Terug

Piet Vessies

‘Het kan anders”: vernieuwen, luisteren, ondersteunen en ‘hoe nu verder?’ zijn zaken waar anderen mij voor vragen en waar jij mij voor kan bellen. Zelf voeg ik daar nog verbinden aan toe: nieuwe verbanden tussen enerzijds werk en anderzijds onderwijs, wonen en zorg.