Terug

Samen Werken in Beweging brengen

9 juli 2020

Hoe krijg je medewerkers in beweging? Het is een vraag die leeft bij veel professionals gezien de grote opkomst bij de expertsessie van Werken in Beweging (WIB) op 17 juni, waar netwerkadviseur Annette Postma bij betrokken was.

Het WIB-project is een samenwerking tussen Wandelnet en Fietsersbond in opdracht van het Ministerie van VWS. Werken in Beweging richt zich op het stimuleren van bewegen onder medewerkers door vaker te fietsen en lopen naar, tijdens en vanuit het werk. Met name vanwege alle gezondheidsvoordelen die dat oplevert.


Tijdens de expertsessie deelden ruim 35 deelnemers uit bedrijven, kennisinstellingen en aanbieders van leefstijlprogramma’s hun ideeën, tips en uitdagingen met elkaar. Vrachtwagenchauffeurs, schoonmakers, kantoorpersoneel: allemaal vergen ze een andere benadering om hen in beweging te krijgen. Maatwerk is dus in veel gevallen noodzakelijk, maar de kant en klare aanpakken van regionale werkgeversnetwerken kunnen je al een eind op weg helpen. Andere tips van deelnemers waren om leefstijl een vast onderwerp te maken van het jaargesprek met je medewerkers en om een Beweegbrigade op te richten van experts die werkgevers kunnen ondersteunen.


Het projectteam scherpt met de input vanuit de expertsessie haar plannen verder aan voor een onafhankelijk kennisplatform voor werkgevers. Als het aan de deelnemers ligt, komen daarop in ieder geval aansprekende praktijkvoorbeelden, stappenplannen, tools en andere relevante informatie over beweeginterventies.

Ook zit er een groot onderzoek in de pijplijn naar de gezondheidseffecten, kosten en baten van het stimuleren van actieve mobiliteit en bewegen tijdens werk. Werken in Beweging blijft samen met Alles is Gezondheid relevante partijen bij elkaar brengen om kennis, netwerk en ervaring te delen op het gebied van bewegen. Er is meer dan genoeg energie en enthousiasme onder de deelnemers aan de expertsessie om elkaar vaker te ontmoeten en hiermee verder te gaan.

Medio september lanceren we zowel het WIB-kennisplatform als het onderzoek tijdens een volgende bijeenkomst.

Wil je meedoen of -denken, ideeën inbrengen, een praktijkvoorbeeld delen of een vraag stellen? Neem contact op met WIB-projectleider Femke Hulshof (f.hulshof@fietsersbond.nl).

Netwerkadviseur groen