Terug

De Onderstroom die niemand ziet…

20 november 2022

Op 3 november 2022 organiseerde Alles is Gezondheid-iPH een jaarcongres en livecast op het centrale thema is Onderstroom. 

We kijken dan naar de (leef)wereld van gedachten en gevoelens die minder zichtbaar zijn. Naar wat iedereen onbewust wel voelt en ervaart, maar niet altijd doordringt tot stelsels, structuren en systemen.

De vraag is hoe we hiervan een samenhangend geheel maken en daarbij de beweging stimuleren naar een gezonder Nederland. Met minder spanning, meer verbindingen, nieuwe gevoelens en ander gedrag. De kloof overbruggen dus. Ook bij jezelf.

We halen nogmaals de onderstroom naar boven met voorbeelden, verhalen en ervaringen (#hoedan). Daarbij kwamen de bekende Alles is Gezondheid-iPH thema’s aan bod zoals Positieve Gezondheid, groen en gezondheid, mentale gezondheid, regio’s en wijken, gezond werkgeverschap en leefomgeving.

Onderstroom: Spoken Word

 

Onderstroom: Livecast

Met Mia Wessels, Tim ’S Jongers (Wiardi Beckman Stichting), Grace Brok en Finn (Wijk voor Elkaar, Buurtgeluk), Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid) en Lea Bouwmeester (specialist gezondheidszorg).

Interviews met sprekers

 • Tim ’S Jongers (auteur, Wiardi Beckman Stichting) over de kloof én brug tussen de systeemwereld en de leefwereld van (kwetsbare) bewoners.
 • Najla Edriouch alias ‘Psycholoog Najla’ over het verbeteren van je eigen leven, behoeften van jongeren, social media en (innerlijke) verbondenheid.
 • René Cuperus (Atlas van Afgehaakt Nederland) over waarom Nederland een ‘gezondheidsdemocratie’ dreigt te worden. Wie haken er af, waar en waarom?
Communicatieadviseur
Projectleider duurzaamheid & evenementen
Terug

Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op

10 oktober 2022

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) worden als een belangrijke hoeksteen gezien voor regionale samenwerking en het toekomstbestendig maken van zorg en ondersteuning. ZonMw en Pluut & Partners hebben een verkenning uitgevoerd naar de uitdagingen, kansen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s. Met de opgedane inzichten kunnen bestaande DSV’s verder ontwikkeld en verduurzaamd worden.

Stand van het land

In Nederland zijn al meer dan 450 regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden actief. De verkenning laat zien dat deze samenwerkingsverbanden in hun aanpak erg van elkaar verschillen. Wat overeenkomt is dat alle DSV’s grote ambities hebben zoals “de gezondste regio van Nederland worden” of “de zorg toegankelijk houden”. Ze spreken van een beweging of transformatie waarvoor ze gaandeweg met elkaar moeten vormgeven wat de gewenste eindsituatie is en hoe ze daar kunnen komen.

Doorontwikkeling en ondersteuning is nodig om DSV’s verder te brengen en te bestendigen. Kennis delen, betere samenwerking tussen landelijke organisaties en een nieuwe subsidieregeling worden als opties voor ondersteuning aangedragen.

Passende zorg als uitgangspunt

Met behulp van regionale DSV’s wordt gewerkt aan de nieuwe norm: passende zorg. Deze norm moet leiden tot het blijvend voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg en ondersteuning. Dit vraagt nieuwe randvoorwaarden en nieuwe vormen van samenwerken, financieren, monitoren en gegevensuitwisseling.

DSV’s dragen het risico in zich van beperkte doelmatigheid door de hoeveelheid betrokken partijen en netwerkdrukte. Ze bieden echter ook volop kansen om gezamenlijk vertrouwen op te bouwen, middelen en expertise te bundelen en een infrastructuur te creëren voor domeinoverstijgend samenwerken. Daarom worden ze door respondenten gezien als een duurzame vorm om te komen tot passende zorg en ondersteuning in iedere regio.

Gezamenlijk richting bepalen

VWS en ZonMw gebruiken de verkenning om samen met andere partijen te komen tot een strategie en concrete stappen om DSV’s verder door te ontwikkelen en te helpen bij een duurzame implementatie. Daarvoor wordt samen opgetrokken met verschillende landelijke partijen die DSV’s op verschillende onderdelen ondersteunen, zoals Nederland Zorgt Voor Elkaar, Alles is Gezondheid, Health~Holland, HealthKIC, Pharos, NZa en RIVM. De centrale vraag in de gesprekken is: Hoe komen we voorbij de fase van vrijblijvendheid en wat is daarvoor nodig?

Download hier de rapportage.

