Terug

Social Care Network (Zorgvoorelkaar)

12 december 2018

Wij zetten ons in voor een gezonder Nederland door middel van een online platform waar mensen een hulpvraag kunnen indienen.

Wij bieden een gebruiksvriendelijk online platform waar mensen met een hulpvraag eenvoudig zelf de hulp kunnen vinden die ze nodig hebben. Of het nu gaat om een oudere die gezelschap vindt in de vorm van een vrijwilliger of een moeder die professionele begeleiding zoekt voor haar gehandicapte kind. Zorgvoorelkaar.com biedt voor iedereen een passende oplossing. Door ons lokale karakter ook nog eens bij hen in de buurt. Zo dragen wij ons steentje bij aan een zorgzame samenleving in Nederland.

Onze activiteiten

 • Wij rollen onze online marktplaatsen voor zorg en welzijn, waaronder Zorgvoorelkaar.com, uit in heel Nederland.
 • We laten onze online community van vrijwilligers en hulpvragers in 2015 groeien tot meer dan 25.000 mensen.
 • We laten het aantal verbindingen tussen mensen op onze marktplaatsen groeien tot meer dan 30.000.
 • Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.
Terug

Vita Motion (Vita Care)

Wij dragen graag bij aan de vitaliteit van Nederlanders

Vita Motion zet zich in voor fijn en veilig bewegen voor mensen met bewegingsproblemen. Want bewegen vergroot kwaliteit van leven.

Onze activiteiten

Inzet multisensorische Vita Motion-interventie
Het inzetten van de multisensorische Vita Motion interventie. De Vita Motion combineert virtual reality met robotica, waardoor met behulp van passief bewegen de kwaliteit van leven en het welzijn van chronisch zieken wordt bevorderd, de zelfredzaamheid wordt verbeterd en de zorgvraag wordt verminderd.

Terug

TWB

TWB, Thuiszorg met Aandacht helpt clienten in West-Brabant bij het ondersteunen in het huishouden, bij het aankleden, of om vakkundige ziekenhuis verplaatste zorg te leveren bijvoorbeeld.

Onze professionals hebben de kennis, kunde en connecties om onze cliënten zelfredzaam te houden of te maken. Zo blijven zij langer wonen in hun vertrouwde omgeving.

Onze activiteiten

 • Organiseren digitale toegang
  Het organiseren van digitale toegang voor klanten van TWB en andere zorgaanbieders die zelf niet in staat zijn de deur te openen voor de zorgverleners die zorg bij hen aan huis bieden. Centraal staat dat zorgverleners van verschillende instanties middels hetzelfde systeem toegang hebben tot de woning, zonder dat de klant sleutels moet overhandigen aan deze zorgverleners. Dit systeem moet een oplossing bieden voor onveilige sleutelkastjes die momenteel in gebruik zijn. We beogen dit systeem in januari 2015 in gebruik te hebben binnen TWB en de samenwerking met andere zorgaanbieders hierin uit te breiden gedurende 2015.

Locaties
TWB Thuiszorg met aandacht
Belder 2-4
Roosendaal
Nederland

Terug

Thuisleefgids.nl

Ja, wij werken aan een vitaler Nederland en richten ons op mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen

Wij bieden informatie over (vernieuwende) producten en diensten die mensen in staat stellen zo lang mogelijk veilig, prettig en zelfstandig thuis te blijven wonen via de website www.thuisleefgids.nl. Op deze website kunnen mensen lezen wat andere gebruikers van deze producten en diensten vinden.

Onze activiteiten

Door de inzet van toegepast gerontologen bieden we thuiswonende mensen de mogelijkheid via een vraagverhelderingsgesprek er achter te komen welke aanpassingen in de eigen woning nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Via de website www.thuisleefgids.nl kunnen mensen producten en diensten ook echt kopen, want dat is vaak de vraag: ‘waar kan ik het kopen?

Terug

DataByte

DataByte ontwikkelde het Dienstencheque-concept

Dit concept draagt er toe bij dat ondersteuning van mensen met een hulpbehoefte in de thuissituatie eenvoudig en laagdrempelig kan plaatsvinden.

Onze activiteiten

 • De dienstencheque maakt ondersteuning van mensen met een hulpbehoefte in hun huissituatie eenvoudig en laagdrempeliger
  DataByte heeft een Dienstencheque ontwikkeld, die aan de cliënt wordt verstrekt op basis van indicering en/of eigen bijdrage. Per vastgesteld ondersteuningsuur wordt een cheque verstrekt aan de cliënt, welke door de zorgverlener wordt ingenomen en ingeleverd en waarmee naast matching en planning ook de financiële afwikkeling plaatsvindt. Met gebruikmaking van de applicatie wordt dit eenvoudig geautomatiseerd, waarbij het hele proces in een aantal logische stappen is verwerkt. Van registratie van cliënten, hulpverleners, evt. externe zorgaanbieders, het matchen van vraag en aanbod, het plannen van vraag en aanbod, en van uitgifte van cheques tot en met de financiële verantwoording en afwikkeling.
Terug

Timmers Medizorg

Ja, wij zetten ons in voor een vitaler Nederland door te zoeken naar innovatieve medische hulpmiddelen

Wij zetten ons met name in door het zoeken naar innovatieve medische hulpmiddelen. Hulpmiddelen die echt het verschil kunnen maken in de nabije toekomst.

