Terug

Alliantie Voeding in de Zorg

12 maart 2024

Goede voeding en leefstijl zijn essentieel voor onze gezondheid. Maar wat is goede voeding als je chronisch ziek bent? En welke rol spelen voeding en bewegen in voorbereiding op een operatie? Hoe integreer je aandacht voor leefstijl in het herstel van een ziekte of ingreep? Wat is de rol van stress en slaap? En hoe pas je je eet- en leefpatroon aan?

De Alliantie Voeding in de Zorg maakt wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar in de zorg. Ze zijn hét landelijk expertisecentrum van voeding en leefstijl in de zorg. Ze ontwikkelen innovaties die bijdragen aan voeding- en leefstijladvies op maat in de zorg. De alliantie speelt daarbij in op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toename van (chronisch) zieken, zelfmanagement, digitalisering, duurzame voeding en een veranderend zorgstelsel. Zo realiseren ze gezondheidswinst: vóór, tijdens en na behandeling.

Wat doet de Alliantie Voeding in de Zorg?

De alliantie werkt samen op vier pijlers: verbinden, toepassen, onderzoeken en uitdragen. Zo verbinden ze wetenschap en zorgpraktijk en werken ze daarbij nauw samen met kennis- en zorginstellingen, overheden, brancheorganisaties en bedrijven: van startups tot MKB en multinationals. Dat doen ze met het organiseren van:

 • Regionale en landelijke themabijeenkomsten;
 • Food for Thought, kennis- en netwerkavonden voor en met partners;
 • Ronde Tafel bijeenkomsten;
 • Stakeholderanalyses en -bijeenkomsten om knelpunten en behoeften in beeld te krijgen.

Daarnaast zorgt de alliantie, samen met hun kennispartners, voor de best mogelijke aandacht voor voeding in de zorg. Ze versterken kennis en innovaties en passen dit toe in de zorgpraktijk: in het ziekenhuis en in het regionale zorgnetwerk eromheen. Ook de landelijke uitrol van kennis en ervaring wordt gestimuleerd. Zo zetten ze via het Nationaal Preventieakkoord in op een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen, voedingsadvies op maat voor verschillende patiënt, en is het belangrijk dat thema’s als voeding en preventie opgenomen worden in de opleidingen voor verpleegkundigen en artsen. Download de factsheet ‘De toekomst van voeding en leefstijl in de zorg’.

Ook via de onderzoekslijnen met Wageningen University & Research werkt de Alliantie Voeding in de Zorg aan goede voeding en leefstijl als onderdeel van de behandeling van de patiënt. Veel projecten starten met vragen uit de zorgpraktijk. Daarom ontwikkelt de Alliantie samen met de zorgpraktijk innovaties, zoals NutriProfiel, Eetscore, Reuk- en smaakcentrum, Hét Voedingsziekenhuis en Cater with Care.

Bekijk het succesverhaal ‘Goede zorg proef je’:

Initiatief en ontstaan

Alles is Gezondheid was betrokken bij het oprichten van de Stichting Alliantie Voeding in de Zorg, die op 3 juli 2007 opgericht werd door Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding van Wageningen University & Research. Toen heette het nog De Stichting Alliantie Voeding Gelderse Vallei! Sinds 2017 is Rijnstate kernpartner en in 2023 trad UMC Utrecht toe als nieuwe kernpartner. Samen met de strategische partners – zorgorganisatie Opella, Regio Deal Foodvalley en het ministerie van VWS – werkt de Alliantie aan een breed palet van onderzoeks- en innovatieprojecten.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Bekijk dan de website van de Alliantie Voeding in de Zorg.

 

 

Aandacht voor voeding en beweging

De medisch specialisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei onderschrijven het belang van meer aandacht voor voeding en bewegen voor een optimaal behandelresultaat. “Er is grote belangstelling voor voeding in de medische zorg.”

De toekomst van voeding in de zorg

Wat is er nodig? De Alliantie maakte een inventarisatie.

Terug

Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid

22 december 2020

Anders omgaan met ziekte, zorg en gezondheid. Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ brengt die beweging op gang. Gemeenten, organisaties, professionals en inwoners zetten samen stappen om ‘positieve gezondheid’ tot uitgangspunt te maken van beleid en uitvoering.

Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid wil gezond gedrag stimuleren in de regio. Samen denken de aangesloten organisaties na over een andere benadering van gezondheid en de (organisatie)veranderingen die daarvoor nodig zijn. Uitgangspunt vormen de zes levensdomeinen van positieve gezondheid: zingeving, meedoen, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Eigen keuze en verantwoordelijkheid staan centraal.

