Terug

Alliantie Kinderarmoede

27 maart 2019

De Alliantie Kinderarmoede heeft zich verenigd met meer dan 250 publieke en private organisaties, allen met één gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat geen enkel kind in 2030 nog opgroeit in armoede. Samen willen ze de vicieuze cirkel doorbreken.

Waarom Alliantie Kinderarmoede?

In Nederland groeien momenteel 378.000 kinderen en jongeren op in armoede, wat betekent dat 1 op de 11 zich zorgen maakt over basisbehoeften zoals voeding en schoolspullen. Deze zorg leidt tot stress bij zowel ouders als kinderen, wat weer kan resulteren in concentratieproblemen op school en sociale buitensluiting. Daarnaast zijn er langdurige gezondheidsrisico’s en beperkingen in de (talent)ontwikkeling van deze kinderen. Dit staat in schril contrast met het welvarende karakter van ons land: Nederland is een rijk, westers land. Tegelijkertijd is kinderarmoede het een dagelijkse realiteit. Wat gaan we daaraan doen?

Missie

Met als missie kinderen uit gezinnen in armoede de kans te bieden gezond en kansrijk op te groeien, stelt de Alliantie Kinderarmoede Nederland stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.
Wat is daar voor nodig?

Wat doet de Alliantie Kinderarmoede?

De alliantie brengt organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve, en slimme ideeën en oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Dat doen ze op landelijk en lokaal niveau. Iedere organisatie maakt impactvolle stappen om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Samen ligt de focus op:

 • Het signaleren van armoede, dit bespreekbaar maken en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan;
 • Het oplossen van de (gezondheids-)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen;
 • Actief samenwerken en laten zien wat werkt.

In 2023 trok de Publieksacademie Kinderarmoede hierom weer met een serie bijeenkomsten door het land. Op lokaal niveau kunnen we er dan samen iets aan doen. Gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners zelf: allemaal kunnen ze bijdragen.

Tot nu toe

In de zomer van 2023 legden wij onze partners een aantal vragen voor. 195 partners vertelden
op welke manier zij werken aan het vervullen van hun steun aan de Alliantie Kinderarmoede en wat ze daarbij nodig hebben.

Zo zijn de partners van de Alliantie Kinderarmoede aan ’t werk:

 • Ze blijven het onderwerp agenderen en bespreekbaar maken.
 • Ze voeren onderzoek uit om de praktijk te verbeteren.
 • Ze organiseren kinderfeestjes voor kinderen die opgroeien in armoede.
 • Ze koppelen kinderen aan een mentor die een positief rolmodel vormt.
 • Ze zetten vrijwilligers in om te helpen bij activiteiten om gezinnen in armoede te helpen.
 • Ze organiseren zomerkampen voor kinderen en jongeren die niet op vakantie kunnen.
 • Actief samenwerken en bouwen aan een lokaal netwerk voor meer impact.
 • Weekendschool voor kinderen uit achterstandssituaties.
 • Het organiseren van workshops en trainingen om zelf weer regie te kunnen voeren op het omgaan met geld en het inzetten van hun talenten.
 • Babystartpakketten leveren met de benodigde basisartikelen aan (aanstaande) ouders die op of onder 130 procent van het sociaal minimum leven.

Initiatief en ontstaan

In 2019 namen Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid het initiatief voor de Alliantie Kinderarmoede.

Meedenken?

Alles is Gezondheid is één van de oprichters van de Alliantie Kinderarmoede. Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meedenken? Neem dan contact op met de Alliantie Kinderarmoede.

Meer weten

Meer weten over de Alliantie Kinderarmoede? Wilfred Dijkstra staat je graag te woord.

Artikel

Ingrado Magazine publiceerde het artikel ‘Opgroeien in armoede’.

Doe mee

Iedereen kan iets doen en aansluiten! Wil je ook een bijdrage leveren aan de alliantie?

Lancering

Op 26 maart 2019 is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd.

Visual

Marieke van der Velden maakte een visual over de Alliantie Kinderarmoede.