Onze activiteiten

 • Ontwikkeling Alinker loopfiets
  Investering in de ontwikkeling van de Alinker loopfiets. Deze maakt het mogelijk dat mensen die niet meer goed ter been zijn toch nog kunnen deelnemen aan sociale en sportieve evenementen zonder dat zij direct in een rolstoel of scootmobiel terecht komen.
 • Openstellen kennis medische hulpmiddelen
  Timmers Medizorg wil zich als bedrijf onderscheiden van anderen door middel van het openstellen van al haar kennis op het gebied van medische hulpmiddelen. Hierbij kan men denken aan het creëren van een kenniscentrum medische hulpmiddelen. Timmers Medizorg kan (zorg)organisaties ondersteunen middels het geven van op product gerichte scholingen en workshops om het kennisniveau van de medewerkers te verhogen waardoor de verbruikskosten voor deze producten zullen dalen. Timmers Medizorg heeft specifieke verpleegkundigen in dienst die deze scholingen en workshops verzorgen.
Terug

Thuis aan Huis

Ja, wij dragen bij aan Nederland en zetten ons in voor kant-en-klare mantelzorgwoningen

Thuis aan Huis ondersteunt, adviseert en begeleidt bij de aanschaf van kant-en-klare mantelzorgwoningen die in de tuin geplaatst kunnen worden.

Onze activiteiten

Wij leveren mantelzorgwoningen met als doel oudere mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving en waarbij de mogelijkheid ontstaat dat men geniet van mantelzorg van naaste familie. Wij streven ernaar om in 2015 minimaal een tiental mantelzorgwoningen te plaatsen. Thuis aan Huis werkt hiervoor samen met gemeenten, woningbouwverenigingen en mantelzorgmakelaars.

Terug

Stichting Groenhuysen

Ja, wij zetten ons in voor de ouderen voor een vitaal Nederland

Wij zetten ons in voor overwegend ouderen in de regio Roosendaal en zorgt ervoor dat haar cliënten kunnen blijven doen wat voor hen gewoon is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De activiteiten op deze gebieden beschouwen wij als onze bijdrage aan preventie; hiermee voorkomen wij, zoveel als in ons vermogen ligt, ernstigere gezondheidsproblemen.

Onze activiteiten

 • Inventarisatie gezondheidsproblemen bij cliënten
  Stichting Groenhuysen inventariseert de verschillende gezondheidsproblemen bij cliënten en acteert hier actief op. Hierbij valt te denken aan incontinentie, ondervoeding, depressie en decubitus.
 • Vroegsignalering kwetsbare ouderen
  Stichting Groenhuysen stimuleert vroegsignalering van kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk.
 • Participatie in diverse netwerken
  Stichting Groenhuysen participeert in netwerken als het regionaal palliatief netwerk, het regionaal platform dementieondersteuning enhet Parkinsonnet.
 • Voorkomen eenzaamheid, ondervoeding en gebrek aan bewegen
  Stichting groenhuysen voorkomt eenzaamheid, ondervoeding en gebrek aan bewegen door het verhuren van “zorgeloos wonen”-appartementen.
Terug

NHL Hogeschool

Wij dragen bij aan een vitaler Nederland door (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals kennis en vaardigheden te bieden om in te kunnen spelen op actuele vraagstukken in de beroepspraktijk

NHL Hogeschool heeft diverse lectoraten en opleidingen op het gebied van welzijn en zorg. Er wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar effectieve jeugdzorg, bruikbare innovatieve (technologische) oplossingen voor vergrijzing en ontgroening en verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, mensen met dementie en hun mantelzorgers. Via opleidingen en aan dit onderzoek gekoppelde onderwijsinnovaties biedt NHL hogeschool (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals kennis en vaardigheden om in te kunnen spelen op actuele vraagstukken in de beroepspraktijk.

