Terug

Webinar: Positief Gezond Basisonderwijs

11 juni 2024

Op 18 juni 2024 organiseerde Alles is Gezondheid en iPH een webinar over Positieve Gezondheid in het basisonderwijs. Hierin gingen schoolleider Jos Clout en kinderboekenschrijver Evelien van Dort in op de vraag hoe scholen -samen met kinderen en ouders- kunnen werken aan meer gezondheid. 

Terugkijken

Programma

Met de insteek ‘Anders kijken, anders denken en anders handelen’ gaat het webinar in op de volgende onderwerpen:

 • Waarom zouden basisscholen werken met Positieve Gezondheid?
 • Wat is de meerwaarde voor leerlingen, leerkrachten en ouders?
 • Hoe kun je onderwijs geven vanuit een brede blik op gezondheid?
 • Waar en op welke manier gebeurt dit al (praktijkvoorbeelden)?
 • Tips voor scholen, leerlingen en ouders om door te pakken?

Sprekers

 • Evelien van Dort is kinderboekenschrijver, docent, kinderfysiotherapeut en trainer Positieve Gezondheid (iPH). Ze schreef o.a. De Gelukgids: een praktisch boek en lesprogramma waarmee kinderen leren beter om te gaan met stress of moeilijke momenten en kunnen ontdekken waar ze gelukkig van worden.
 • Jos Clout is opleider bij iPH (Institute for Positive Health) en regionaal coördinator van de Kinderwijkraden in Limburg. Met meer dan 40 jaar ervaring in het onderwijs is hij daarnaast werkzaam als projectmanager bij scholengroep Swalm en Roer.

Moderator van het webinar is Wilfred Dijkstra (voormalig basisschool directeur en Netwerkadviseur Onderwijs bij Alles is Gezondheid).

Clip

 • Video MaatschappijWij: Machteld Huber over Positieve Gezondheid.
 • Bekijk de aanpak van KERNgezond op basisscholen (cicuitmodel).

Training

Informatie over Training Positieve Gezondheid in het basisonderwijs (Fontys).

Lesbrief

Download de lesbrief voor leerkrachten van De Gelukgids.

Context

De nadruk in het huidige basisonderwijs ligt vooral op de cognitieve vaardigheden van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. En dat terwijl we weten dat meer aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en gezondheid van kinderen veel positieve effecten heeft

Onderzoek laat zien dat gezonde leerlingen die -letterlijk en figuurlijk- lekkerder in hun vel zitten beter presteren (o.a. Universiteit Maastricht). Dat gaat dan niet alleen om cijfers. Meer veerkracht en eigen regie biedt kinderen een betere basis voor verdere ontwikkeling.

Positieve Gezondheid kan scholen helpen om kinderen te ondersteunen in hun fysieke, sociaal-emotionele en mentale ontwikkeling. Het gedachtengoed verlegt het accent van ziekte en zorg naar (gezondheid)aspecten zoals veerkracht, eigen regie en zingeving.

Wat is Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren.

Training Positieve Gezondheid

Werk jij aan duurzame inzetbaarheid, persoonsgerichte zorg, beter onderwijs of het versterken van ziektepreventie? Ontdek hoe Positieve Gezondheid je daarbij kan helpen.

Lesbrief leerkrachten basisonderwijs

Handvatten om aan de veerkracht van het individuele kind te werken en de groep als geheel.  Kies wat bij jou en jouw groep op dit moment past en waar je blij van wordt.

Netwerkadviseur onderwijs

Terug

Webinar Nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen

2 januari 2024

Op 23 januari 2024 organiseerde Alles is Gezondheid het webinar: Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen. Hierin gaan duurzame inzetbaarheidsexpert Aukje Nauta (Universiteit Leiden/Sioo) en ondernemer John Engelsman (IJB Groep) in op de vraag hoe organisaties kunnen werken aan een stimulerende leercultuur.

Terugkijken was mogelijk tot 1 april 2024: daarna helaas niet meer.

Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken is de inzet op leren en ontwikkelen van groot belang. Het helpt mensen bij het behoud van arbeid, het verder groeien in hun werk of juist op weg naar een nieuwe baan. Mensen die duurzaam inzetbaar zijn, kunnen qua werk vele kanten op. Die flexibiliteit komt niet alleen henzelf maar ook hun organisatie ten goede. Maar hoe stimuleren we leren tijdens de loopbaan en bevorderen we een leercultuur op de werkvloer? Wat is de dieperliggende reden dat mensen (op het werk) vaak niet tot volle wasdom komen? Waarom zijn er toch zo weinig werkenden actief bezig met hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid? En wat kunnen werkgevers doen om het leren te stimuleren?

Programma

In het eerste deel neemt Aukje Nauta ons mee in een nieuwe, frisse kijk op leren en ontwikkelen. Zij gaat in op schaamte en zwaktes als kracht en bron voor Leven Lang Ontwikkelen en hoe je dit kan benutten voor een betere leercultuur binnen organisaties.

Met John Engelsman gaan we in op de praktijk. Als directeur van de IJB Groep vertelt hij over de transitie waarin het bedrijf en de medewerkers zitten en hoe ze deze reis met elkaar maken. Hij gaat op leren op de werkvloer, in gesprek blijven met elkaar en samenwerken aan bedrijfsontwikkeling.

Sprekers

 • Aukje Nauta is hoogleraar, psycholoog en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze schreef o.a. de boeken Nooit meer doen alsof, Tango op de werkvloer en Anders Werken.
 • John Engelsman is directeur van de IJB Groep: marktleider in betonproducten. Vanuit de bedrijfsfilosofie Duurzame Draagkracht werkt hij samen met medewerkers aan leren en ontwikkelen.
 • Wilfred Dijkstra (moderator) is netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid en richt zich op het domein onderwijs en educatie. In 2023 is hij projectleider van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen.

Publieksacademie LLO

Dit webinar is de afsluiting van een serie bijeenkomsten die zijn uitgevoerd onder de vlag van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit is een initiatief van Alles is Gezondheid, DPG Media, Mediahuis en de Nederlandse bibliotheken en wordt landelijk ondersteund door de Leerwerkloketten, European Year of Skills en het Ministerie van SZW

Publieksacademie LLO

De Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen is een serie bijeenkomsten om leren en ontwikkelen in de regio te stimuleren.

Positief Gezond Werkgeverschap

Publicatie met inspiratie en handvatten om gezondheid en vitaliteit te bevorderen binnen bedrijven en organisaties

Netwerkadviseur onderwijs

Terug

Webinar: Vroegkinderlijk trauma, patronen en heling

27 juni 2023

In het kader van The Mental Health Week Europe organiseerde Alles is Gezondheid op 24 mei 2023 een webinar over vroegkinderlijk trauma, patronen en heling.

Webinar: terugkijken


In het webinar gaan experts en kijkers in gesprek over de impact van trauma, negatieve ervaringen in de kindertijd, (h)erkenning en signalen, handvatten voor behandeling en herstel.

Sprekers

 • Jan Bommerez: specialist in transformatieprocessen en expert op gebied van onderdrukte passie en energie. Ook is Jan internationaal spreker en auteur van bestsellers op thema’s zoals leren loslaten, flow en moeiteloos leren leven.
 • Anne Marsman: psycholoog, lichaamsgericht traumatherapeut i.o., initiatiefnemer van Traumanet.nl en trainer bij de Trauma Company. Anne is en gepromoveerd op de lange termijn gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd.
 • Judith Kocken: kinderarts, gespecialiseerd in maag-, darm-, en leverproblemen, wetenschappelijk onderzoeker en arts voor leefstijl geneeskunde. Judith is initiatiefnemer van Kinderbuik&co en auteur van ‘Kinderbuik’ en ‘Je bent je eigen medicijn’.
 • Wico Mulder: Netwerkadviseur Mentale Gezondheid & Zorg bij Alles is Gezondheid, Arts M&G, co-auteur van ‘In Gesprek met Jongvolwassenen’ en eigenaar Praktijk SALUT. Wico is tevens de moderator van het webinar.

Meer weten?

Jan Bommerez

Anne Marsman

Judith Kocken

Wico Mulder

Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg

Webinar Resilience.

