Terug

Beroepsvitaliteit voor alle mbo-studenten

29 september 2023

Bij FC Groningen op een bijeenkomst, georganiseerd door JOGG en Alles is Gezondheid, kwamen vertegenwoordigers van het MBO, de SBB en Gezonde School samen om van elkaar te leren over het bevorderen van beroepsvitaliteit van MBO-studenten in de regio. Het Alfa-college en haar partners lieten zien hoe ze op dit thema samenwerken in het MBO én in het leerbedrijf. De ontwikkelde Toolkit ‘Fit for the Job’ fungeerde als startpunt voor de betrokken partijen.

JOGG is vastbesloten om de vitaliteit van MBO-studenten te vergroten en streeft naar een omgeving waarin MBO-professionals hun beroep vitaal en duurzaam kunnen uitoefenen. Samen met partners bekijkt JOGG wat in het onderwijs en op de werkvloer nodig is om de leef- en werkomgeving van jongeren gezonder te maken. Zowel in beleid als in de praktijk.

Bekijk de video waarin vertegenwoordigers van JOGG, SBB, Gezonde School, het Alfa-college en Alles is Gezondheid hun kijk op samen werken aan vitaliteit delen.

Integrale samenwerking

JOGG, het Alfa-college, Vitaal Bedrijf, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Netwerk Mediawijsheid, het Voedingscentrum en de Fietsersbond hebben samen de toolkit ‘Fit for the Job’ ontwikkeld. Een menukaart met praktische instrumenten, zodat leerbedrijven de middelen hebben om een ‘gezonde’ leer-werkcultuur te creëren. Denk aan een gesprekstool voor praktijkbegeleiders, richtlijnen voor het bevorderen van een gezonde werkomgeving en slimme strategieën om gezond gedrag te stimuleren.

Met de toolkit wordt een cultuurverandering binnen leerbedrijven gestimuleerd, waarbij beroepsvitaliteit voor de jongste werknemers en stagiaires een integraal onderdeel wordt van hun beleid. Bovendien wordt een brug geslagen tussen het onderwijs en het werkveld, zodat MBO-studenten leren hoe ze hun toekomstige beroep op een duurzame en vitale manier kunnen uitoefenen.

Neem contact op

Is de toolkit interessant voor jouw regio? Wil je tips over integraal samenwerken of wil je een suggestie delen? Neem dan contact op met Wilfred Dijkstra. 

Netwerkadviseur onderwijs