Rapportage

Verkenning naar de uitdagingen, kansen en (ondersteunings)behoeften van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Netwerkadviseur & regiocoördinator

Terug

Influencers ontvangen hulproutekaart voor mentaal welzijn jongeren

4 oktober 2022
Foto: Robin Utrecht

Sociale media zijn een niet meer weg te denken onderdeel van het leven van jongeren. In die digitale wereld delen ze hun gevoelens, vormen ze hun wereldbeeld en kijken ze op tegen influencers met veel volgers. ‘We zouden eigenlijk een vereniging van influencers moeten starten,’ opperde Erevoorzitter van MIND Us, koningin Máxima bij een bijeenkomst over de invloed van sociale media op jongeren. Daar is de hulproutekaart gelanceerd die influencers kunnen gebruiken om jongeren met vragen over hun mentale gezondheid door te verwijzen naar passende betrouwbare hulp.

Tijdens de bijeenkomst die plaatsvond in Den Haag op het hoofdkantoor van T-Mobile, zijn drie rondetafelgesprekken gehouden. Wetenschappers, sociale mediaspecialisten (waaronder Cees van Koppen van Snap Inc) , koningin Maxima, influencers zoals Mo Bicep, zangeres Numidia, presentatrice Ouassima Tajmout en natuurlijk jongeren zelf spraken over hoe mentale gezondheid en sociale media samenhangen en over de rol die influencers  hebben in het creëren van bewustzijn.

Invloed bewust inzetten

‘Kinderen willen zichzelf veranderen omdat influencers het doen. We moeten niet iets creëren wat niet waar is’, meldde zangeres Numidia. Influencers hebben veel volgers en daarmee veel invloed. Ze worden benaderd fillers te gebruiken, hun tanden te bleken of dure merkkleding te dragen en worden zo ingezet om kinderen en jongeren tot aankopen over te halen. ‘Ik werd zelf onzeker van die aanbiedingen om mezelf te veranderen en ik heb nee gezegd. Het promoten van een onrealistisch beeld kan jongeren in een negatieve spiraal brengen van ‘ik ben niet goed genoeg’,’ aldus Numidia.

Mohamed Lemhadi, beter bekend als Mo Bicep stelde dat video’s over mentale gezondheid helaas veel minder ‘views’ trekken dan posts over bijvoorbeeld dure auto’s. ‘Maar dat is  geen realiteit, volgers  vragen zich niet af waar dat geld vandaan komt. Ik wil daarom ook andere influencers bewust maken hoeveel invloed ze hebben.’

‘Ik wil informatie kunnen vinden over wat je kunt doen als je onzeker bent.’

Vragen en doorverwijzen

Gemiddeld brengen jongeren 160 minuten per dag door op sociale media. Influencer en psycholoog Najla: ‘Het is belangrijk te leren ervaren dat je je niet goed voelt. Niet alles hoeft een positieve draai te krijgen.’ ‘We worstelen allemaal’, aldus Iris Workum van de Transformers Community. ‘Ik wil informatie kunnen vinden over wat je kunt doen als je onzeker bent.’

Nieuwe hulproutekaart

Influencers krijgen vaak persoonlijke vragen over mentale gezondheid en ze willen hun volgers graag de juiste verwijzingen bieden. MIND Us ontwikkelde daarom een routekaart waarmee influencers hun volgers naar de juiste plek kunnen doorverwijzen.
JongerenHulpOnline, ontwikkeld door Alles is Gezondheid en het NCJ, neemt een centrale plek in op de kaart. Koningin Máxima overhandigde tijdens de bijeenkomst, die werd georganiseerd door MIND Us, het eerste exemplaar aan de aanwezige influencers.

Meer informatie

www.mindus.nl
www.jongerenhulponline.nl

Gebruik MIND Us routekaart

Ben je actief op sociale media en wil je de hulproutekaart ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@mindus.nl


Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg

Terug

Vitaal Vechtdal lanceert campagne ‘je leven gezondheid geven’

29 september 2022

Hoe je met vele kleine stappen al een groot verschil kan maken.

Vitaal Vechtdal ontwikkelde een nieuwe campagne om inwoners in het Vechtdal op weg te helpen om gezonder te leven.

Goed in je vel zitten: wie wil dat nu niet? Maar hoe pak je dat aan? Begin met kleine stappen is ons advies. Ga wandelen in de bossen. Wissel de chips eens om voor groentesnacks. Praat eens met die goede vriend van je. Zo zijn er heel veel momenten dat je gezond bezig bent.

Gezondheid is meer dan een gezond lichaam

Gezondheid is ook vrienden hebben, een doel hebben in het leven, energie hebben, jezelf accepteren, genieten etc. Als je zo kijkt, kan iemand met een ziekte dus ook heel gezond zijn. Deze manier van kijken noemen we Positieve Gezondheid. Hierbij kijk je niet alleen naar problemen, maar vooral ook naar wat voor iemand belangrijk is, waar de mogelijkheden liggen en waar hij/zij blij van wordt. Vitaal Vechtdal is er voor iedereen in het Vechtdal, jong en iets ouder. Samen met onze partners stimuleren we gezonde keuzes. Dat doen we omdat een gezondere keuze helpt bij vitaler worden en blijven. Met de nieuwe video willen we mensen inspireren om meer kleine, gezonde momenten in hun dagelijks leven op te nemen.