Webinar over de documentaire Resilience. In gesprek over de impact van ingrijpende ervaringen in de kindertijd. Met Bram Bakker, Hilde Bolt, Marie-Liz de Jongh en Mia Wessels.


Webinar In Utero

Webinar over de documentaire ‘In Utero’. In gesprek over het leven in de baarmoeder en de impact daarvan op ons verdere leven en gedrag. Met Tessa Roseboom, Anna Verwaal en Mia Wessels.

Terug

Webinar: In Utero

Op 16 mei 2023 organiseerde Alles is Gezondheid een webinar over de documentaire ‘In Utero’. Hierin gaan we met experts en kijkers in gesprek over het leven in de baarmoeder en de impact daarvan op het verdere leven en ons gedrag.

Webinar: terugkijken

Sprekers

 • Tessa Roseboom: hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)
 • Anna Verwaal: maternal-child health nurse & pre- en perinataal educator.
 • Mia Wessels: arts, therapeut en spreker. Zij richtte De Jonge Dokter op en host de podcastserie Humanizing Healthcare.

Voor dit webinar werkten we samen met Augeo Foundation, Stichting Emovere: en Proscoop.

In Utero

In de documentaire In Utero staan drie vragen centraal: hoe worden we gevormd? Wie zijn we? Waarom zijn we wie we zijn? Aan de hand van interviews met wetenschappers, psychologen en artsen, kennis uit de epigenetica en biochemie, culturele mythes, populaire films en technologische trends toont de film hoe belangrijk de prenatale fase is. Deze periode geeft een verklaring voor het feit dat sommige mensen hun hele leven voor uitdagingen komen te staan terwijl anderen juist een voorspoedig leven leiden.

Trailer

Serie webinars

Dit is een uitzending in een serie lunchwebinars van Alles is Gezondheid die -vanuit een holistische visie- ingaan op een documentaire over mentale gezondheid, trauma, zingeving en herstel. Bekijk hier het webinar over ‘The Wisdom of Trauma‘ van Gabor Maté en de uitzending over ‘Resilience: the biology of stress & the science of hope’.

Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg

Wisdom of Trauma

Webinar over de documentaire The Wisdom of Trauma. In gesprek over de impact van trauma. Met Anne Marsman, Maarten Smetsers, Marieke Gielen en Mia Wessels.

Resilience.

Webinar over de documentaire Resilience. In gesprek over de impact van ingrijpende ervaringen in de kindertijd. Met Bram Bakker, Hilde Bolt, Marie-Liz de Jongh en Mia Wessels.

Terug

Terugkijktip: webinar Energiebewustzijn & Gezondheid

14 februari 2023

We hebben in Nederland de afgelopen 150 jaar een uitermate betrouwbaar energiesysteem gebouwd en onze samenleving is dan ook gebaseerd op het feit dat er altijd energie is. We willen met elkaar de klimaatdoelen halen, maar met natuurlijke bronnen kunnen we op lange termijn niet aan de enorme energievraag voldoen.

Kunnen we toe met minder energie? Wat zou ons en de wereld dat kunnen opleveren? En hoe hangt deze vraag samen met het model van marktdenken dat gericht is op economische groei. Is dit model nog wel van deze tijd?

Het loslaten van permanente toegang tot energie is spannend, maar lijkt onvermijdelijk. Deze webinar is de eerste in de reeks waarin we onderzoeken hoe de energietransitie vorm kan krijgen en welke consequenties deze heeft op onze gezondheid in de breedste zin van het woord.

Deze eerste editie van 26 januari 2023 is drukbezocht door belangstellenden uit de enegiesector en verschillende sociale domeinen. Er is afgetrapt door:

Het gesprek wordt geleid door Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid)

Kijk hier het webinar terug:

Meer weten over Energie & Gezondheid?

We spraken Koen Eising (Alliander) over een nieuwe kijk op energieverbruik en de route naar een inclusieve energietransitie.

