Partner sinds

04 februari 2015

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

De Alliantie gezondheid en geletterdheid gaat extra activiteiten ontplooien voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die laaggeletterd zijn. Er is immers genoeg winst te behalen: taal maakt gezonder, taal participeert en taal werkt. Kortom, lezen en schrijven zijn essentieel om mee te kunnen doen op school, op het werk en in de maatschappij.

Taal maakt gezonder

Laaggeletterden ervaren hun gezondheid als slechter, hebben minder kennis over ziekte, gezondheid en gezond leven, zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg. Zij hebben meer moeite met therapietrouw en zelfzorg en op oudere leeftijd hebben zij een 1,5 maal groter sterfterisisco. Door het volgen van een taaltraject voelen deelnemers zich o.a. fysiek (39%) en psychisch gezonder (53%).

Taal participeert

Onderzoeken tonen aan dat 40-60% van de deelnemers een betere sociale inclusie krijgen na deelname aan taaltrajecten. Een betere taalbeheersing zorgt ervoor dat mensen zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn. Hun welzijn verbetert significant.

Taal werkt

43% van de laaggeletterden is niet actief op de arbeidsmarkt. De stap naar werk is zonder te kunnen lezen en schrijven erg groot. Werkende laaggeletterden zijn kwetsbaar, zij komen moeilijk mee met veranderingen. Het volgen van een taaltraject leidt tot een verhoging van efficiëntie en effectiviteit voor de werkgever, een verlaging van verzuim en een verhoging van het inkomen van de laaggeletterde.

Activiteiten

Aandacht genereren voor aanpak laaggeletterdheid en gezondheid en zoeken samenwerkingspartners

De Alliantie gezondheid en geletterdheid houdt de aanpak van laaggeletterdheid en gezondheid op de agenda van eigen organisaties en de maatschappij om de aandacht daarvoor waar kan te vergroten; daarbij spannen wij ons in om creatieve aanpakken uit te zetten en elk minimaal een andere samenwerkingspartner te vinden in onze gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid;

Taalscholing en afnemen minimaal 60.000 basismeters

De Alliantie gezondheid en geletterdheid werkt mee aan het vinden van cursisten en vrijwilligers en leidt de gevonden cursisten naar taalscholing. Hierbij zullen we minimaal 60.000 basismeters afnemen;

Scholen minimaal 15.000 vrijwilligers volgens de landelijke Taal-voor-het-Leven-training

De Alliantie gezondheid en geletterdheid leidt minimaal 15.000 vrijwilligers op volgens de landelijke Taal-voor-het-Leven-training;

Koppelen minimaal 45.000 cursisten aan een vrijwilliger die de landelijke Taal-voor-het-Leven-training heeft gehad

De Alliantie gezondheid en geletterdheid bereikt minimaal 45.000 cursisten en koppelt deze aan een vrijwilliger die de Taal-voor-het-Leven-training heeft gehad.

Locaties

Alliantie gezondheid en geletterdheid, Stichting Lezen & Schrijven
Parkstraat 105
2514 JH Den Haag
Nederland