Kennislab

Leren, verbinden en samen doen. Benut elkaars kennis.

Zoeken
Thema's
Filters
Gekozen filters:

Expertisepunt Basisvaardigheden

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is er voor iedereen die laaggeletterden helpt bij het verbeteren van basisvaardigheden. Belangrijk, want het begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en zorg is nodig voor een goede gezondheid.

Inspiratiesessie: Hoe dan? Taal en Gezondheid

Op 23 februari 2021 organiseerde het Kennisplatform Gelderland Geletterd in samenwerking met Alles is Gezondheid de online inspiratiesessie Hoe dan? Taal en Gezondheid. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie uit de Hoe dan? Taal en Gezondheid

Gezonde leefstijl leerlingen: gewoon beginnen

Webinar over het belang van gezonde leefstijl voor kinderen en hoe basisscholen kunnen werken aan gezondheidsbevordering, georganiseerd samen met de Beweging Veerkracht en Onderwijs.

FNO-Webinar ‘Laaggeletterdheid en gezondheid’

Moeite hebben met lezen of schrijven is een enorme belemmering voor je hele leven. Zo ook voor een goede gezondheid. Stichting Lezen en Schrijven laat je tijdens het FNO-webinar ‘Laaggeletterdheid en gezondheid: feiten, verhalen en voorbeelden’ kennismaken met enkele projecten, waaronder Voel je goed! Kijk je mee?

Praktijkvoorbeeld: Samen met de JGZ op weg naar een geletterde generatie

GGD Zaanstreek Waterland werkte mee aan de pilot ‘Op weg naar een geletterde generatie’; hoe kan vroegsignalering van laaggeletterdheid bij ouders en de aanpak van laaggeletterdheid bij ouders én kinderen ingebed worden in de werkwijze van de Jeugdgezondheid?

Gezondheidsverschillen verkleinen door samenwerking

De grote gezondheidsverschillen in Tiel-oost en Tiel-west, ontstaan doordat veel mensen – waaronder laaggeletterden - niet worden bereikt met bestaande (gezondheids)initiatieven, worden verkleind door samenwerking met ambassadeurs uit de doelgroep. Meer lezen over de succesformule?

Gezonde taal in de praktijk: lesbrieven gezonde taal beschikbaar maken voor anderstaligen

Taalorganisatie Taal Doet Meer zorgt er voor dat anderstalige bewoners van de Domstad kunnen meedoen aan de samenleving. De behoefte is ontstaan om met gezondheidsthema’s aan de slag te gaan. Taal Doet Meer ontwikkelde daarom de lesbrieven Gezonde Taal.