Terug

Noordkop Gezond voor Elkaar

21 december 2018

Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben het initiatief genomen om een netwerk op te richten om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen. Het veertiende regionetwerk van Alles is Gezondheid heet Noordkop Gezond voor Elkaar.

Met 22 organisaties onderschrijft het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar de visie van Positieve Gezondheid. Gezondheid wordt hierbij niet enkel gezien als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in hun leven om te gaan en daarbij zo veel mogelijk zelf regie te voeren. Het netwerk gelooft in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie.

Positief gezonde regio

De organisaties die deelnemen aan het netwerk investeren de komende jaren in samenwerking en hebben met elkaar één missie: over 15 jaar is de Kop van Noord-Holland een positief gezonde regio. Om dit te bereiken krijgen bewoners de juiste handvatten aangeboden om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. De organisaties richten zich op alle 150.000 inwoners van de Kop van Noord-Holland, of ze nu patiënt/cliënt zijn, medewerkers van de deelnemende organisaties of ‘gewoon’ inwoner.

Samenwerkingsagenda

Het netwerk Noordkop Gezond voor Elkaar gaat eerst aan de slag met het bepalen van gezamenlijke acties en stelt hiervoor een samenwerkingsagenda 2019 op. Het gaat hierbij om acties richting eigen personeel, bijvoorbeeld op gebied van scholing maar ook over bijeenkomsten en workshops voor inwoners.

Sluit ook aan

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. “We kunnen het niet alleen en het is belangrijk om met elkaar vanuit hetzelfde gedachtegoed te gaan werken”, aldus de leden van het kernteam. Het regionetwerk gaat dan ook graag de verbinding aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact met ons op.