Thematische samenwerkingsverbanden

Door integraal samenwerken neemt de kracht van de gezonde beweging toe

Een goede gezondheid is niet voor iedereen eenvoudig bereikbaar. Of we gezonde keuzes kunnen maken wordt beïnvloed door factoren in onze dagelijkse omgeving en daarom zetten we met het netwerk in op integraal samenwerken. Naast pledges en regionale netwerken, helpen we thematische samenwerkingsverbanden formeren. Denk aan allianties, bondgenootschappen, collectieven, ketens en partnerships.

Thema’s op de agenda

Thematische samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld de Models Health Pledge of de Alliantie Kinderarmoede, blijven nieuwe activiteiten ontplooien en partnerorganisaties aantrekken om samen gezondheidswinst te behalen. De Alliantie Gender & Gezondheid, opgericht vanuit Alles is Gezondheid, is inmiddels getransformeerd in gelijkheidsorganisatie Women Inc.

Nieuwe samenwerkingen

Door thematische samenwerkingen neemt de kracht van onze maatschappelijke beweging toe. De Alliantie Natuur & Gezondheid staat in de startblokken en onlangs is ook de Beweegalliantie gelanceerd, waarmee we samenwerken op het gebied van bewegen en gezondheid. Ook op het gebied van Mentale gezondheid is nog veel uitbreiding mogelijk.

Meer weten over netwerkallianties?

Neem contact op met Wilfred Dijkstra via wilfred.dijkstra@allesisgezondheid.nl.

Netwerkadviseur onderwijs