Regionetwerken

Samen een gezonde leefomgeving creëren

Samen lokaal aan de slag

Juist op lokaal niveau kunnen we met elkaar gezondheidsvraagstukken oplossen en een gezonde leefomgeving creëren. De verbinding tussen behandeling, ondersteuning en activatie vindt steeds meer dichtbij huis plaats. Daar maken we het verschil.

Regionetwerken

Alles is Gezondheid stimuleert regionale samenwerkingsverbanden die nieuwe kansen creëren om samen aan gezonde omgeving te werken. Zo werkt men in één van onze regio’s samen met gemeenten, provincie, zorginstellingen, werkgevers en kennisinstellingen binnen een regionaal vitaliteitsakkoord. Daarmee heeft dit regionale netwerk alleen al impact op meer dan 600.000 Nederlanders.

De regionetwerken:

  • Pakken op eigen wijze specifieke regionale gezondheidsissues aan.
  • Verbinden partijen in de regio, waardoor nieuwe ideeën ontstaan en activiteiten worden versterkt.
  • Delen onderling ervaringen, succesfactoren en uitdagingen om effectiever te activeren, organiseren en implementeren.

Uiteraard kunnen deelnemende organisaties en regionetwerken ook via het landelijke Alles is Gezondheid-netwerk van elkaar leren en elkaar activeren.

Meebewegen?

Wilt u een regionetwerk oprichten of heeft u interesse in een van onze regionetwerken? Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl of kijk bij het netwerk in uw regio.

Meer regionetwerken

Het zijn er inmiddels 18 en er zijn meer regionetwerken in oprichting. Goed nieuws, want in de regio gebeurt het.