Dieger ten Berge, programmamanager Vitaal Vechtdal: “We spelen met deze video in op het herkennen van de barrière die mensen ervaren om gezonder te gaan leven. Gezonder leven lijkt soms zo lastig en moeilijk. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Om mensen te helpen bij gezonde keuzes maken en het ook echt te gaan doen, zeggen we: doe het even. Met vele kleine stapjes kun je namelijk al een groot verschil maken. Door steeds met kleine stapjes iets te veranderen, gaan de mensen in het dagelijks leven echt beter in hun vel zitten”.

Bekijk de campagnefilm op vitaalvechtdal.nl/inwoners:

 

Terug

De gezondheidszorg vraagt om een andere inrichting en toekomstbestendigheid

31 juli 2022

Transformeren van de gezondheidszorg met de Health Transformation Community

De Health Transformation Community ondersteunt regisseurs en coördinatoren van regionale zorg- en gezondheidsnetwerken bij gezondheidsvraagstukken over onder meer samenwerking en transformatie. De missie van de Health Transformation Community (HTC) is om transformatie te versnellen en een extra boost te geven. De eerste editie is na een traject van zes maanden afgesloten op 23 juni 2022. Twee van de initiatiefnemers; Waldemar Hogerwaard en Joost Boerenkamp, nemen ons mee in het idee, de hoe en de opbrengsten van deze eerste HTC.

Transformatie is nodig op diverse terreinen en gaat verder dan alleen de zorg. ‘Er wordt veel gedacht vanuit een maakbare maatschappij, vanuit verschillende politieke belangen die er spelen’, vertelt Waldemar Hogerwaard. ‘Kijk naar de energietransitie, naar mobiliteit, de woningbouw of hoe we omgaan met voeding. We zijn te ver van onze kernwaarden afgedreven. Het draait te weinig om wat er écht toe doet in het leven, om zingeving. Aan de vraag “hoe houden we met z’n allen de aarde leefbaar en bewoonbaar?”, schieten we voorbij.’ Nederland staat hoog in de lijst van landen met de grootste ecologische voetafdruk. Het momentum voor verandering en een andere omgang met de waarden leefstijl, welzijn en de zorgsector, is nu.

Gezondheid gaat ons allemaal aan

Dat verandering echt nodig is om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden, daar zijn steeds meer mensen zich van bewust. ‘Daarbij is gezondheid een vraagstuk van ons allemaal, met verschillende perspectieven en belangen en verknoopt aan van alles en nog wat. De mensen die er veel mee bezig zijn zitten onbewust en onbedoeld vast in hun eigen perspectief ’, aldus Joost Boerenkamp, werkzaam bij Alles is Gezondheid en mede-initiatiefnemer van de Health Transformation Community. ‘Transformatie kan alleen ontstaan als je echt ‘nieuw’ gaat kijken naar de wereld om je heen, voegt Boerenkamp toe.

In perspectief zien en afstand nemen

‘Bezig met de grote vraagstukken, staan we zo dicht op de olifant, dat we hem niet meer in beeld hebben. Een paar passen achteruitlopen en breder kijken is nodig, daar zijn de deelnemers van de Health Transformation Community een half jaar op getraind. Ook bij de oplossingen die nu worden bedacht, zoals bij de mobiliteitstransitie, wordt bijvoorbeeld elektrische auto’s inzetten als een panacee gezien om het klimaatprobleem een antwoord te bieden. Dat is niet een antwoord, want van een verbrandingsmotor naar een elektrische motor betekent nog steeds veel produceren. Daarmee tuigen we misschien een hele keten van allerlei andere problemen op die we nog niet zien’, zegt Hogerwaard. ‘Afstand nemen en in breed perspectief kijken is noodzakelijk. En dat geldt ook voor de gezondheidszorg. Daarin zijn steeds meer mogelijkheden waar iedereen vanuit z’n eigen belang in staat. Ook durven accepteren dat dingen anders worden, stuk gaan, mislukken. Misschien wel naar een ander kwaliteitsniveau gaan.’

Transitie en waarden behouden

Bij transitie wil je een bepaalde waardenset behouden. Die is er onder het huidige systeem en veel daarvan is toekomstbestendig. De vraag is hoe het op zo’n manier te organiseren dat het systeem toekomstbestendig wordt. ‘Geen eenvoudige opgave, want belangen die spelen zorgen ervoor dat dingen hetzelfde blijven. Als samenleving willen we voorspelbaarheid in de zorg en zorg gaat veel over risicomitigatie.

Bij de Health Transformation Community bieden we de deelnemers de ruimte, de mogelijkheden en vaardigheden om afstand te nemen en meer beschouwend durven te kijken naar ‘waar zijn we nou eigenlijk?’ Geeft Hogerwaard aan. ‘Mensen zijn bevlogen en werken vanuit de juiste intenties, maar we moeten juist nu gaan bijdragen en kijken wat gezondheid is. Wat geven we op en wat behouden we?Het aangeven van wat je wel wil is moeilijker dan aangeven wat je niet wil. We moeten werken naar een paradigma-shift, bepaalde dingen die zijn zoals ze zijn ook los durven laten.’ vult Boerenkamp aan.