Terug

Lunchwebinar Resilience: over veerkracht en weerbaarheid

6 februari 2023

Op 18 oktober 2022 organiseerde Alles is Gezondheid met Proscoop en Stichting Emovere een lunchwebinar over de documentaire Resilience. We gaan digitaal in gesprek over de impact van ingrijpende ervaringen in de kindertijd, wat we hiervan kunnen leren en hoe we hier op een helende manier mee kunnen omgaan.

Bekijk hier de trailer van de documentaire:

Benieuwd naar de hele film? Via ACE Aware NL bestaat de mogelijkheid om deze te kijken. Stuur een mail naar info@aceaware.nl.  ACE Aware NL is een platform om kennis te delen, bewustzijn te vergroten en tot actie te inspireren over ACEs, (Adverse Childhood Experiences).

Inhoud webinar

Ingrijpende jeugdervaringen of jeugdtrauma is een bekende voorspeller van negatieve gezondheids- en welzijnseffecten op latere leeftijd zoals gedrag- en leerproblemen, mentale en fysieke klachten, criminaliteit, armoede, werkloosheid, verslaving, e.d.

Om een gezonde omgeving te realiseren, is het ontwikkelen van veerkracht en weerbaarheid op jonge leeftijd essentieel (‘resilience’). Zo kunnen ondersteunende relaties en emotionele beschikbaarheid -vroeg in het leven van kinderen- de schadelijke invloed van jeugdtrauma verminderen of zelfs omkeren.

#hoedan: Hoe bescherm je kinderen tegen de effecten van stress en latere problemen? Hoe krijgen we de focus op preventie en geven we prioriteit aan veerkracht? Hoe gaan we authentieke en veilige verbindingen aan zodat jongeren zich gezien en gehoord voelen?

De Amerikaanse documentaire ‘Resilience: the biology of stress & the science of hope’ laat zien dat jonge kinderen die langdurige toxische stress’ ervaren – bijvoorbeeld door misbruik of een onveilige situatie – op latere leeftijd meer gezondheidsklachten ontwikkelen en eerder overlijden.

We zien ook manieren om de veerkracht (van jongeren en ouders) te vergroten en zo de effecten van ongewenste, ingrijpende of traumatische jeugdervaringen tegen te gaan (ook wel ACE’s genoemd: Adverse Childhood Experiences). Overigens betalen deze investeringen zich later terug door het uitblijven van zorgkosten, lagere criminaliteit, etc.

Sprekers webinar:

 • Bram Bakker: psychiater (tot 2021), columnist, uitgever, hardloper en auteur (o.a.  Oud zeer, Gekkenwerk, Blijf Beter en Verademing). Bram is o.a. mede-initiatiefnemer van de Balanskliniek en voorzitter van de Mental Health Foundation.
 • Hilde Bolt: psycholoog/psychotherapeut, opleider, auteur en gespecialiseerd in trauma, stress, burn-out en (geïntegreerd) lichaamsgericht werken. Hilde werkt vanuit haar eigen bedrijf de Internal Movement Company.
 • Marie-Liz de Jongh: coach, trainer, ontwikkelaar en opleider. Met haar bedrijf EQfit Kidss wil zij het verschil maken voor de jeugd en de jeugdzorg op het gebied van gedragsverandering en bewustwording.
 • Mia Wessels: arts, therapeut en spreker. Zij richtte De Jonge Dokter op en host de podcastserie Humanizing Healthcare over een nieuw paradigma in de zorg. Mia zal het webinar modereren.

Serie lunchwebinars

Dit webinar is de tweede uitzending in een serie lunchwebinars van Alles is Gezondheid en partners die ingaan op een documentaire op het gebied van mentale gezondheid, zingeving en herstel. Bekijk hier het eerste webinar over ‘The Wisdom of Trauma‘ van Gabor Maté.

Verder lezen

Terug

Onderstroom: Jaarcongres en Livecast 2022

14 november 2022

Op 3 november 2022 organiseerde Alles is Gezondheid-iPH een jaarcongres en livecast op het centrale thema is Onderstroom.

Aanwezig geweest op het jaarcongres? Vul hier de bezoekersenquête in:

Bezoekersenquête

 

We kijken dan naar de (leef)wereld van gedachten en gevoelens die minder zichtbaar zijn. Naar wat iedereen onbewust wel voelt en ervaart, maar niet altijd doordringt tot stelsels, structuren en systemen.

