Mentale gezondheid

Zingeving, herstel & verbinding

 

Waarom aandacht voor mentale gezondheid?
Je mentale balans heeft invloed op je (psychische en fysieke) gezondheid. Daarom besteedt Alles is Gezondheid komende periode extra aandacht aan dit thema. Met het collectief Missie Mentaal peilen we behoeften onder jong en oud en brengen we bestaande  initiatieven samen om concrete stappen te zetten richting een mentaal vitale samenleving.

Voor mensen met psychische problemen, een burn-out of langdurige stress komt een gezonde leefstijl niet op de eerste plaats. Factoren als zingeving, verbinding en of trauma kunnen hierin bijvoorbeeld een rol spelen. Ook telt Nederland¬† steeds meer mensen die eenzaam zijn of onder de armoedegrens leven. Wij willen ‘mentale gezondheid’ dan ook vanuit de volle breedte benaderen en domeinen en sectoren samenbrengen.¬†

 

 

Het aantal mensen met een psychische aandoening of een burn-out neemt toe. Universiteiten en hogescholen trekken aan de bel over het toenemend aantal studenten met stress. 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten en 1 op de 7 jongeren ervaart ernstige psychische klachten. Reden genoeg om hier extra aandacht aan te besteden. Dit doen we via activiteiten en verbinding op de volgende thema’s:

  • Herstel en verbinding. Denk aan onder meer Zie Mij Nu, de webinar rond The Wisdom of Trauma
  • Zingeving/betekenisgeving Aandacht voor zingeving in de zorg en ook daarbuiten is belangrijk. Is zingeving een voorwaarde voor ons welzijn?
  • Positieve Gezondheid in de GGZ. Werken met zelfhelend vermogen en eigen regie aan de hand van Positieve Gezondheid.

Positieve gezondheid

In het concept Positieve Gezondheid spelen zingeving en mentaal welbevinden een grote rol. Hoe kun je fysiek gezond zijn als je mentaal niet in balans bent?

Zingeving in de zorg

Onderzoek: Aanbevolen wordt zingeving als wezenlijk aspect van het menselijk functioneren te herwaarderen als integraal onderdeel van goede, persoonlijke gezondheidszorg.

Zie Mij Nu!

Verhalen van jongeren en (zorg)professionals laten zien dat het mogelijk is om van onbegrepen lichamelijke klachten te herstellen.

Webinar

Aan de hand van de documentaire The Wisdom of Trauma zijn we met experts en kijkers in gesprek gegaan over de impact van trauma, wat we hiervan kunnen leren en hoe we hier op een helende manier mee kunnen omgaan.

Kijk het webinar terug

In gesprek over levensvragen

Ieder mens heeft een bepaalde kijk op het leven. Deze visie speelt mee wanneer je zorgt voor je geest.

Naar Startpunt voor Geestelijke Verzorging