Paradigmaverandering met iPH en Alles is Gezondheid

IPH, samen met Alles is Gezondheid de drijvende kracht achter de Health Transformation Community, heeft een nieuw concept van gezondheid bedacht. Het verschil met de WHO-definitie is dat in het concept de capaciteit benadrukt wordt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo belangrijk. De WHO-definitie gaat uit van gezondheid als ‘een status van complete gezondheid’. Dat is eigenlijk een onhaalbaar doel. Vanuit deze definitie zijn we ook geneigd om te focussen op repareren wat fout is. Vanuit het concept van Positieve Gezondheid,  komt er veel meer ruimte voor allerlei oplossingsrichtingen. Een enorme bijdrage. Alles is Gezondheid werkt met meer dan 3000 publieke en private partners samen naar gezondheid  toe en het hoe is contextafhankelijk. Alles is Gezondheid is vraaggericht met een regionale focus.

Deelnemers kampen met dezelfde vraagstukken

De Health Transformation Community is heel specifiek op één doelgroep gericht: regisseurs van netwerken van organisaties die werken aan regionale gezondheidsvraagstukken. ‘Het is een eenzaam vak, waar je vaak met teleurstelling te maken hebt en waar een maatje ontbreekt die steun geeft’, vertelt Joost Boerenkamp. ‘We zien daarom deelnemers oplossingen bij elkaar vinden en dat ze snel door één deur kunnen. Ze vinden samen mechanismen waardoor dingen wél werken’. De collectieve kennis die ontstaat komt ook voort uit gedeelde complexiteit . Het is een spel met pieken en dalen waarin je aanloopt tegen het gevestigde regime.‘ Uit deze vraagstukken zijn drie thema’s voortgekomen: samenwerken, transformatie en persoonlijk leiderschap.

Ingrediënten die bijdragen aan succes Health Transformation Community

De leergroep gaat nu door met de gevormde community, daar acteren ze actief op. De volgende zeven punten maken de Health Transformation Community uniek:

 1. Op een aantal cruciale onderwerpen in het programma werkt de HTC met experts, het neusje van de zalm. Deze experts zitten in het curriculum en geven een proeverij van alles wat ze in huis hebben, dat sluit mooi aan op de vragen die in de community leven. De wisselwerking vraag en aanbod zorgt voor een groeiproces.
 2. Chemie in de projectgroep. De mensen snappen elkaar, vinden elkaar in humor en drive wat enthousiasmerend en motiverend werkt. De HTC is een bijzonder eilandje van ‘vetheid’ wat wat nog niet ontdekt is door de grotere massa.
 3. We behandelen een aantal complexe onderwerpen die met een bepaalde lichtheid wordt gebracht en behandelbaar is gemaakt. Er is gezocht naar creatieve innovatieve leervormen, waar bijvoorbeeld podcasts onderdeel van uit maken.
 4. Er is een bepaalde mate van voorspelbaarheid in programmering: webinars, methodisch perspectief, periodiek een fysieke ‘tweedaagse’, vaste mensen die begeleiding geven als expert: Janneke Steijns (Common Eye) als het gezicht voor de thema samenwerking en sparringpartner op de inhoud en programmering, Leonie Voragen (HealthKIC) betrokken vanuit haar systeem-ervaring en gevoel van urgentie op het transformatie vraagstuk van zorg naar gezondheid en Wim Post (Noaber foundation) een geboren verhalenverteller die metaforische en poëtische voeding geeft aan het programmateam. Daarnaast  drijvende kracht waardoor Zonneoord in Ede het ‘clubhuis’ voor de HTC is.
 5. Het platform Slack zorgt ervoor dat interactie makkelijk te regisseren, stimuleren, organiseren is zodat er vanuit digitaal platform allerlei moois ontstaat. Gebruik van dit platform laat zien dat wanneer je duidelijkheid verschaft wat de spelregels zijn waarop met elkaar gecommuniceerd wordt ruimte ontstaat. Slack faciliteert nauwe samenwerking.
 6. Bij iedere potentiële partner van het programma te kijken ‘wat is nu de synergie’ zijn de partnerschappen in de community veel meer dan alleen zakelijke overeenkomsten. Er is wederzijdse verwondering en durf en lef om eerlijk en open te zijn.
 7. Transformeren is een lerend proces. Als dat lerende proces gekoppeld is aan de opgaven die je na wil streven is dit een veelbelovend format.

 

Slotdag 23 juni, hoe nu verder?

Deelnemers zetten de community voort na de slotdag. Zo ontslaat een langdurige relatie die de organisatie kan laten groeien. Na de start met een kruiwagen vol houtjes zijn er piketpaaltjes van gezaagd en onderweg zijn het routebordjes geworden. Het mooie is dat je er af en toe één uit de grond trekt en kan gebruiken voor een andere afslag.

