• Wat leren wij in de transitie naar gezondheid?

  Als landelijk netwerk van ruim 3000 partners, bewegen we ons al 10 jaar in een context van gezondheid-bevorderende initiatieven en vormen we de verbinding tussen beleid en praktijk in regio, wijk en buurt.

  Wat gebeurt daar ‘in het midden’? En hoe kunnen we het beste acteren op wat we daarvan leren? Lees de inzichten, tips, voorbeelden, bekentenissen en doe er je voordeel mee.

 • ‘Gezond werkgever-schap. #Hoe dan?

  Om Positief Gezond werkgeverschap in Nederland verder te brengen, zijn op initiatief van Alles is Gezondheid actieleernetwerken gevormd met werkgevers van diverse organisaties uit verschillende regio’s. Ook is met CAOP de Positieve Gezonde CAO ontwikkeld.

  Piet Vessies, netwerkadviseur bedrijven en gezondheid, neemt ons in de vorm van negen inzichten mee in het proces, de leermomenten en de opbrengsten.

 • Transformatie naar gezondheid: zeven inzichten uit de praktijk

  In opdracht van ZonMw worden sinds januari 2015 de processen en opbrengsten van het Alles is Gezondheid-netwerk geëvalueerd.

  Onderzoekscoördinator Marleen Bekker, deelde hierover regelmatig kennis met het netwerk. Nu geeft ze, ter afsluiting van het evaluatie-onderzoek, inzicht in geleerde lessen over het ’hoe’ van organische verandervraagstukken en het ontwikkelde transformatiemodel.

 • ‘Als iedereen hetzelfde doel nastreeft, heb je geen blauwdruk nodig.’

  In het kader van preventie en gezondheidsbevordering is ons netwerk de domeinen wijk, school, werk en zorg met elkaar gaan verbinden. Dit om de brede kijk op gezondheid en daarmee domeinoverstijgend samenwerken te stimuleren.

  Netwerkadviseur en regiocoördinator Margriet de Jager is vanaf het eerste uur betrokken bij Alles is Gezondheid. Ze blikt terug, kijkt vooruit, deelt en duidt.

 • Zorgsector beter verbinden met natuur. #Hoedan?

  De natuur heeft een gezondheidsbevorderende werking. Dat is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Toch wordt ‘groen’ niet vaak preventief ingezet.

  Annette Postma, netwerkadviseur groen bij Alles is Gezondheid, deelt kansen, behoeften, tips en waardevolle momenten die richtingbepalend zijn voor een domeinoverstijgende en doelgerichte samenwerking.

 • Titel van de kaart

  Binnen een slide kun je ook andere elementen binnen een Slide plaatsen in plaats van een Media & Tekst blok. Dit is echter wel bewerkelijk.

  Neem contact op

  Binnen een slide kun je ook andere elementen binnen een Slide plaatsen in plaats van een Media & Tekst blok. Dit is echter wel bewerkelijk.

  Meer informatie

  Binnen een slide kun je ook andere elementen binnen een Slide plaatsen in plaats van een Media & Tekst blok. Dit is echter wel bewerkelijk.

 • Voedseltuinen dragen bij aan welzijn lokale gemeenschap

  In elke gemeente een plek waar iedereen, ongeacht inkomen toegang heeft tot gezonde voeding en actief deel kan nemen aan een inclusieve en zorgzame gemeenschap. Dat is de missie van de Sociale Voedseltuin.

  Waar het begon bij een groep mensen met sociale idealen, zijn er inmiddels grootse plannen voor opschaling en wordt de aanpak gesteund door overheid, bedrijfsleven, verzekeraars en maatschappelijke organisaties.

 • Hoe maak je ruimte voor transitie?

  Alles is Gezondheid geeft workshops over opgavegericht werken en transitie aan partijen die aan de slag gaan met het Sportakkoord en het GALA-akkoord. Interactieve workshops met als thema ‘Ruimte voelen om ruimte te maken’.

  Wat kun je afbouwen om op te bouwen? Deelnemers krijgen meer inzicht in hun eigen positie en proces, want daar zit handelingsruimte. Verkregen inzichten zijn een voedingsbodem voor nieuwe samenwerkingen.

 • Trauma, bekeken met een nieuwe bril

  Hoe gaan we om met vroegkinderlijk trauma? Een thema dat ontzettend leeft en waar we met Alles is Gezondheid aandacht aan besteedden in de vorm van een goedbekeken webinarreeks die veel reacties, dialoog en verbinding te weeg heeft gebracht.

  In het webinar ‘Vroegkinderlijk trauma, patronen en heling’ gaan experts en kijkers in gesprek over de impact van trauma, negatieve ervaringen in de kindertijd, (h)erkenning en signalen, handvatten voor behandeling en voor herstel.