Juist in het onderwijs kunnen we een stevige basis leggen voor een gezond leven, vanuit verschillende invalshoeken. Een aantal thema’s waaraan we met het Alles is gezondheid-netwerk werken komen samen in het onderwijs. We initiëren activiteiten en zorgen voor domeinoverstijgende verbinding op onder meer:

  • Geletterdheid en gezondheidsvaardigheden
  • Armoede in relatie tot gezondheid en onderwijs
  • Werk in relatie met onderwijs en gezondheid.

Als het gaat over gezondheid in de onderwijspraktijk, is het van essentieel belang dat leerlingen en studenten gehoord worden. Wat willen ze, wat kunnen ze en wat geeft ze veerkracht? Je vindt hier inspirerende voorbeelden uit ons netwerk, stappenplannen en handreikingen waarmee je aan de slag kunt met dit thema.

Wil je samen met partners een stap verder met gezondheid in de praktijk? Neem contact op met Wilfred Dijkstra.


Video: beroepsvitaliteit studenten

Hoe kunnen we er met elkaar en studenten voor zorgen dat zij vitaal aan de slag kunnen? Bekijk de video waarin o.a. vertegenwoordigers van het MBO, de SBB en Gezonde School hun visie delen.

Interview over digitalisering in de zorg

We kunnen er niet meer omheen. De zorg moet het doen met minder menskracht. Digitale zorg kan daarbij helpen, bijvoorbeeld in de vorm van Digivitaler. Meer weten?

Blijven leren van ons netwerk?

Doe je voordeel met de praktijkvoorbeelden, artikelen, infographics, video’s en interviews op gebied van leren en ontwikkelen in ons kennislab.


Werkgroep Taal maakt gezonder

De werkgroep richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. Meedoen?

Speaking Minds

Speaking Minds, een programma van Save the Children, en JOGG slaan de handen ineen om jongeren zélf na te laten denken over hun eigen gezondheid. De jongeren die meedoen presenteren na een traject van zes weken hun advies aan beleidsmakers. De eerste pilot in Goeroe Overflakkee was een succes!