De synergiën tussen partijen waar mee samen is gewerkt, geeft energie en biedt een kans om in lokale netwerken te gebruiken. De behandelde cases en vraagstukken in de podcasts, webinars en tijdens de fysieke ontmoetingen zijn zo reëel en daardoor toepasbaar in de echte wereld als maatschappelijk belang. De verschillende perspectieven op conflict die de mensen die hebben meegewerkt als belanghebbenden, gebruiken inzichten van het programma ook voor zichzelf binnen het eigen netwerk.

Er wordt gekeken naar een volgende editie van de Health Transformation Community. Hou de website www.healthtransformationcommunity.nl in de gaten.

Relevante links

Programmamanager
Contentspecialist & Communicatieadviseur
Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid
Projectleider duurzaamheid & evenementen
Programmacoördinator
Terug

Alles is Gezondheid & iPH bezoeken Kaag en Braassem

27 juli 2022

Maandag 25 juli 2022 was Kaag & Braassem gastgemeente voor een werkbezoek van Alles is Gezondheid en iPH. Directeur Karen van Ruiten ontving hier een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de personen van Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Volksgezondheid), Susan Potting (senior beleidsmedewerker Publieke Gezondheid) en Tim Hoek (beleidsmedewerker Publieke Gezondheid). Erik Kramer van Zorg en Zekerheid en ook Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid waren hierbij aanwezig.

Tijdens dit bezoek werd praktijkervaring gedeeld. Een mooie gelegenheid ook voor De Driemaster als initiator van Positieve Gezondheid i.s.m. het Wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond om de bijzondere en groeiende samenwerking met de (preventie)partners te presenteren.

Positieve Gezondheid in Kaag en Braassem

Positieve Gezondheid is een andere en bredere manier van kijken naar gezondheid. Hoe gezond iemand is heeft niet alleen te maken met of je wel of niet ziek bent, maar ook of je bijvoorbeeld genoeg sociale contacten hebt, een leuke baan hebt, of je genoeg beweegt, of je financiële zorgen hebt, of je een zinvolle bezigheid hebt. Kortom, hoe je in je vel zit en of je tevreden bent. Een totaalplaatje. Vanuit die invalshoek wordt er in een Positief Gezondheidsgesprek met iemand gekeken hoe het gaat op die verschillende gebieden, wat iemand anders zou willen en of deze dat zelf kan of daar wellicht ondersteuning bij nodig heeft.

Waarom belangrijk?

Inwoners stimuleren en ondersteunen zo lang mogelijk in goede gezondheid mee te doen. Daarbij wordt ingezet op ontwikkelen van talenten, verbinden en ontmoeten bij verenigingen en buitenruimte. Als mensen van betekenis kunnen zijn of onderdeel van een groep, kan eenzaamheid voorkomen worden en kunnen mensen zich beter voelen.

Het gesprek over Positieve Gezondheid is door De Driemaster met de verschillende samenwerkingspartners en de gemeente gestart in 2019. Denk aan huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, paramedici, wijkverpleging en welzijn. Steeds meer partners zijn daar de afgelopen jaren op aangesloten en vinden manieren om samen te werken.

Wethouder Gerben van Duin: “Deze ambities vragen tijd en inzet en zijn niet van de één op andere dag gerealiseerd. Door het draagvlak, de energie en inzet van onze partners worden hier wel stappen in gemaakt waar wij als gemeente heel erg trots op zijn.”

Meer informatie of de (gratis) workshop Positieve Gezondheid volgen?
Kijk op: https://www.dedriemaster.nu/hulp-en-advies/mijn-gezondheid

Deze dag, dit werkbezoek, is georganiseerd door Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health (iPH) in samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem, Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland en Energiek Zoeterwoude.

 

Terug

Verhalen professionals over onbegrepen lichamelijke klachten

20 juli 2022

In de nieuwste verhalenbundel van Zie Mij Nu vertellen professionals uit diverse branches over hun aanpak van onbegrepen lichamelijke klachten bij jonge mensen en de weg naar herstel.

In de bundel komen een hypnotherapeut, huisarts, onderwijsspecialist, biografisch coach, sportpsycholoog, fysiotherapeut en docent aan het woord. Ze vertellen hoe zij omgaan met onbegrepen lichamelijke klachten bij kinderen en jongeren. Dat begint vaak bij de ander zien, echt luisteren en proberen het ‘kwetsbare gesprek’ te voeren.

Wat de professionals verder bindt is hun holistische werkwijze. De focus ligt op gezondheid in plaats van ziekte en bij klachten kijken ze naar dieper liggende oorzaken.

De verhalenbundel is bedoeld voor iedereen die op een andere manier wilt kijken naar klachten van jonge mensen en de problemen, vragen en gevoelens waarmee zij worstelen. Zoals mentoren, trainers, coaches, begeleiders, therapeuten, artsen en andere sleutelfiguren in het leven van jongeren die het verschil willen maken met hun oprechte aandacht, uitleg en tijd.

Op de website van Zie Mij Nu is het boekje gratis te bestellen, in fysieke vorm of als pdf. Ook zijn de verhalen daar afzonderlijk te lezen. Ga naar: ziemijnu.nl/bundel/

De Zie Mij Nu verhalenbundel van professionals is een initiatief van en Alles is Gezondheid, Proscoop, Stichting Emovere en Institute for Positive Health (ipH).