Aangesloten organisaties doen inspiratie op tijdens netwerkbijeenkomsten, scholingen en inspiratiesessies, en delen actief met elkaar hoe zij binnen de organisatie invulling geven aan positieve gezondheid. Hiertoe ondertekenen zij ook de pledge van Alles is gezondheid.

Samen maken we de regio gezonder

In het Netwerk zijn organisaties uit de sectoren zorg, welzijn, overheid en beroepsonderwijs vertegenwoordigd. Zij hebben hun thuisbasis in of richten zich met name op de regio Zuid-Holland Zuid. Het Netwerk verwelkomt in de toekomst ook graag de sectoren sport en cultuur, primair en voortgezet onderwijs en zorgverzekeraars.

Aansturing van het Netwerk gebeurt door een stuurgroep met coördinator. In de stuurgroep zijn de drie trekkers vertegenwoordigd: GGD ZHZ, Drechtzorg en de Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ.

Wat biedt het netwerk?

 • Twee tot drie keer per jaar scholingen en/of inspiratiesessies
 • Twee keer per jaar een brede netwerkbijeenkomst voor bestuurders en/of beleidsmedewerkers, met sprekers, goede voorbeelden en pitches van nieuwe leden
 • Informatie en tools om met positieve gezondheid aan de slag te gaan
 • Een nieuwsbrief
 • Delen van landelijke ontwikkelingen en ideeën
 • Opstellen van een gezamenlijke gezondheidsagenda

Meer informatie

Bouw mee aan het regionetwerk van Vitaal Veerkrachtig ZHZ, samen maken we de regio gezonder!

Terug

Werkgroep Taal maakt gezonder

15 januari 2019

Ruim één op de vier (25%) Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft moeite met het verwerken van informatie over hun gezondheid. Deze beperkte vaardigheden zorgen ervoor, dat al die mensen een minder goede gezondheid (ervaren) en een grotere kans hebben vroegtijdig te overlijden. Daarom zet de Werkgroep Taal maakt gezonder zich in voor het verbeteren van gezondheidsvaardigheden en het toegankelijker maken van de zorg. 

De werkgroep Taal maakt gezonder komt voort uit de Alliantie gezondheid en geletterdheid die met ruim 80 partners heeft gewerkt aan het agenderen van laaggeletterdheid en het verbeteren van basisvaardigheden van laaggeletterden in alle sociale domeinen. De werkgroep valt onder de vlag van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Samen kunnen we immers meer impact maken. Lees meer over deze krachtenbundeling.

Onze activiteiten

 • We komen twee keer per jaar samen om kennis uit te wisselen, uit te diepen, contacten te leggen en samenwerking te stimuleren.
 • We streven ernaar kennis in Nederland te vergroten over
  • Het agenderen van en werken met de aanpak van laaggeletterdheid in gezondheidszorg en gezondheidszorgonderwijs.
  • Het herkennen en bespreken van laaggeletterdheid en het informeren van laaggeletterden over scholing.
  • Onderzoek naar de verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten.
 • We steunen en stimuleren initiatieven die:
  • Zorgprofessionals helpen de problematiek van laaggeletterdheid te erkennen en laaggeletterden te herkennen.
  • Een brug slaan tussen de wereld van taal en die van gezondheid, zodat doorverwijzing eenvoudiger wordt.
 • We activeren en verbinden (potentiële) partners met relevante organisaties om de bewustwording van laaggelleterdheid te vergroten en de aanpak van verschillende domeinen te kunnen inzetten.

Doe mee

Ben jij werkzaam in de gezondheidszorg, het zorgonderwijs en/of zorgonderzoek? En ben of wil je aan de slag met verbetering van basisvaardigheden bij laaggeletterde patiënten/cliënten? Word dan partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en sluit je aan bij de Werkgroep Taal maakt gezonder.

Word Alliantiepartner Sluit aan bij Werkgroep Taal maakt gezonder

Relevante links

Samenwerken?

Meer weten over de werkgroep Taal maakt gezonder? Neem een kijkje op de website van de Alliantie gezondheidsvaardigheden.

Onderwijs en maatschappij

Gezondheid en leren zijn verbonden met alle andere facetten van het leven? Weten hoe wij leren en samenwerken over de domeinen heen?

Netwerkadviseur onderwijs