Thematische samenwerkingsverbanden

Door integraal samenwerken neemt de kracht van de gezonde beweging toe

Een goede gezondheid is niet voor iedereen eenvoudig bereikbaar. Of we gezonde keuzes kunnen maken wordt beïnvloed door factoren in onze dagelijkse omgeving en daarom zetten we met het netwerk in op integraal samenwerken. Naast pledges en regionale netwerken, helpen we thematische samenwerkingsverbanden formeren. Denk aan allianties, bondgenootschappen, collectieven, ketens en partnerships.

Thema’s op de agenda

Thematische samenwerkingsverbanden, zoals de Alliantie gezondheid en geletterdheid, die inmiddels uit 77 partners bestaat, blijft nieuwe activiteiten ontplooien en partnerorganisaties aantrekken om samen gezondheidswinst te behalen. Ook de Alliantie Gender & Gezondheid heeft inmiddels veel bereikt.

Nieuwe samenwerkingen

Door thematische samenwerkingen neemt de kracht van onze maatschappelijke beweging toe. De Alliantie Natuur & Gezondheid staat in de startblokken en binnenkort worden op gebied van kinderarmoede en mentale gezondheid krachten van tal van organisaties gebundeld.

Meer weten over netwerkallianties?

Neem contact op met Hans Cristiaanse via hans.christiaanse@allesisgezondheid.nl.

Video Alliantie

Meer weten over de Alliantie gezondheid en geletterdheid?

Praktijkverhalen

Van projecten van partners zijn relevante praktijkvoorbeelden verschenen in Taal is van Levensbelang.