De vraag is hoe we hiervan een samenhangend geheel maken en daarbij de beweging stimuleren naar een gezonder Nederland. Met minder spanning, meer verbindingen, nieuwe gevoelens en ander gedrag. De kloof overbruggen dus. Ook bij jezelf.

We halen de onderstroom naar boven met voorbeelden, verhalen en ervaringen (#hoedan). Daarbij kwamen de bekende Alles is Gezondheid-iPH thema’s aan bod zoals Positieve Gezondheid, groen en gezondheid, mentale gezondheid, regio’s en wijken, gezond werkgeverschap en leefomgeving.

Onderstroom: Spoken Word


Spoken Word over de Onderstroom door arts, inspirator en vernieuwer Mia Wessels.

Onderstroom: Livecast


Met Mia Wessels, Tim ’S Jongers (Wiardi Beckman Stichting), Grace Brok en Finn (Wijk voor Elkaar, Buurtgeluk), Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid) en Lea Bouwmeester (specialist gezondheidszorg).

Interviews met sprekers

 • Tim ’S Jongers (auteur, Wiardi Beckman Stichting) over de kloof én brug tussen de systeemwereld en de leefwereld van (kwetsbare) bewoners.
 • Najla Edriouch alias ‘Psycholoog Najla’ over het verbeteren van je eigen leven, behoeften van jongeren, social media en (innerlijke) verbondenheid.
 • René Cuperus (Atlas van Afgehaakt Nederland) over waarom Nederland een ‘gezondheidsdemocratie’ dreigt te worden. Wie haken er af, waar en waarom?

Primeur: Toolkit Natuur voor Gezondheid

Ga naar hier naar het platform met praktische hulpmiddelen voor professionals in de (eerstelijns) gezondheidszorg, welzijns- en sportsector die meer willen doen met de inzet van de natuur voor een gezonder leven. Verrijk jezelf met inspiratie, tips, materialen, advies en voorbeelden.

Foto’s van het jaarcongres

Programma

Bekijk de sprekers en onderdelen van het jaarcongres en de livecast

Natuur voor Gezondheid

Natuur inzetten voor patiënten en cliënten? Ga naar de toolkit met inspiratie, tips, materialen, advies en voorbeelden

Positieve Gezondheid

Ga naar de iPH kennisbank voor alle verzamelde (praktijk)kennis over Positieve Gezondheid

Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid

Terug

Natuur voor Gezondheid

10 november 2022

Waarom Natuur voor Gezondheid?

Wetenschap en visie
Natuur heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Daarvoor zijn inmiddels duidelijke wetenschappelijke bewijzen. Natuur draagt bij aan een verbetering van de leefstijl, de psychische gezondheid, het afweersysteem en de kwaliteit van de leefomgeving. Mensen die veel tijd doorbrengen in de natuur ervaren een positieve invloed op het brein en het afweersysteem. Een groene omgeving stimuleert vrijwel alle aspecten van een gezonde leefstijl: sociale contacten, zingeving, beweging, voeding en slaap. Alleen al in de natuur zijn heeft aantoonbare gunstige effecten op het herstel bij stress en ziekte. Omgekeerd leidt langdurig verblijf in een stedelijke omgeving tot een grotere kans op overprikkeling van ons aandachtsysteem, sociale stress en psychische ziektes.

Het is daarom niet meer dan logisch dat natuur een inzetbaar middel is voor iedereen die werkt aan de gezondheid en welzijn van mensen. Professionals werkend in de eerstelijnszorg en de welzijns- en sportsectoren kunnen op allerlei manieren natuur integreren in hun werkwijze. Hoe dan? Dit kan bijvoorbeeld door natuur in te zetten bij zelfzorgadviezen, de natuur te gebruiken als plek om te behandelen of te begeleiden, of door te verwijzen naar een collega die de natuur op die manier inzet.

Wat is Natuur voor Gezondheid?

