Terug

BLOG: Utrecht in tijden van corona laat verbinding zien

6 mei 2020

Hedwig Leijten en Marjoke Verschelling, twee ambtenaren van de afdeling Volksgezondheid bij de gemeente Utrecht, zien dat we elkaar in tijden van corona nog harder nodig hebben en vertellen hoe in Utrecht verbinding ontstaat.

Op donderdag 13 maart ontvangen alle medewerkers van de gemeente Utrecht een mail van de gemeentesecretaris; we werken vanaf morgen zeker tot 1 april thuis . Daarna volgen de maatregelen, sluitingen en persconferenties elkaar in rap tempo op.

Als we de maandag erop de computer opstarten, zien we daar een uitnodiging van Amina voor een appgroep: ‘Samen Kanaleneiland en Transwijk’. Amina is een actieve vrijwilliger in de wijk en één van de partners uit het netwerk van het Gezondheidspact Utrecht. Ze werkte mee aan het Gezonde Ideeën Festival dat we vorig jaar april organiseerden. We zien in de app meer bekenden langskomen; verschillende bekenden uit mijn netwerk van de Gezonde Wijk en van het Gezondheidspact Utrecht. Sleutelfiguren, vrijwilligers en professionals. De appgroep groeit snel van 18 naar 100 naar 200 deelnemers.

Met dit initiatief vormen we een hecht netwerk in de wijken Kanaleneiland en Transwijk met als doel hulpvragen uit de wijk in deze coronatijd zo snel mogelijk te beantwoorden en problemen snel op te lossen. Hierbij zijn formele en informele zorgverleners, professionals en vrijwilligers, jong en oud betrokken. Van de Bibliotheek en de Albert Heijn tot aan de Turkse en de Marokkaanse Moskee. De deelnemers krijgen van buitenaf vragen op zich af en ontvangen signalen, waarvan een selectie in de appgroep wordt geplaatst. Ook zijn er sub-appgroepen om vragen op te pakken door een gerichter en kleiner groepje.

De vrijwilligers voeren uit en er is ondersteuning met kennis en informatie vanuit de professionele organisaties. De wijkcoöperatie stelt het Krachtstation ter beschikking, voor o.a. de verzameling van voedselpakketten. De Albert Heijn levert bijvoorbeeld grote tassen. De bibliotheek geeft boeken cadeau en FC Utrecht ondersteunt de Voedselbank Utrecht. Iedere bijdrage helpt en wordt gewaardeerd. In de eerste week van corona kregen bijna alle adressen in de wijk een flyer in de bus met een telefoonnummer voor hulp. Amina draait overuren. In de backoffice wordt door partijen snel geschakeld. Het is hartverwarmend wat we voorbij zien komen.

Het teambesef is groot, de uitdaging duidelijk: hoe helpen we samen deze wijk – met name de mensen die wat extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken – de coronatijd door? Opgavegericht werken op zijn best! De grote waarde van elkaar en elkaars werk kennen, elkaar vinden, de verbinding formeel-informeel, de verbinding tussen verschillende netwerken. Het besef dat je elkaar nodig hebt om zoveel mogelijk mensen te bereiken in de stad, wordt nu heel goed zichtbaar. Onze investeringen in de Utrechtse netwerken als die van de Gezonde Wijk, het Gezondheidspact Utrecht en de Health Hub Utrecht helpen enorm in deze moeilijke tijd. Signalen bereiken ons snel en partners vinden elkaar in rap tempo om aan een integrale oplossing te werken.

De eind 2019 vastgestelde Utrechtse nota Gezondheid voor Iedereen kent onder andere het uitgangspunt ‘iedereen levert een bijdrage’. Vanuit de gedachte dat we alles en iedereen nodig hebben in de beweging naar gezondheid voor iedereen. Niet alleen de overheid probeert de gezondheid te bewaken en te beschermen, de inzet van inwoners, scholen en het bedrijfsleven is daar keihard bij nodig.

Wat we al wisten in Utrecht en uitvergroot zien in deze coronatijd, is dat netwerken op alle niveaus behulpzaam is: regionaal, lokaal, in de wijk, persoonlijk. We delen kennis, inspiratie en energie en werken samen aan de gezondheidsopgave in stad en regio. Zo ontstond in de Health Hub Utrecht een verbinding tussen een bedrijf met beeldbel-apparatuur en een verpleeghuis die dit goed kan gebruiken voor haar bewoners. Ook bij de subsidiemogelijkheid voor stimulering van eHealth, specifiek nu voor covid-19 oplossingen, werd snel geschakeld om samen te kijken hoe hier voor de regio slimme oplossingen in versnelling konden komen. Hopelijk kunnen we deze versterkte verbondenheid vasthouden wanneer we weer fysiek met elkaar verbonden zijn.

De Wijkcoöperatie Kanaleneiland, het Gezondheidpact Utrecht en Amina maken op de achtergrond al plannen om het buurtnetwerk Samen Kanaleneiland en Transwijk ook na coranatijd in stand houden. Zodra het kan, nodigen we de deelnemers fysiek uit om de overwinning en samenhorigheid te vieren en het netwerk een doorstart te geven.

Tot dat moment “houden we afstand, maar zijn misschien wel meer verbonden dan ooit’ (Hugo de Jonge, maart 2020)

Whatsappgroep matched vraag en aanbod

Vanuit de appgroep zijn handige sub(app)groepen ontstaan over verschillende onderwerpen:

  • Koken en Boodschappen
  • Thuis onderwijs
  • Hond uitlaten
  • Verhalen en emoties uitwisselen

We delen nuttige info en posten vertalingen van belangrijke informatie bijvoorbeeld rondom laptops en iPads voor kinderen en ouderen en thuisonderwijs. Hierbij benadrukken we het belang van de RIVM-richtlijnen en maatregelen van de regering.

Gezondheidspact Utrecht

Het Gezondheidspact Utrecht stimuleert en faciliteert samenwerking en initiatieven om de stad gezonder te maken. Dit netwerk wordt aangejaagd vanuit de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht.


Netwerkadviseur