Alles is Gezondheid in beeld 2018-2019

De echte beweging speelt zich natuurlijk af bij de partners in ons netwerk. Daar waar iedereen woont, leert, werkt, zorgt en ontspant. Dat zijn precies de plekken waar we dagelijks impact willen creëren voor een gezonder en vitaler Nederland. Stap voor stap, branche voor branche, regio voor regio, integraal werkend over de domeinen heen. Jullie activiteiten vormen de kern van Alles is Gezondheid.

In verslag ‘Alles is Gezondheid in Beeld 2018-2019 vind je kerncijfers uit de monitor, een overzicht van de regionetwerken, onze focus op integrale thema’s en een serie aansprekende (praktijk)voorbeelden uit ons netwerk. Ze worden gekenmerkt door vernieuwende samenwerking, zichtbare resultaten, kennisdeling en opschaling van ambities.

Download Alles is Gezondheid in Beeld 2018-2019

 

Monitor

Sardes volgt de pledgepartners van Alles is gezondheid jaarlijks met een monitoronderzoek. Deze monitor is gericht op ondersteuning en verbetering van Alles is Gezondheid en de activiteiten van de netwerkpartners. De pledges, partners, voortgang, samenwerking en het bereik van de initiatieven worden onderzocht.

Vervolgonderzoek naar de werking en verduurzaming van Alles is Gezondheid als maatschappelijke beweging wordt uitgevoerd door Universiteit Maastricht en Radboud Universiteit.

Download monitorrapportage 2018

 

Suggesties?

Feedback op de monitor en suggesties voor verbetering ontvangen wij graag. Mail ons: info@allesisgezondheid.nl.