meso (kader voor samenwerking over en tussen domeinen in wijken en gemeenten) en macro (bijdrage aan regionale cultuuromslag van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid).

De Alliantie is uniek omdat er in de regio samen met inwoners en relevante stakeholders, inclusief regionale verzekeraar Zorg en Zekerheid, stappen worden gezet. Inzichten uit Wijzer in de Wijk en andere vernieuwende projecten zoals de pilot ‘Positief gezondheidsgesprek in minimapolis’ worden meegenomen in de Alliantie. Steeds meer stakeholders in de regio willen zich  aansluiten bij de ambitie richting 2030. Werkende elementen van de Alliantie zijn: lange adem, respect voor ieders rol en taak, gedeelde waarden van de kernpartners van de Alliantie en slim gebruik maken van netwerken in de regio. Werkende elementen van Wijzer in de Wijk: kiezen voor vier centrale vragen in de drie wijken, monitor- en evaluatieplannen per wijk en willen leren van elkaars verschillen. Reos en GGD Hollands Midden trekken samen op met de Alliantie.

 

Voor wie?

De Alliantie werkt op alle niveaus. Het is interessant voor inwoners, beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders. Wijzer in de Wijk werkt vooral op meso-niveau, voor beleidsmakers en hun bestuurders, en daarbij zijn natuurlijk ook inwoners en beroepskrachten betrokken.

Kennisvoucher aanvragen

Vraag een kennisvoucher aan, als je wil beginnen met een regionale aanpak en je weet nog niet hoe! Ook voor inzet van hogescholen, inclusief studenten en het inzetten van data vanuit een brede blik, en duiding.

Contact

Meer weten over dit voorbeeld? Neem dan contact op met Ellen van Steekelenburg via evansteekelenburg@ggdhm.nl.

KENNISVOUCHER AANVRAGEN

Vraag een Kennisvoucher aan bij dit voorbeeld.


Adviseur Positieve Gezondheid
Netwerkadviseur & regiocoördinator