Missie

Met zoveel mogelijk partners zet Alles is Gezondheid zich in voor een Nederland met gezonde en gelukkige mensen.

Visie

Werken aan een gezonder Nederland kan alleen samen, vanuit bedrijfsleven, politiek en publieke sector. Bij die samenwerking staat de gezondheid van de mens centraal. Want ieder mens is tegelijkertijd patiënt, werknemer, verzekerde, student, ouder, mantelzorger, wijkbewoner of vrijwilliger en heeft in al die rollen te maken met de verschillende maatschappelijke domeinen. Daarmee is gezondheid van ons allemaal.

Als we breder kijken zien we de mens als onderdeel van ons eco-systeem. Gezondheid kan alleen gezien worden in wisselwerking met thema’s als groen, verspilling, milieu en duurzame energie. In het licht van de donuteconomie, cq circulaire economie, is het huidige lineaire economische verdienmodel toe aan vernieuwing. We willen met elkaar circulaire financiële modellen creëren, waarin gezondheid van mens en omgeving als waarden en nieuwe verdeelsleutels centraal staan.

We geloven in waardegedreven samenleving en integrale samenwerking vanuit alle sociale domeinen. Daarom helpt Alles is Gezondheid organisaties om met elkaar aan gezondheid te werken en stappen te zetten richting publiek-private financieringen. Dit doen we door te verbinden, regionaal en lokaal te organiseren, implementatiekennis te delen, instrumentarium te bieden én gezamenlijk te leren en doen!

Alleen samen kunnen we substantiële stappen zetten naar een gezonder Nederland.

Beweeg mee

Ben je enthousiast om bij te dragen aan een gezonder Nederland, heb je vragen of ideeën? Neem contact op via 085-4853216 of info@allesisgezondheid.nl.

Beweeg mee naar een vitaler Nederland

Wil je meer weten van ons partnernetwerk, ideeën uitwisselen, advies of samenwerken?

 

Ontvang onze nieuwsbrief

10 x per jaar tips, blogs, praktijkverhalen, interviews, evenementen, activiteiten en nieuws over de beweging naar een vitaler Nederland.