Regionetwerken

Dichtbij. Daar gebeurt het. Zeker als we samen een gezonde leefomgeving willen creëren, waar het maken van gezondere keuzes voor iedereen vanzelfsprekend is.

Daarom ondersteunt Alles is gezondheid… lokale en regionale samenwerkingsverbanden waarin bedrijven, organisaties, gemeenten en bewoners nieuwe kansen creëren om met elkaar aan de slag te gaan. Dichtbij, waar gewoond, gewerkt, gestudeerd, gezorgd, gesport en ontspannen wordt; kortom daar waar wij samen leven. 

Regionetwerk Alles is gezondheid
De regionetwerken:

  • Pakken op eigen wijze specifieke gezondheidsissues in hun gebied aan.
  • Versterken activiteiten in de regio door nieuwe partijen met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaan nieuwe ideeën en gezamenlijke activiteiten.
  • Delen onderling ervaringen om nog effectiever te worden in hun aanpak.

Landelijke beweging

Iedere regio kent op weg naar die gezonde leefomgeving eigen succesfactoren en uitdagingen. Via het landelijke Alles is gezondheid…-netwerk kunnen de netwerken praktijkervaringen en kennis delen, van elkaar leren en samen komen tot een beweging dichtbij de mensen, naar een gezonde leefomgeving waarin gezonder gedrag vanzelfsprekender wordt. 

De beweging biedt:

  • Toegang tot een breed netwerk met interessante partners uit het bedrijfsleven, de zorg, onderwijs, sport, natuurbeheer en overheid.
  • Op maat gesneden activiteiten als belevingsbezoeken, themabijeenkomsten, workshops, masterclasses, netwerkbijeenkomsten en een landelijke conferentie.
  • Actieve deling van inspirerende en leerzame ervaringen tussen netwerkpartners en allianties.
  • Organisatie- en communicatieondersteuning.
  • Potentiele nieuwe partnerorganisaties voor uw regionetwerk.
  • De mogelijkheid via het landelijke podium van Alles is gezondheid... resultaten en verhalen te delen, ter inspiratie en activatie van andere regionetwerken en organisaties.

Meebewegen?

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als u zich wilt verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.