Terug

Geef een prentenboek cadeau

12 december 2018

Wij onderschrijven de doelstellingen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid waarin geletterdheid een prominente plaats krijgt in het landelijk streven om de gezondheid van kinderen te bevorderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter presteren op school en later succesvoller zijn in de maatschappij. Boeken bevatten prachtige verhalen, die de fantasie prikkelen, vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Kortom: door boeken gaan er werelden voor je open.

Onze activiteiten

 • Wij zetten ons ervoor in dat ieder kind in Nederland niet alleen een bibliotheek heeft in de stad en op school, maar ook een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn of haar kamer, zodat deze een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Het draagt bovendien bij aan het bieden van gelijke kansen, het betrekt ouders bij het onderwijs en spijkert leerlingen die achterstanden hebben bij.
 • Wij zullen ervoor zorgen dat alle kinderen van Nederland – zeker ook de kinderen die nog geen boeken thuis hebben – thuis een eigen boekenplankje krijgen met hun favoriete kinderboeken. Binnen drie jaar willen we ieder jaar 1.000.000 kinderen bereiken.
 • Dat zullen we doen door ieder jaar een prachtig prentenboek en een klassiek kinderboek voor twee euro ter beschikking te stellen. Het kinderboek zal ieder jaar begin februari verschijnen en het prentenboek ieder jaar begin april. Dit lukt alleen als we allemaal boeken gaan geven! Wij roepen daarom iedereen – ouders, grootouders, ooms, tantes, leraren, scholen, kinderopvanginstellingen, boekhandels, organisaties, instellingen en bedrijven – op om boeken aan alle kinderen in Nederland cadeau te doen en speciaal aan kinderen die thuis nog geen boeken hebben.
Terug

Health Hub Roden

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en werken samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van Healthy Ageing.

In de Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van Healthy Ageing. De Health Hub Roden is opgericht om deze gespecialiseerde kennis en kunde in de regio te behouden.

Onze activiteiten

 • Stimuleren en faciliteren in de medische-technologiesector
  Wij, Health Hub Roden, stimuleren en faciliteren hechte samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in de medische-technologiesector in Noord-Nederland.
 • Ontwikkelen producten, processen en menselijk kapitaal
  Wij, Health Hub Roden, ontwikkelen producten, processen en menselijk kapitaal, hiermee creëren we bedrijvigheid en werkgelegenheid.
 • Nieuwe concepten ontwikkelen tbv Healthy Ageing
  Wij, Health Hub Roden, verbinden onderwijsinstellingen en bedrijven en bieden ze ruimte waarin kennis wordt gedeeld en gezamenlijk nieuwe concepten worden ontwikkeld ten behoeve van Healthy Ageing.

Terug

GeneratieThuis

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is gezondheid en zetten ons in voor een leven lang veilig en comfortabel wonen.

Wij, GeneratieThuis en ons platform www.mijnhuisopmaat.nl, zetten ons in om een leven lang veilig en comfortabel wonen mogelijk te maken. Dat doen we door de verbinding tussen allereerst ouderen zelf met alle partijen die betrokken zijn bij het ouder worden te versterken. Daarom delen we onze kennis met ouderen, gemeenten, corporaties, thuiszorg en met lokale ondernemers. De veranderingen in de voorzieningen voor ouderen van nu en in de toekomst maken duidelijk dat die verbinding hard nodig is!

Het platform ‘Mijn huis op maat’ is door iedereen in Nederland te gebruiken, heeft inmiddels 60 participerende gemeenten en bijna 300 aangesloten bedrijven.

Onze activiteiten

 • Ouderen helpen om woonaanpassing te laten uitvoeren
  GeneratieThuis stelt het platform 
  www.mijnhuisopmaat.nl met daarop de Huistest, open voor ouderen, gemeenten, zorgverzekeraars, corporaties, ouderen en bedrijven. De Huistest helpt om de verbeterpunten van de woning te ontdekken. Daarmee kunnen ouderen vervolgens zelf aan de slag of een woningaanpassing laten uitvoeren.
 • Informatiebijeenkomsten ouderen bewust maken van mogelijkheden
  GeneratieThuis organiseren vaak samen met andere organisaties, informatiebijeenkomsten om ouderen bewust te maken van de mogelijkheden van hun huis en het feit dat zij zelf in actie moeten komen.
 • Handige techniek begrijpbaar maken dmv rondreizende huisjes
  GeneratieThuis rijdt rond met thuistechnologiehuisjes om handige techniek voor thuis tastbaar en begrijpelijk te maken.