“Hoopgevend hoe het (her)ontdekken van je eigen verhaal, gevoel en emotie bijdragen aan het letterlijk weer ‘lekker in je vel’ komen. Je lijf en emoties (opnieuw) leren kennen en begrijpen, blijken basisvaardigheden die mentale én fysieke gezondheid ongekend bevorderen’’. Machteld Ploeg, bestuurder GGz Eindhoven en Nederlandse GGZ

‘’Wat mij aanspreekt is dat deze professionals ‘het anders kijken’ in de zorg hebben omarmd. De rol van onbewuste emoties en trauma komt zo in een heel ander daglicht te staan. Bij aanhoudende onbegrepen pijnklachten is deze kijk de uitnodiging om te bewegen naar beter ’. Lian Tjon Soei Len, Anesthesioloog-Pijnspecialist-Leefstijl/IM -arts, Dijklander Ziekenhuis

Nieuwste verhalenbundel ontvangen?

In 2022 zijn de verhalen van (zorg)professionals over onbegrepen lichamelijke klachten gebundeld in een nieuw boekje. Ieder op hun eigen manier begeleiden ze jonge mensen in het praten over gevoelens en de weg naar herstel.

Terug

Neem je werk mee naar buiten tijdens Outdoor Office Day

24 juni 2022

Op donderdag 16 juni 2022 doen mensen over de hele wereld mee aan Outdoor Office Day. Ook deze 4e internationale editie staat in het teken van gezond werken. De invloed van natuur op onze gezondheid – thuis en tijdens het werk – staat sinds de pandemie veel meer in de belangstelling. De natuur wordt steeds vaker intensief gebruikt tijdens werkdagen, en dat levert gezondheidsvoordelen op. Tijdens Outdoor Office Day worden mensen wereldwijd opgeroepen om buiten te werken en de gezondheidsvoordelen zelf te ervaren. Met het idee buiten werken een gewoonte te maken. 365 dagen per jaar.

Focus op gezondheid tijdens de werkdag

Nu Nederland weer terug naar kantoor is, blijven mensen onder werktijd de natuur gebruiken als buitenkantoor: al wandelend vergaderen we wat af en kennismaken met klanten of nieuwe collega’s kan net zo goed buiten. Niets lijkt ons in de weg te staan om onze werkzaamheden deels buiten uit te voeren. Op een rustige plek in een stadspark of geïmproviseerde werkplek op de stoepen van kantoren, balkons, dakterrassen of in privétuinen. Laptop mee, telefoon, een wifi hotspot aanmaken, meer is er niet nodig. De wereldwijde beweging naar meer buiten werken laat zien dat mensen behoefte voelen om ook tijdens werkuren de gezondheidsvoordelen van de natuur te ervaren. Frisse lucht en contact met de natuur zorgt voor minder stress, creativiteit, meer inspiratie en energie.

Outdoor Office Day in Nederland

Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Haarlem zijn vertegenwoordigd. Staatsbosbeheer en het Buitenkantoor maken van de Koekamplaan en het Haagse Bos een ‘buitenwerkgebied’ op 16 juni, én juist ook daarna. Met de insteek buitenwerken een blijvende gedragsverandering te maken. Ook de Rijksoverheid sluit aan bij het initiatief. FMHaaglanden en het Rijksprogramma Hybride Werken zullen de Outdoor Office Day met een aantal faciliteiten omlijsten. Rijksoverheidscollega’s zijn uitgenodigd hun werkoverleg naar buiten te verplaatsen of een pop-up desk of vergaderlocatie in de natuur te huren in het Haagse Bos of de Koekamplaan. Er worden ook workshops gegeven en wandelingen georganiseerd. Ook kunnen buitenwerkmaterialen zoals een computerscherm, speciale tassen en statafels worden getest. Washington, Tokyo, London, Helsingborg, Seoul, Timişoara en veel meer steden wereldwijd geven hun eigen invulling aan de dag.

Over Outdoor Office Day

Outdoor Office Day is een initiatief van Nature Desks in samenwerking met Alles is Gezondheid en City Deal Ruimte voor Lopen. Nature Desks draait om het verbinden van natuur, werk en gezondheid. Alles is Gezondheid is een netwerk van publieke en private partners die de beweging naar een gezonder Nederland stimuleert. Met samenwerkingsverband City Deal Ruimte voor Lopen committeren gemeenten, rijksoverheid en maatschappelijke partijen zich om de komende 4 jaar te gaan experimenteren met loopbeleid in een stedelijke omgeving.

Terug

Wat is de waarde van conflict bij transitie?

2 juni 2022

Bij het laatste lesblok van de Health Transformation Community (mei 2022), zijn we aanbeland bij misschien wel het spannendste thema voor de 50 transformatoren in spe. Namelijk: conflict. Dit kom je onvermijdelijk tegen als je van ‘het oude’ naar ‘het nieuwe’ gaat. Conflict is helpend voor het transitieproces zolang er maar doorgaande interactie blijft tussen de betrokken spelers. Waardevol dus om te weten hoe je hier op een constructieve manier mee om kan gaan.