Onze activiteiten

 • Praktijkgericht onderzoek dat bruikbare innovatieve oplossingen oplevert voor vergrijzing en de schaarste op de arbeidsmarkt
  Het lectoraat ‘iHuman’ van NHL Hogeschool doet praktijkgericht onderzoek dat bruikbare innovatieve oplossingen oplevert voor vergrijzing en de schaarste op de arbeidsmarkt (ontgroening). iHuman zoekt oplossingen in welzijn en zorg door nieuwe technologische mogelijkheden te verbinden met ervaren problemen. Denk aan de ontwikkeling van prototypes van serious games en technologische producten/diensten die het werk van de zorg- welzijnsprofessional ondersteunen. Kernthema’s zijn: langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, participatie, werkprocessen.
 • Bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van kwetsbare ouderen
  Het Talmalectoraat ‘Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd’ van NHL Hogeschool wil met toegepast onderzoek en daaraan gekoppelde onderwijsinnovaties een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. De activiteiten van het Talmalectoraat richten zich op healthy ageing, kwaliteit van wonen, welzijn en zorg (voorbeeld Wmo-werkplaats), kwaliteit van leven, eigen regie, samenwerking tussen formele en informele zorg- en hulpverleners en de mogelijkheden die ICT en domotica bieden voor ouderen en professionals.
 • Oprichten lectoraat Jeugdzorg, dat focust op de kennisontwikkeling en -verspreiding van passende, integrale en effectieve jeugdzorg
  In 2015 gaat bij NHL Hogeschool het lectoraat Jeugdzorg van start, dat focust op de kennisontwikkeling en -verspreiding van passende, integrale en effectieve jeugdzorg binnen de kaders van de transitie van de jeugdzorg. Daarmee biedt het lectoraat handvatten aan hulpverleners en organisaties en draagt bij aan het opleiden van professionals werkzaam op dit terrein. In de loop van 2015 zal een werkprogramma met concrete onderzoekslijnen opgesteld worden.
 • Starten masteropleiding Zorg, Welzijn en Technologie
  In september 2015 wil NHL Hogeschool beginnen met de masteropleiding Zorg, Welzijn en Technologie, die de zorg- en welzijnssector gefaciliteerd op het gebied van (technologische) innovatie om in te spelen op de belangrijke uitdagingen. Professionals werkzaam in deze sectoren worden geschoold. Vraagstukken uit de beroepspraktijk van zorg- en welzijnsprofessionals (de beoogde studenten) spelen een centrale rol in de opleiding. Zo worden niet alleen de professionals geschoold, maar wordt direct gewerkt aan concrete innovatieve oplossingen voor praktijkvraagstukken.

Terug

Cederhof

Ja, wij beloven kwetsbare ouderen vanaf 65 jaar te ondersteunen om zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

De Cederhof is een instelling voor Welzijn, Zorg en Wonen, die zoveel als mogelijk persoonlijke zorg levert.Of het nu gaat om zelfstandig of beschermd wonen, welzijn of thuiszorg, Cederhof zoekt een passende oplossing. Cederhof is gevestigd in Kapelle, Zeeland.

Onze activiteiten

Cederhof participeert in een programma dat samen met de GGD is opgezet onder de vlag van De Vitale Revolutie in Zeeland. Doelstelling van het project is om kwetsbare ouderen vanaf 65 jaar en thuiswonend (maar in ‘zorg’ zijn bij Cederhof middels de thuiszorg of bij Cederhof een woning huren) te ondersteunen om zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Hiervoor is in samenwerking met een aantal ouderen uit de doelgroep vanuit een eerder project een idee ontstaan dat nu door Cederhof wordt uitgewerkt: het aanbieden van de “gezelligheidsapp”. Dit is een app op een speciaal voor ouderen ontwikkelde tablet (bestaand product), waar de ouderen op kunnen aangeven dat ze graag ‘gezelligheid’ willen; samen eten, een goed gesprek, wandelen etc. De app doet de matchmaking tussen de vrager en de personen uit de omgeving.

De gezelligheidsapp wordt ontwikkeld en getest en vervolgens in een pilot aan 50 ouderen aangeboden. Coaches ondersteunen de ouderen gedurende drie maanden in het gebruik ervan. De coaches krijgen hiervoor een korte opleiding in hoe ze de ouderen kunnen helpen met het overwinnen van aarzelingen op sociaal, relationeel en technisch gebied.

De ouderen houden samen met de coach een logboek bij om te leren en te reflecteren in de pilot. De ouderen vullen tevens met de ouderen een vragenlijst in die zicht geeft op de mate waarin de ouderen in balans zijn op de levensdomeinen die de vitaliteit van een mens bepalen: fysiek, mentaal-emotioneelsociaal en doel en zingeving. De coach gebruikt de uitkomsten voor de gesprekken met de ouderen om te verkennen waar mogelijk een hulpvraag ligt.

De gesprekken met de coach en het gebruik van de gezelligheidsapp moeten leiden tot een hogere ervaren vitaliteit en contacten met anderen om mogelijke eenzaamheid te voorkomen dan wel tegen te gaan, zodat ouderen langer in goede gezondheid thuis kunnen blijven wonen.

Als de gezelligheidsapp als goed wordt geëvalueerd zal de Cederhof de app standaard gaan aanbieden aan al haar bewoners die vallen in de doelgroep.