Terug

Bogers Installatieburo

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid met installatietechnische oplossingen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen

Onze activiteiten

Installatie-technische oplossingen waarmee ouderen langer thuis kunnen blijven wonen
Bogers Installatieburo draagt installatietechnische oplossingen aan, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Te denken valt hierbij aan comfortaanpassingen zoals aangepast sanitair, domotica, tot slimme thuistechnologie voor mensen met visuele beperkingen, COPD, verminderde mobiliteit of dementie.

Terug

Casco Totaal (Logus)

Ja, wij dragen bij aan een vitaler Nederland door een belangrijke rol te spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen.

Wij zijn van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie.

Wij erkennen dat we een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de gezondheid van mensen. Wij onderschrijven dat een brede aanpak gericht op preventie hierbij essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Wij onderschrijven de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid, te weten dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.

Tevens onderschrijven wij dat de focus hiervoor gelegd wordt op:

 • Het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren
 • Een prominente plek voor preventie in de gezondheidszorg
 • Het op peil houden van de gezondheidsbescherming en nieuwe bedreigingen te keren.

Onze activiteiten

 • Wij bieden oplossingen aan voor die groep mensen, die aan het bed gekluisterd zijn en/of minder mobiel zijn. Door het in één dag plaatsen van een duurzame maatwerkunit achter de woning, faciliteren wij het in de eigen omgeving kunnen blijven wonen van patiënten. Dit komt hun welzijn zeer ten goede.
 • Wij doen dit in overleg met gemeentes, woningbouwverenigingen en particulieren. Om de aankoop te faciliteren bieden wij de partijen een leaseconstructie aan.
 • Onze ambitie is om mensen die zorg nodig hebben op de meest comfortabele wijze te voorzien van zorgfaciliteiten aan huis.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Terug

LiveSafe

Wij bieden innovatieve oplossingen op het gebied van beveiliging van personen, objecten en data.

Die oplossingen zijn een uitkomst voor een groeiende groep ouderen die steeds mobieler wordt en langer zelfstandig blijft wonen.

Onze activiteiten

 • Mobiele persoonsalarmering met wereldwijde alarmopvolging
  LiveSafe levert mobiele persoonsalarmering met een wereldwijde alarmopvolging. In het kader van het langer zelfstandig wonen en een toenemende mobiliteit van ouderen is dit een uitkomst voor een groeiende groep mensen. De, tot voor kort, beschikbare, bestaande persoonsalarmering werkt immers alleen maar binnenshuis. Hierdoor kon men het bezwaarlijk vinden om zich buitenshuis te begeven, terwijl juist een zelfstandige(re) en actieve(re) deelname aan het maatschappelijk verkeer gewenst is en gestimuleerd dient te worden daar waar mogelijk. Meer bewegen heeft immers een positief effect op de gezondheid. LiveSafe biedt de mobiele alarmering aan in de vorm van een fysiek alarmapparaat en een app voor de smartphone.
 • Mantelzorg-app
  LiveSafe biedt een mantelzorg-app waarmee de drager van een alarmapparaat of een smartphone met de LiveSafe-app ‘gevolgd’ kan worden. Handig voor bijvoorbeeld mantelzorgers die een of meerdere cliënten willen kunnen volgen.
 • RAIview: instrument voor persoonlijk zorgplan
  Tot voor kort had LiveSafe voornamelijk de, afzonderlijke, focus op zorginstellingen en particulieren. Die focus is LiveSafe aan het verbreden tot een integrale aanpak: het zo veel mogelijk aanbieden van een compleet pakket van mobiele alarmering gecombineerd met thuiszorg aangeboden door een zorginstelling. In aansluiting hierop biedt LiveSafe vanaf het vierde kwartaal 2014 in samenwerking met Het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn (NIGW) een instrument om in korte tijd een persoonlijk zorgplan te kunnen opstellen: de RAIview.