Terug

Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek

9 juli 2020

Aftrap Preventieakkoord Achterhoek 2020-2030

 Op 9 juli 2020 is het Preventieakkoord Achterhoek getekend door zo’n vijftig Achterhoekse partners. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventieakkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De Achterhoekse variant gaat een stap verder door ook het geluk van inwoners centraal te stellen; ook dit draagt bij aan gezondheid.

Het akkoord borduurt voort op de kort geleden gepubliceerde regionale visie op zorg en gezondheid die laat zien hoe we de gezondheidszorg in de Achterhoek ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden. Alles is Gezondheid ondersteunt het Preventieakkoord van de Achterhoek door kennisdeling en advies. Er is een mijlpaal bereikt met de ondertekening met vele partners die allemaal, scholder an scholder, bijdragen aan meer gezondheid en meer geluk voor de Achterhoek.

Voor gelukkige Achterhoekers

Marijke van Haaren, lid van de Achterhoek Board: “We willen graag gelukkige inwoners in de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven. Goede voeding en voldoende bewegen zijn daarvoor belangrijk, maar ook financiële armslag en de wetenschap dat je richting en zin kunt geven aan je eigen leven zijn voorwaarde voor geluk. Gedragspatronen die een gezond leven in de weg staan, evenals beperkende omstandigheden zoals armoede, willen we graag helpen doorbreken door de ‘gezonde keuze’ binnen handbereik van alle inwoners te brengen.

Uiteraard kunnen en willen we hierbij niemand dwingen.” Het Regionaal- Beweeg en Sportakkoord dat vorig jaar werd gesloten in de Achterhoek is integraal onderdeel van het preventieakkoord.

Voor toegankelijke en betaalbare zorg

Preventie is daarnaast van belang om de gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden voor inwoners die zorg nodig hebben. Marieke van der Lans, manager Zorg van Menzis: “Bij Menzis noemen we dit leefkracht: de positieve kracht van gezond leven. Bewust bezig zijn met je gezondheid. Genieten van familie en vrienden. Actief zijn als mantelzorger en/of blijven werken zolang het kan. Deelnemen aan sociale activiteiten. Gezond leven voorkomt extra druk op de gezondheidszorg en helpt om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. En dat is winst voor iedereen.”

Krachtige Achterhoekse samenwerking

Om preventie breed in te zetten, zijn veel verschillende partijen nodig. De ondertekenaars van het akkoord variëren dan ook van overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen werken zij aan preventie en inspireren, motiveren en faciliteren zij inwoners op een uitnodigende manier om gedragspatronen te doorbreken die een gezond leven in de weg staan, zodat zij meer en meer de regie krijgen over hun eigen leven. In het akkoord staan zeven speerpunten centraal: Een leven lang bewegen en sporten, De hele Achterhoek rookvrij (zie ook de lopende projecten Achterhoek in Beweging en Achterhoek Rookvrij), Minder zwaar en overmatig alcoholgebruik, Middelengebruik bespreekbaar maken, De gezonde keuze de makkelijke keuze, Iedereen doet mee en De basis op orde. De komende tijd worden nieuwe programma’s gestart; bestaande programma’s worden verdiept en/of uitgebreid. Ook komt er een Achterhoekmonitor om de voortgang continu te kunnen volgen. Stip op de horizon is een regio met zoveel mogelijk gezonde en gelukkige inwoners.

Mooi voorbeeld: gecombineerde leefstijlinterventie

Sinds 2019 vergoedt Menzis de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen met overgewicht vanuit de basisverzekering. Zij kunnen daardoor kosteloos deelnemen aan een programma gericht op voeding, bewegen, slaap, ontspanning en stress. De GLI is sinds kort ook beschikbaar voor mensen die een minimapolis hebben en risico op overgewicht. Menzis en de Achterhoekse gemeenten bieden hen extra mogelijkheden om te werken aan hun gezondheid door hen actief te informeren over de mogelijkheden van deze leefstijlondersteuning. Ook brengen zij samen met een beweegmakelaar of een buurtsportcoach de mogelijkheden om te bewegen/sporten in de buurt onder de aandacht. Zo is de GLI voor een grote groep mensen met (risico op) overgewicht toegankelijk. Een voorbeeld van een GLI is het SLIMMER programma. GGD Noord- en Oost-Gelderland ontwikkelde dit programma tien jaar geleden in Doetinchem, samen met Proscoop en Menzis. Dit programma loopt nu ook landelijk. De ondertekenaars van het Preventieakkoord zien dit als mooie voorbeelden van preventie in de Achterhoek.

Ook inzetten voor het Preventieakkoord?

Benieuwd naar wie er allemaal al partner zijn van dit Preventieakkoord ‘Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek?’ Kijk dan hier!

Uitwisselings- bijeenkomst

In deze online sessie over lokale en regionale preventieakkoorden tourden we ook langs de gemeente Berkelland (Achterhoek).


Netwerkadviseur