Een eenvoudig concept, waar iedereen baat bij heeft
Het platform ‘Natuur voor Gezondheid’ biedt praktische hulpmiddelen, bruikbaar voor professionals in de eerstelijns gezondheidszorg en welzijns- en sportsectoren. De middelen zijn in te zetten voor mensen met psychosociale en fysieke klachten, en bruikbaar als aanvulling op de reguliere behandelingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bewegen, ontmoeten, of ontspannen in de natuur in plaats van in een bebouwde omgeving of binnenruimte.

Vooral mensen met obesitas, diabetes mellitus, een verhoogd cardiovasculair risico, depressie, burn-out klachten, ADHD, SOLK of angststoornissen kunnen voordelen hebben van een verwijzing naar de natuur. Van een zelfzorgadvies tot aan een behandeling buiten in een groene omgeving. Daar hebben diverse professionals een verschillende rol in: voorlichten, verwijzen of begeleiden. Geschikt voor lichtere of zwaardere klachten en passend bij de eigen manier van werken. De route van de stepped care geeft dit mooi weer. Hoe je bij deze verschillende rollen natuur toepast, is te bekijken in de toolkit.

Waarom de term ‘Natuur voor Gezondheid’?

Natuur voor Gezondheid vervangt niet de behandeling. Het is geen medische ingreep. Wél kan het preventief zijn en een gezondheidsbevorderend effect hebben. Bewust is gekozen om niet de term ‘op recept’ te gebruiken. Daarmee versterkt het de visie van Alles is Gezondheid & Institute for Positive Health, waarin preventie en eigen regie belangrijk zijn. De visie wordt omarmd door steeds meer organisaties. Met de focus op (positieve) gezondheid en gedrag, in plaats van op ziekte en zorg. De zorgprofessional en het recept zijn daardoor niet leidend. Uiteindelijk gaat het om de inzet van natuur binnen de eerstelijn. Naast de wetenschappelijke documenten staat op deze pagina veel praktische informatie. Deze kennis is voor een groot deel opgehaald uit interviews met professionals uit verschillende vakgebieden die natuur hebben geïntegreerd in hun werkzaamheden. Het is een levend, continue groeiend platform. Naarmate er meer professionals natuur gaan inzetten worden hun ervaringen en adviezen aan deze pagina toegevoegd.

Suggesties?

De Toolkit is blijvend in ontwikkeling. Heb je aanvullingen of suggesties? Ideeën om het platform completer, informatiever en hulpvaardiger te maken? Mail dan naar peternel.mereboer@allesisgezondheid.nl.

TOOLKIT Natuur voor Gezondheid

 

Netwerkadviseur groen
Adviseur Positieve Gezondheid

Voorlichting/advies Materialen Verwijzen

Behandelen/begeleiden Randvoorwaarden Meer inspiratie

Terug

Webinar Natuur op Recept

21 maart 2022

Op 23 maart 2022 organiseerde Alles is Gezondheid een webinar over de vraag hoe de natuur (kwetsbare) mensen kan helpen met een gezonde leefstijl en wat dat vraagt in de lokale samenwerking tussen diverse (zorg)professionals.

TERUGKIJKEN:

Natuur is goed voor lijf en brein: dat voelen mensen intuïtief goed aan. Wetenschap bewijst het ook: natuur stimuleert een gezonde leefstijl. Mensen gaan meer bewegen, ontspannen, ontmoeten en reflecteren als ze in de natuur zijn. En dat zet je natuurlijke herstelsysteem aan. Maar (kwetsbare) mensen gaan niet uit zichzelf de natuur in voor hun gezondheid. Gelukkig kan Natuur op Recept op weg helpen.

#hoedan

Niet alleen (huis)artsen schrijven al vaker natuur voor. Ook als praktijkondersteuner, diëtist, (fysio)therapeut, leefstijlcoach, buurtsportcoach of welzijnswerker kun je dat doen. Maar voor wie is Natuur op Recept geschikt? Hoe schrijf je ‘natuur’ eigenlijk voor? Wat helpt iemand (letterlijk) op weg? En hoe ziet de lokale samenwerking er uit met huisarts, buitenpsycholoog, wandel- of runningcoach?

