Terug

Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

12 december 2022

In het eerste kwartaal van 2022 zetten 20 organisaties hun handtekening onder de doelen van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord. Deze zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen zetten zich in om Zuid-Holland Noord in 2030 één van de meest Positief Gezonde regio’s van Nederland te maken. En de beweging is groeiende. Afgelopen jaar tekenden nog drie nieuwe organisaties mee; te weten Basalt Revalidatie, gemeente Hillegom en Libertas Leiden. De Alliantie Positieve Gezondheid maakt deel uit van het regionetwerk van Alles is Gezondheid.

Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid vormt de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord een beweging met een brede blik op gezondheid. Het accent ligt hierbij niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Van zeven naar drieëntwintig partners

Steeds meer organisaties onderschrijven het streven van de Alliantie om te werken aan vitale en veerkrachtige inwoners en toekomstbestendige zorg en ondersteuning. Waar de Alliantie bij de start in december 2020 zeven partners telde, scharen eind 2022 23 organisaties zich achter het doel om in 2030 één van de meest Positief Gezonde regio’s van Nederland te zijn. Tijdens een digitale bijeenkomst eerder dit jaar kwamen bestuurders van deze zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen samen en ondertekenden een ‘pledge’, een belofte om de doelen van de Alliantie te ondersteunen.

Alliantie Positieve Gezondheid

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord richt zich erop dat inwoners, organisaties en hun medewerkers het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder in de praktijk kunnen brengen. Door te inspireren, door kennis en ervaringen te delen en door partners te faciliteren en ondersteunen. Dit gebeurt onder meer via Leerateliers. Deelnemers kunnen zich hierin laten inspireren door goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de regio, van elkaar leren en ervaring met elkaar te delen. Door van elkaar te leren kunnen ze elkaar versterken. En het gedachtegoed verder brengen zodat steeds meer mensen ermee gaan werken. In de spreekkamer of huiskamer, in de wijk en op managementniveau.

“Onze ambitie is dat inwoners in de regio Zuid-Holland Noord in 2030 ervaren dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid”, aldus de programmamanagers Eva van Steenbergen namens Reos en Ellen van Steekelenburg namens GGD Hollands Midden. “Zodat de inwoners regie over hun eigen leven en initiatieven in hun wijk kunnen nemen.”

Partners van de Alliantie

De partners van de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord  zijn:

Activite, Basalt Revalidatie,  DSV l verzorgd leven, gemeente Hillegom, gemeente Kaag en Braassem, gemeente Zoeterwoude, Hecht GGD Hollands Midden, Hogeschool Leiden, Kwadraad, Libertas Leiden, LUMC PHEG, Marente, Ouderenberaad Zorg & Welzijn Zuid-Holland Noord, Participe, Radius, Reos, Rijncoepel, Welzijn Teylingen, WelzijnsKompas, Welzijnskwartier, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden, WSV Support en Zorg en Zekerheid.
Meer weten over de Alliantie of interesse om je aan te sluiten? Neem contact op met Ellen van Steekelenburg via evansteekelenburg@ggdhm.nl of Eva van Steenbergen via evansteenbergen@reos.nl.