Terug

Leiden Welzijn op recept

Details
Datum ondertekening 06-03-2018
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Mentale Gezondheid, Meedoen, Preventie, Positieve Gezondheid
Organisaties GGD Hollands MiddenZorgbelangCoöperatie Sociale Wijkteams Leiden en omgevingGemeente LeidenGGZ RivierduinenHuisartsen Vereniging RijnlandKwadraadLibertas LeidenPlatform Gehandicapten en Chronisch zieken LeidenRadius LeidenWelzijn op recept LeidenZorgverzekeraar Zorg en ZekerheidLeidse Huisarsten Vereniging 

Wij, de samenwerkende partners in Welzijn op recept Leiden zetten ons in voor een gezonder en vitaler Nederland

Onze activiteiten

Onze gezamenlijke inzet is gericht op de bevordering van de positieve gezondheid (inclusief de participatie en het welzijn) van mensen met psychosociale klachten. Daartoe zullen we Welzijn op Recept implementeren en borgen in Leiden.

 • We dragen bij aan een betere samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein en werken aan de beweging van zorg naar welzijn. Daarbij hebben we, geïnspireerd door het begrip positieve gezondheid, aandacht voor alle leefdomeinen. We stellen de burger centraal.
 • De samenwerkende partners komen bijeen in een stedelijk overleg voor een optimale toepassing en borging van Welzijn op recept voor de inwoners van Leiden. Een Preventiecoalitie Leiden, bestaande uit onderstaande partners, is gevormd om de gezondheid van Leidse inwoners en specifieke risicogroepen daarbinnen, te verbeteren door preventie, zorg en welzijn te verbinden.
 • Wij spreken als partners in Leiden met elkaar het volgende af:
  • Radius en Libertas Leiden coördineren de welzijnsactiviteiten in samenhang met de andere initiatieven in de Leidse wijken, de projectleiding is ondergebracht bij Radius;
  • De coöperatie SWT’s Leiden draagt zorg voor de inzet van sociaal werkers voor de welzijnscoachtaken;
   Leidse huisartsenpraktijken verklaren zich bereid patiënten te wijzen op mogelijkheden om met behulp van het sociaal wijkteam (met welzijn als recept als aanjaagproject) deel te nemen aan activiteiten die bijdragen aan het welbevinden;
  • Reos adviseert en deelt kennis bij de implementatie en borging van het project in de regio Leiden en richt zich daarbij met name op de deelname vanuit de huisartsenpraktijk;
  • De Gemeente Leiden en Zorg en Zekerheid denken actief mee met Welzijn op recept Leiden en hebben de intentie om samen te zoeken naar nieuwe manieren van samenwerking gericht op versterking van de positieve gezondheid van burgers in Leiden.
  • GGD Hollands Midden heeft het project in de eerste pilot wijken geëvalueerd, adviseert bij de verdere implementatie en borging en richt zich daarbij met name op het versterken van gezondheid in brede zin bij kwetsbare inwoners;
  • Zorgbelang draagt bij aan het ontwikkelen van een passende patiëntenvertegenwoordiging;
  • GGZ Rivierduinen(afd. preventie) werkt mee aan de ontwikkeling van benodigde groepsinterventies (zoalsin 2017 een cursus Positieve Psychologie & Gezondheid) ten behoeve van de Welzijn op recept doelgroep;
  • Platform Gehandicapten Leiden voert het voorzitterschap over het stedelijk overleg Welzijn op recept en geeft zonodig extra aandacht aan de toegankelijkheid van voorzieningen.

Bekijk Welzijn op recept in het kennislab, met video’s en praktijkvoorbeelden. 

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.