Terug

Krachten bundelen = impact maken! Taal maakt Gezonder

13 april 2023

Iemand die gezondheidsvaardig is, heeft kennis over gezonde leefstijl en is in staat om gezond te leven. Maar hoe word je dan gezondheidsvaardig en hoe kun je het vervolgens blijven? Als netwerkadviseur onderwijs van ‘Alles is Gezondheid’ wil ik domein overstijgend op zoek naar antwoorden op deze vragen. We mogen het als samenleving niet accepteren dat zo veel mensen niet voldoende kunnen meedoen en daardoor gezondheidsschade lijden!

Uit Europees onderzoek bleek in 2011 dat ongeveer 29% van de Nederlandse bevolking niet genoeg vaardigheden had om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen (HSL-EU, 2011). Hoever zou dit percentage inmiddels zijn opgelopen?

Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij het wel of niet ‘gezondheidsvaardig’ zijn: Lezen en schrijven, rekenvaardigheid, kennis over ziekten en gezondheid en het vermogen om vragen te durven stellen. Als je deze vaardigheden niet of nauwelijks bezit, heb je enorme moeite om je weg te vinden in de zorg.

Alliantie Gezondheidsvaardigheden

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is in 2010 gestart om dit probleem aan te pakken. De alliantie heeft als doel krachten te bundelen om meer mensen in de maatschappij te kunnen laten participeren met genoeg kennis en vaardigheden om gezond te leven.

De partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden zijn werkzaam op het brede terrein gezondheid en zorg. Wij willen het thema gezondheidsvaardigheden binnen en buiten de eigen organisatie op de agenda zetten, (samen)werken aan verbetering en kennis en ervaring uitwisselen.

Maar wat zijn dan eigenlijk gezondheidsvaardigheden? En wat kan jij doen om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen? En hoe kan de Alliantie Gezondheidsvaardigheden helpen? Antwoord op deze vragen vind je in onderstaande animatie.

Werkgroep

Als werkgroep ‘Taal maakt gezonder’ van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden streven we naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten in de gezondheidszorg, zodat zij gezondheidsvaardiger worden. We doen dit door het delen van kennis en ervaringen en door het ondersteunen van verschillende initiatieven. We slaan een brug tussen professionals uit de wereld van taal en gezondheid, zodat zorgprofessionals eerder laaggeletterdheid bespreken en laaggeletterden informeren over scholingsmogelijkheden op het gebied van basisvaardigheden.

Trekkers van de werkgroep zijn vanuit Stichting Lezen en Schrijven Marieke Wiebing en vanuit Alles is Gezondheid Ornella van der Ende en ondergetekende. Waar Stichting Lezen en Schrijven ontzettend veel kennis heeft van de inhoud, hebben wij vanuit Alles is Gezondheid als netwerkorganisatie een verbindende en innovatieve rol. Scholingsmogelijkheden en het bruggen bouwen hebben hierbij mijn speciale aandacht. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van een grote diversiteit aan organisaties. Van bibliotheken tot huisartspraktijken en van universiteiten tot ziekenhuizen. Deze combinatie ervaren we als ontzettend waardevol!

Inspirerende voorbeelden

Bij de afgelopen bijeenkomst van 21 maart 2023 stonden twee onderwerpen centraal. De Toolkit gezondheid & (digitale) zorg gepresenteerd door Iris Coster van Probiblio en een bijdrage van Donia Mohamed van het ministerie van VWS over het plan om organisaties gezondheidsvaardiger te maken.

De Toolkit gezondheid & (digitale) zorg is vormgegeven in een Padlet. In de Padlet vind je handreikingen om aan de slag te gaan met het thema gezondheid en (digitale) zorg. Vraagstukken rondom vergrijzing, overgewicht, stijgende zorgbehoefte, meer eigen verantwoordelijkheid en e-health vragen om nieuwe oplossingen. Wat kan de bibliotheek hierin betekenen? En in het verlengde hiervan: wat kunnen andere organisaties hierin betekenen? Genoeg stof dat aanzet tot nadenken, maar vooral genoeg stof om aan te zetten tot actie!

Donia Mohamed nam ons mee in de plannen van het ministerie van VWS om samen met het veld, organisaties gezondheidsvaardiger te maken. Het uitgangspunt is om de aanpak aanvullend en ondersteunend te laten zijn aan reeds uitgezette initiatieven. Er is uitgezocht waar de knelpunten en waar de kansen liggen (Ecorysrapport 2022). Het uitgangspunt hierbij is ‘Samen beslissen’. Ontzettend mooi dat we als werkgroep worden meegenomen in de plannen en dat we kunnen meedenken en aanvullen.

Als werkgroep evalueren we jaarlijks via een monitor. Op de vraag wat er al goed gaat kregen we mooie feedback. Voorbeelden hiervan zijn: De doelstellingen van het overleg komen allemaal aan bod in de activiteiten. Biedt interessante contacten en mogelijkheden tot uitwisseling en van elkaar leren. Verschillende perspectieven interessant. Verder hebben we gekeken naar wat er beter kan, wat werkgroepleden willen bereiken met hun eigen werkzaamheden rond verbetering basisvaardigheden en natuurlijk over hoe wij daar als werkgroep bij kunnen helpen.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact op via wilfred.dijkstra@allesisgezondheid.nl. Wellicht kunnen we je verwelkomen in onze werkgroep. Daarnaast heeft de Alliantie Gezondheidsvaardigheden op 13 juni de jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Wellicht een mooie gelegenheid om eens in onze keuken te kijken. Klik hier voor meer informatie.
Krachten bundelen = impact maken!

Nieuwsbrief Lezen en Schrijven

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het veld rond de aanpak van laaggeletterdheid.

Netwerkadviseur onderwijs