Conflict opzoeken zorgt voor progressie

Anders werken, veranderen, we willen graag wel maar we hebben rekening te houden met verschillende meningen, belangen, ervaringen en perspectieven. Dat kan spannend worden. Joost Boerenkamp (Alles is Gezondheid, Three Horizons) stelde in een interactieve sessie dat als je innovatieve oplossingen op complexe maatschappelijke vraagstukken die de grenzen van organisaties overschrijden wil vinden, samenwerking onmisbaar is. Daarbij richtte hij zich op de theorie sociaal constructionisme, die ervan uitgaat dat mensen gaan onderhandelen over wat waar is. Ze gaan betekenis geven. Die betekenissen gaan het handelen weer bepalen zodat er een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Als je verschillend kijkt moet je echt met elkaar puzzelen. Kinderen gezond laten opgroeien en zich laten ontwikkelen ligt bijvoorbeeld niet bij één speler en de condities voor een duurzame samenleving creëren ook niet.

Conflict eren

We kunnen niet zonder samenwerking. Keer op keer blijkt dat samenwerken voor de betrokken spelers lastig is. Desondanks moet je conflict niet vermijden maar juist opzoeken, zo betoogt Shirine Moerkerken (interventiedeskundige, oprichter Strange I Strategy and change) in haar boek ‘Conflict eren’. Zoek conflicten op in samenwerking want het is noodzakelijk, functioneel en levert de benodigde variëteit op. Joost ging dieper in op hoe je conflict functioneel inzet bij het verder brengen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Juist uit conflict komen de innovatieve inzichten naar boven die je weer verder op weg naar transitie brengen. Joost’s tip: onderzoek met elkaar vastgezette waarheden, aannames, oordelen en oorzaak-gevolgredeneringen. Als je hier ‘opnieuw’ samen naar kunt kijken ontstaat er weer creatieve ruimte waaruit innovatieve oplossingsroutes voort kunnen komen.

Beïnvloed conflict met impact

De wereld verandert snel, organisaties worden geacht te kunnen schalen in het moment. Wendbaar zijn lijkt de manier waarop je tijdig van koers kunt veranderen en inspringen op nieuwe kansen. Hoe werken we naar een toekomstbestendige mens, organisatie en maatschappij? Jessica Tangelder (Host2Transform) paste in een workshop de methodologie H.O.S.T toe die helpt wendbaar te zijn voor exponentiele verandering en het ontketenen van een innoverende organisatiecultuur. Veel organisaties doen aan symptoombestrijding door ‘het nieuwe werken, slimmer werken of flexibel managen’ in te voeren maar de mindset en het gedrag van de organisatie blijft hetzelfde. Jessica richtte zich ook op hoe gespreksstijlen machtsdynamieken tussen mensen produceren en hoe je die kunt beïnvloeden. Jessica’s tip: “benut de energie, zelfreflectie, en het zelflerend vermogen van de Health Transformation Community.”

Fictieve Samenwerkingstafel

Onder leiding van Leonie Voragen (Stichting HealthKic) gingen we aan de hand van een speciaal ontwikkelde podcast aan de slag met een fictieve samenwerkingstafel. Het spel en de podcast waarin o.a. Onno De Zwart, Stanley Alards, Karin Groeneveld en Joost Boerenkamp ons een inkijkje in de wereld van systeemspelers gaven is voor iedereen van waarde die met samenwerkingstafels in aanraking komt en meer wil weten van de dynamiek aan zo’n tafel.

Alle inzichten uit de 1e dag werden in de 2e dag uitgespeeld in een game van Janneke Steijns (Common Eye). Hierin gingen de deelnemers aan de slag om hun netwerk in kaart te brengen met behulp van ‘het netwerk canvas’. De organisatie van het netwerk, het netwerkleiderschap en ook het conflict werden hierin onderzocht.

Het waren twee intensieve dagen waarin de deelnemers een proeverij voorgeschoteld kregen met verschillende perspectieven, gericht op het functioneel inzetten van conflict bij transitieopgaven. Het persoonlijk leiderschap van de deelnemers werd meermaals op de proef gesteld, en de persoonlijke leervraag van de deelnemers werd tijdens de twee dagen als anker gebruikt. Zodat de opgedane kennis en inzichten gelijk gebruikt kunnen worden binnen de eigen rol en samenwerkingsverbanden. Het programma werd afgesloten met een intervisie. Hierna starten we officieel met het laatste deel van het programma: borging.

Transformatie in de regio

Om regionetwerken te helpen met uitdagingen én met en van elkaar te leren is de Health Transformation Community gestart.

Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid
Programmamanager
Contentspecialist & Communicatieadviseur
Projectleider duurzaamheid & evenementen

Terug

Publicatie Positief Gezond Werkgeverschap biedt inspiratie duurzame inzetbaarheid

18 mei 2022

Het CAOP, Alles is Gezondheid en iPH werken al langer samen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Die samenwerking heeft geleid tot de publicatie Positief Gezond Werkgeverschap. Daarin ligt de focus op veerkracht en wat het leven van mensen betekenisvol maakt en niet over wat mensen mankeren of niet kunnen. Deze positieve, brede benadering kan de blik van werkgevers op gezondheid en duurzame inzetbaarheid veranderen. Want gezondheid is niet alleen sporten en gezond eten. Het is meer dan dat. CAOP’er Wouter Touw vertelt meer over deze publicatie.

Met de publicatie krijgen werkgevers een andere visie voorgelegd en handvatten als het gaat om gezondheid en vitaliteit binnen hun organisatie. De publicatie biedt een werkgever inspiratie en handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

‘Zingeving is de sterkste gezondmakende kracht. Werk dat als zinvol beleefd wordt, zorgt voor voldoening en bevordert daarmee de gezondheid.’ Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid

Machteld Huber is naast grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid oprichter van iPH. Zij is van oorsprong huisarts en nadat zij aan het begin van haar loopbaan ziek werd, ontdekte ze dat ze haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Ze besloot als onderzoeker verder te gaan en gezondheidsbevordering meer op de kaart te zetten. Fysieke problemen, burn-out of stress kunnen te maken hebben met onderliggende problemen als eenzaamheid, armoede, zingeving of gebrek aan zelfacceptatie. ‘Het is ook belangrijk dat iemand leuk en betekenisvol werk uitoefent, veerkrachtig is en goed met tegenslagen om kan gaan. Deze publicatie richt zich daarom op alle aspecten van het leven, legt de focus op positiviteit en kan werkgevers inspireren’, geeft Touw aan.

Publicatie Positief Gezond Werkgeverschap

Positief Gezond Werkgeverschap gaat uit van zes domeinen die met elkaar verbonden zijn en bepalen hoe gelukkig en gezond iemand is, met de focus op werk. Hiervoor is een gespreksinstrument ontwikkeld in de vorm van een spinnenweb. Met het invullen van het spinnenweb door een medewerker ontstaat er inzicht in de ‘veranderwens’. Naar aanleiding daarvan kan ‘het andere gesprek’ gevoerd worden. Daarin ligt de focus op essentiële vragen als: Wat is voor een medewerker echt belangrijk? Wat zou hij willen veranderen? Waar wordt hij blij van?

De zes domeinen waar het spinnenweb uit bestaat:

 1. Lichaamsfuncties; gezond en fit, goed slapen en bewegen
 2. Mentaal welbevinden; zelfacceptatie, goed kunnen communiceren en omgaan met veranderingen
 3. Zingeving; levenslust, idealen en vertrouwen
  Kwaliteit van leven; in balans zijn, je veilig voelen, onderdak hebben en kunnen voorzien in levensonderhoud
 4. Meedoen; sociale contacten, meedoen in de maatschappij, erbij horen
 5. Dagelijks functioneren; zorgen voor jezelf, grenzen kennen, hulp vragen, kunnen werken
 6. Handelingsperspectief en instrumenten vitaliteit en betrokkenheid werknemers

Om Positieve Gezondheid onderdeel van het werk te maken, draagt zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijkheid. Zo moet een werknemer vooral zelf bereid zijn stappen te maken en te investeren in zijn veerkracht en welbevinden, en daar kan de werkgever goed bij helpen. De uitkomst van het gesprek over de veranderwens van de werknemer biedt handelingsperspectief. Samen met een leidinggevende of HR-adviseur, bedenkt de werknemer wie of wat kan helpen om verder te komen. Hier heeft de werkgever diverse instrumenten voor, zoals het spinnenweb, maar ook een vitaliteitsscan en het investeren in een sociaal veilige werkomgeving. In de publicatie staan meerdere instrumenten die kunnen helpen.

‘Het werken vanuit het model van Positieve Gezondheid brengt arboprofessionals meer in hun rol, geeft meer synergie in het werk en biedt waardecreatie voor onze klanten (werknemer en werkgever).’ Andries de Kock, bedrijfsarts bij Rienks Arbodienst

Aanknopingspunten en resultaten

Piet Vessies, Netwerkadviseur Bedrijven en gezondheid bij Alles is Gezondheid, onderstreept het belang van het investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit door bijeenkomsten, actieleernetwerken op te zetten: ‘Tijdens bijeenkomsten, bijvoorbeeld van het Actieleernetwerk Positief Gezond Werkgeverschap voor gezondheidsprofessionals, wisselen organisaties hun kennis en ervaring met Positieve Gezondheid onderling uit. Zo leren we van elkaar, inspireren we elkaar en verzamelen we praktijkvoorbeelden.’ Bekijk bijvoorbeeld de 10 tips om Positief gezond Werkgeverschap succesvol in te bedden in de organisatie.

Meer informatie

Wil je meer weten over Gezond Positief Werkgeverschap? Neem dan contact op met Piet Vessies of Lisanne Kiestra. De publicatie Positief Gezond Werkgeverschap is hier te bekijken. Deel deze graag binnen je netwerk.