Voorlichting/advies

Informatie in de wachtkamer
GGD Gooi en Vechtstreek ontwikkelde dit wachtkamerfilmpje (zonder geluid) dat getoond kan worden op het wachtkamerscherm. Ook is een wandelroute kaart in de wachtkamer ophangen een goede optie, welke je ook kan gebruiken bij het vormen van een concreet advies.

Hoe start je het gesprek?
Patiënten voorlichten en adviseren kun je doen aan de hand van een leefstijlgesprek. Bij klachten als bijvoorbeeld overgewicht, slecht slapen, somberheid, of bij patiënten met onder andere een verhoogd cardiovasculair risico, diabetes of SOLK is een leefstijladvies een belangrijke stap in de behandeling. Aan de hand van het leefstijlroer bespreek je samen op welke pijler(s) de patiënt verbetering wenst. Of aan de hand van het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid kan hierbij de intrinsieke motivatie aanspreken, wat leefstijl kan bevorderen. Het leefstijlroer of het spinnenweb van Positieve Gezondheid kunnen los van elkaar of naast elkaar worden gebruikt. Tijdens het leefstijlgesprek kun je inventariseren of de patiënt al regelmatig de natuur op zoekt en als dat niet geval is, of de patiënt ervoor open staat om dit vaker te doen. Bespreek ook eventuele weerstanden en leg de patiënt uit waarom het belangrijk is om de natuur op te zoeken (meer info: zie wetenschappelijke handleiding en de samenvattingskaart).

Hoe maak je het advies concreet?
Kijk samen met de patiënt naar goed bereikbare groene plekken. Dat kan een bos of natuurgebied zijn, maar ook een park of groenstrook in de wijk. Bespreek wat de patiënt daar wil gaan doen (bijvoorbeeld bewegen, ontspannen, andere mensen ontmoeten) en ook hoe vaak, hoe lang en eventueel met wie. Noteer dit advies op de verwijskaart en geef dit mee aan de patiënt. Je kunt er eveneens een notitie van maken in het patiëntendossier, zodat je bij een vervolgafspraak kunt evalueren.

Geef zelf het goede voorbeeld
Zorg voor een groene werkplek en inspireer ook je omgeving: zet planten neer, hang natuurafbeeldingen op, is een buitenwerkplek (deels) mogelijk? Denk ook aan natuurlijke geluiden in de wachtkamer in plaats van muziek.
Je kunt het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld op de fiets naar je werk te komen en je visites zoveel mogelijk op de fiets te doen. Ga eens wandelen met collega’s in de lunchpauze of doe een leergesprek met een collega in opleiding buiten in de natuur.