Een gezonder en vitaler Nederland. Dat is de inzet van Alles is gezondheid… onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan. Daarom brengen we met elkaar een maatschappelijke beweging op gang die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, het draagt ook bij aan een vitale maatschappij waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.

Gezondheid en gedrag

Er zijn twee directe aanleidingen voor Alles is gezondheid…:

  • Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe. We leven langer en voorheen ongeneeslijke ziekten zijn tegenwoordig behandelbaar.
  • De gezondheidsverschillen tussen groepen mensen zijn aanzienlijk. Er is een sterke relatie tussen een (on)gezonde leefstijl, opleiding, werk- en woonomstandigheden en maatschappelijke ontplooiing. Mensen met een lage opleiding overlijden 7 jaar eerder en ervaren 18 minder gezonde levensjaren dan mensen met een hoge opleiding.


Met een landelijke beweging waarin bedrijfsleven, politiek en maatschapelijke organisaties samenwerken willen we deze twee tendensen keren. Alles is gezondheid... is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, dat in 2014 door de overheid is gestart. 

Domeinoverstijgende verbindingen

Alles is gezondheid… doet dit door het faciliteren van verbindingen en samenwerkingen waarbij er nadrukkelijk naar verbanden tussen verschillende sociale domeinen wordt gezocht. Voor de meting van de resultaten zijn de jaren 2016 en 2030 gekozen.

Ruim 3000 organisaties werken mee aan een gezonder Nederland

Alles is gezondheid… heeft sinds februari 2014 ruim 350 pledges (beloftes) van partners opgeleverd. Er zijn inmiddels negen regionale netwerken ontstaan en ook op thematisch niveau bundelen uiteelopende organisaties hun krachten. Alle aangesloten partijen zetten in op een breed scala aan thema’s en geven met vernieuwende initiatieven een extra impuls aan een gezonder en vitaler Nederland. Op school, in de wijk, op het werk, in de zorg en over die domeinen heen. 

Voortgangsmonitoring

ZonMw draagt zorg voor het monitoren en evalueren van het Nationaal Programma Preventie. Op basis van een overzicht van alle activiteiten van dit preventieprogramma is een set van circa 30 indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren zijn als infographics weergegeven. Gedurende de looptijd van Alles is gezondheid… komen er regelmatig updates van de indicatoren waarvoor nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

Beweeg mee

Wilt u weten wat de beweging u te bieden heeft? Heeft u Alles is gezondheid... iets te bieden? Neem contact op via 085-4853216 of info@allesisgezondheid.nl.
Ook kunt u hier meer informatie vinden.