Terug

Janny de Boer

Samenwerken aan een gezonder Nederland, daar loop ik warm voor. Of dat nu op buurt – of wijkniveau is, in het dorp, de stad of op landelijk niveau. Ik heb veel ervaring bij de lokale overheid (op gebied van innovatie, regionale economische samenwerking en duurzaamheid) en met publiek private samenwerking.

Wil jij werken aan een regionaal of lokaal preventieakkoord? Wil jouw regionale netwerk de kennis over gezondheid en gedrag delen met andere koplopers in Nederland? Ben je op zoek naar inspirerende voorbeelden in Nederland? Bel of mail me, ik kom graag in contact met je.