Programmaraad

Even voorstellen.

 

Sinds 2017 is onze Programmaraad geïnstalleerd. Daarin hebben partners zitting, die bij elkaar een mooie afspiegeling vormen van ons brede netwerk.  Tom Oostrom is de voorzitter.

Tom Oostrom
Directeur bij Nierstichting

LinkedIn | TwitterWebsite Nierstichting

 

 

Corné van Asten 
Directeur bij Syntein

LinkedInWebsite Syntein

 

 

Harry Boeschoten 
Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer

LinkedIn | Website Staatsbosbeheer

 

 

Fons Bovens 
Directeur bij GGD Zuid-Limburg

LinkedIn | Website GGDGHOR

 

 

Daan Bultje
Directeur bij HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands)

LinkedIn | TwitterWebsite HANNN

 

 

Hermann van Holt
Directeur bij Sardes

LinkedIn | TwitterWebsite Sardes

 

 

Jaap Jongejan 
Algemeen Directeur bij SBI Formaat

LinkedIn | TwitterWebsite SBI Formaat

 

 

Willem Lageweg
Kwartiermaker bij Transitiecoalitie Voedsel

LinkedIn | Twitter | Website Transitiecoalitie Voedsel

 

 

Monique Peltenburg
Secretaris/Adviseur bij NDSD, Netwerk Directeuren Sociaal Domein

LinkedIn | Twitter | Website NDSD

 

 

Ciska Scheidel 
Directeur Publieke Gezondheid bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

LinkedIn | Twitter | Website Ministerie VWS

 

 

Andrew Simons 
Regiodirecteur bij Movare

LinkedIn | Website Movare

 

 

Yvonne Snel
Directeur bij SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen)

LinkedIn | TwitterWebsite SAZ