Terug

Alliantie Kinderarmoede Nederland

27 maart 2019

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan praten we nog niet eens over de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn.

Dat kan en moet anders. Zoals Hans Christiaanse, netwerkadviseur van Alles is Gezondheid en initiatiefnemer van Alliantie Kinderarmoede Nederland, zich dan ook terecht afvraagt: “Als Nederland echt gaat voor een gezonde generatie, laten we ons dit toch niet gebeuren?’’ Om kinderen uit deze gezinnen in staat te stellen kansrijk en gezond op te groeien, stelt de Alliantie Kinderarmoede Nederland stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.

Samen tegen armoede

Dit streven kan alleen als een gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen. Met de alliantie worden organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Doelstellingen

Tijdens de lancering van de Alliantie Kinderarmoede Nederland hebben 100 partijen zich aangesloten. Iedere organisatie maakt impactvolle stappen om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Met elkaar zetten zij zich in voor het volgende:

  • Signaleren van armoede, dit bespreekbaar maken en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
  • Oplossen van de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen
  • Actief samenwerken en laten zien wat werkt.

Initiatiefnemers

De Alliantie Kinderarmoede Nederland is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid.

Video

Bekijk de video over de start en ambities van de Alliantie Kinderarmoede.

 

Meer weten

Voor meer informatie over de alliantie, alle partners en hun bijdrage zie: www.alliantiekinderarmoede.nl

Doe mee

Iedereen kan iets doen en aansluiten! Wil je ook een bijdrage leveren aan de alliantie?

Lancering

Op 26 maart 2019 is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd.

Visual

Marieke van der Velden maakte een visual over de Alliantie Kinderarmoede.

Meer weten

Meer weten over de Alliantie Kinderarmoede? Hans Christiaanse staat je graag te woord.

Artikel

Ingrado Magazine publiceerde het artikel ‘Opgroeien in armoede’.