Juist in het onderwijs kunnen we een stevige basis leggen voor een gezond leven, vanuit verschillende invalshoeken. Een aantal thema’s waaraan we met het Alles is gezondheid-netwerk werken komen samen in het onderwijs. We initiëren activiteiten en zorgen voor domeinoverstijgende verbinding op onder meer:

  • Geletterdheid en gezondheidsvaardigheden
  • Armoede in relatie tot gezondheid en onderwijs
  • Werk in relatie met onderwijs en gezondheid.

Als het gaat over gezondheid in de onderwijspraktijk, is het van essentieel belang dat leerlingen en studenten gehoord worden. Wat willen ze, wat kunnen ze en wat geeft ze veerkracht? Je vindt hier inspirerende voorbeelden uit ons netwerk, stappenplannen en handreikingen waarmee je aan de slag kunt met dit thema.

Wil je samen met partners een stap verder met gezondheid in de praktijk? Neem contact op met Wilfred Dijkstra.


Publieksacademie Leven lang Ontwikkelen

Hoe kunnen publieke en private organisaties, professionals én bewoners uit de regio werk maken van basisvaardigheden, taal op het werk en een leven lang ontwikkelen?

Interview over digitalisering in de zorg

We kunnen er niet meer omheen. De zorg moet het doen met minder menskracht. Digitale zorg kan daarbij helpen, bijvoorbeeld in de vorm van Digivitaler. Meer weten?

Blijven leren van ons netwerk?

Doe je voordeel met de praktijkvoorbeelden, artikelen, infographics, video’s en interviews op gebied van leren en ontwikkelen in ons kennislab.


Werkgroep Taal maakt gezonder

De werkgroep richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden bij laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. Meedoen?

Alliantie Kinderarmoede

Wat is er nodig voor een samenleving waarin geen enkel kind meer de dupe is van armoede? Ruim 250 publieke en private organisaties werken samen om de vicieuze cirkel te doorbreken.