Kennislab

Leren, verbinden en samen doen. Benut elkaars kennis.

Terug

PLUK, jouw geboorterecht op gezondheid

7 juli 2021

Nog steeds is de wereld in de ban van het coronavirus, dat duizenden levens heeft geëist en enorme impact heeft op de samenleving. Deze periode laat de urgentie van gezondheid en een gezonde leefstijl zien. Mensen met een gezonde leefstijl lopen minder risico ernstig ziek te worden door corona. Dit is het moment waarin ruimte blijkt voor verwondering, versnelling en nieuwe oplossingen. Op het gebied van gezondheid, krijgt de kanteling van symptoombestrijding naar gezond blijven meer aandacht. Een omslag waar gezondheid boven het economische belang wordt gesteld.

Krachtenbundeling van bestaande initiatieven met PLUK

Daarom is dit het juiste moment om bestaande gezondheidsinitiatieven te bundelen en te bouwen aan een infrastructuur gericht op jouw gezondheid en geluk. Een hele grote uitdaging met alle initiatieven in Nederland is dat iedereen op zijn eigen manier met eigen technologie bezig is met het organiseren en stimuleren van preventieve activiteiten. Dat resulteert in een enorm versnipperd landschap enerzijds en anderzijds levert dat een matige kwaliteitsborging terwijl deze initiatieven het meest fundamentele van je leven raakt, je gezondheid. Goed voor jezelf zorgen, maar ook voor een ander, zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Alles is Gezondheid en institute for Positive Health willen deze omslag versnellen met de introductie van PLUK, samen met partner regionaal netwerk HANNN.

PLUK, de concrete vertaling van Positieve Gezondheid

PLUK is de concrete vertaling van Positieve Gezondheid. Met de PLUK kaart introduceren we jouw gezondheidsrekening. Een kaart waarmee we het eenvoudiger maken goed voor jezelf en goed voor een ander te zorgen. De basis van PLUK bestaat uit een infrastructuur (digitaal en fysiek) waarop goede, bestaande gezondheidsinitiatieven (preventieve aanpakken) kunnen landen en waarop publiek- private samenwerking tot stand komt. We willen toe naar collectieve samenwerking op gezondheid. In Noord-Nederland zijn we daarmee gestart met HANNN om inwoners te stimuleren op een leuke en laagdrempelige manier te werken aan meer gezondheid. Deze infrastructuur en de bijbehorende gezondheidsrekening is PLUK, jouw lidmaatschap tot welzijn, tot meer gezondheid en geluk. Hiermee kunnen we bestaande communities en lokale gemeenschappen versterken en verder tot bloei laten komen.

Doe je mee?

Alleen samen kunnen we effectief stappen zetten naar een gezonder Nederland. We nodigen jou uit om met ons mee te denken en doen. Heb je ideeën of werk je aan een initiatief dat bij kan dragen aan PLUK? Laat het ons weten en neem contact op met Janny de Boer via Janny.de.Boer@allesisgezondheid.nl.

Jouw PLUK-Kaart

Stel je voor dat je vanaf het moment dat je geboren wordt recht hebt op geluk en gezondheid in je leven. Dat je zo veel mogelijk uit het leven kunt plukken en een levenslang lidmaatschap hebt op jouw welzijn. Dat je op een leuke en laagdrempelige manier aan je gezondheid werkt, via toffe challenges of Plukkies sparen (je beloning voor gezond gedrag). Dat is PLUK, en je krijgt de Pluk-pas puur omdat jij er bent.

Omdat je de pas vanaf je geboorte krijgt, helpen wij een gezonde levensstijl in het alledaagse te verankeren. Op de pas vinden gezondheidstransacties plaats.