Terug

Praktijkhandreiking ‘Werken met Positieve Gezondheid: Lessen uit Limburg’

6 september 2021

Positieve Gezondheid leeft in Nederland. De afgelopen jaren experimenteren Nederlandse professionals en organisaties volop met Positieve Gezondheid— met Limburg voorop. Maar wat komt er hierbij kijken? De Academische Werkplaats Duurzame Zorg (Universiteit Maastricht) onderzocht dit in Limburg, in opdracht van ZonMw. Ook iPH heeft aan het onderzoek bijgedragen. Alles is Gezondheid verkent in de regio’s Brabant, Zuid-Holland Zuid, Ijsselland en Friesland hoe de succesvolle formule van Limburg ook in deze regio’s te implementeren.

Benieuwd naar de resultaten, bijbehorende lessen, en praktische aanbevelingen? Lees de pas verschenen praktijkhandreiking ‘Werken met Positieve Gezondheid: Lessen uit Limburg’, of bekijk de animatie.

Deze animatie is een samenvatting van de praktijkhandreiking. Zo kunnen organisaties die het nieuwe concept (willen) omarmen hun voordeel doen met de lessen uit Limburg.

Limburg koploper in werken met Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een nieuwe, brede kijk op gezondheid. De focus ligt hierbij niet op een ziekte or probleem, maar op wat mensen zelf belangrijk vinden in hun leven. De afgelopen jaren experimenteren veel Nederlandse organisaties met dit concept, met Limburg aan kop. Maar hoe werken Limburgse organisaties en professionals met Positieve Gezondheid en wat valt er van hun ervaringen te leren?

Resultaten

De handreiking laat zien dat veel betrokkenen Positieve Gezondheid van meerwaarde vinden, omdat het een herkenbaar en begrijpelijk concept is. Er is wel overlap met andere concepten. Maar deelnemers aan het onderzoek ervaren de focus op eigen regie en de brede beweging die rondom Positieve Gezondheid is ontstaan als vernieuwend. Ondertussen geven betrokkenen vijf verschillende invullingen aan Positieve Gezondheid. Ze zien dit als: (1) een brede benadering van gezondheid waarin de persoon centraal staat; (2) een instrument waarmee mensen kunnen reflecteren over wat zij belangrijk vinden; (3) een aanjager van verandering in organisaties of wijken; (4) een gezamenlijk kader voor samenwerking in de publieke sector; (5) een maatschappelijke beweging.

Lessen uit Limburg

De handreiking biedt drie lessen voor de praktijk, en vele aanbevelingen voor het werken met Positieve Gezondheid. Zo wordt duidelijk wat er bij de introductie van dit nieuwe concept komt kijken, wat wel of juist niet werkt, en wat veel voorkomende vraagstukken zijn. De ervaringen uit Limburg laten hiermee zien, hoe Positieve Gezondheid kan worden vertaald naar de praktijk. Daar kunnen andere regio’s van leren! Alles is Gezondheid zet zich in om deze formule in andere regio’s in te zetten. Zowel Margriet de Jager en Joost Boerenkamp, beiden regiocoördinator bij Alles is Gezondheid, zetten zich hiervoor in.

Health Transformation School

Ben je betrokken bij een netwerksamenwerking en wil je meer de diepte in op de #hoedan van netwerksamenwerking check ook de website van de Health Transformation School.

Netwerkadviseur & regiocoördinator

Adviseur regio's