Sprekers

In het webinar neemt Buitenpsycholoog Irina Poleacov je mee in de praktijk van het buiten begeleiden en de effecten die mensen daarvan ondervinden. Iris de Vries (huisarts en voorzitter Arts en Leefstijl) gaat in op de rol van de huisarts, het belang van de  wetenschap en praktische materialen. Adviseur Gezondheidsbevordering Brigit Hamburg van GGD Gooi en Vechtstreek laat zien hoe lokale samenwerking tussen de diverse professionals er bij Natuur op Recept er concreet kan uitzien. Moderator is Annette Postma van Alles is Gezondheid.

Slides

Bekijk hier alle slides

Bekijk relevante video’s

Meer informatie

Set materialen Natuur en Gezonde Leefstijl voor de eerstelijn (handleiding, praktijkadviezen, patiëntenfolder). Of lees de blog: Met de dokter het bos in.

Beter in het Groen: zet zich in om professionals meer bewust te maken van de gezondheidsvoordelen van natuur en patiënten bewust te verwijzen naar het groen.

Groen voor beleid: betrokken bij beleid voor groen en/of gezondheid? Bekijk hier de gezondheidswaarde van groen en hoe dit om te zetten in beleid op basis van wetenschap en praktijk.

Groen en gezond

Wil je meer weten over de relatie tussen groen en gezondheid? Kijk hier voor voorbeelden en aanpakken.

Netwerkadviseur groen

Terug

The Wisdom of Trauma

16 maart 2022

Op 31 maart 2022 organiseerde Alles is Gezondheid met partners Proscoop en Emovere een webinar over de documentaire The Wisdom of Trauma. Met experts en kijkers gaan we in gesprek over de impact van trauma, wat we hiervan kunnen leren en hoe we hier op een helende manier mee kunnen omgaan.

BEKIJK HIER DE UITZENDING:

Sprekers

In het webinar reflecteren de volgende gasten op de film:

 • Anne Marsman, psycholoog, lichaamsgericht traumatherapeut i.o. en gepromoveerd op de lange termijn gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd.
 • Maarten Smetsers, ervaringsdeskundige en coach. Door ervaring ziet hij lichamelijke en/of emotionele klachten als kompas.
 • Marieke Gielen, arts en bewustzijnscoach, met focus op bewustzijnsgroei over de verbinding tussen lichaam-geest-ziel en natuur
 • Mia Wessels, arts, therapeut en host van het webinar. Zij richtte De Jonge Dokter op en presenteert de podcastserie Humanizing Healthcare over een nieuw paradigma in de zorg.

In totaal meldden zich meer dan 500 mensen aan voor het webinar. Na de uitzending gingen kijkers in met elkaar in gesprek (via Zoom) over wat je zou kunnen toepassen in de eigen omgeving en wat daarvoor nodig is. Hier is geen verslag van. Verder zien we reacties op LinkedIn, zoals de post van ACE Aware en een blog van Elske Zwart.

Wisdom of Trauma

De documentaire kan je hier in zijn geheel bekijken (tegen een zelf te bepalen vergoeding). Dit is de trailer:

In de documentaire Wisdom of Trauma deelt de Canadese arts Dr. Gabor Maté zijn ideeën, kennis en praktijkervaringen in het veld van trauma. Hij laat zien wat hij doet om de cyclus van onbegrip en overmedicalisering te doorbreken. Waarom kijken we niet meer naar wat er bij iemand is gebeurd dat zoveel pijn heeft veroorzaakt?

In het webinar bekijken we hoe we het zorgsysteem en onszelf kunnen verrijken met specifieke inzichten over wat trauma is, hoe het ontstaat, hoe het zich uit en hoe we deze kennis kunnen integreren in de praktijk om de aanpak van trauma te optimaliseren.

Gabor Maté ziet vele mogelijkheden voor herstel als we begrijpen hoe trauma ons welzijn beïnvloedt en als er in alle domeinen écht wordt geluisterd naar wat pijn ons leert en wil vertellen. Maté besteedt aandacht aan de vervorming van mens en systeem en wat we daarvan kunnen leren.

Zie Mij Nu

Lees hier de openhartige verhalen over onbegrepen lichamelijke klachten van jongeren en hoe (zorg)professionals hier mee omgaan.

Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg