Mentale balans

Hoe beter in balans, hoe gezonder

 

Waarom aandacht voor mentale balans?
Je mentale balans heeft invloed op je (psychische en fysieke) gezondheid. Daarom besteedt Alles is Gezondheid komende periode extra aandacht aan dit thema. Onderwerpen als roken, overgewicht en alcohol staan hoog op de preventie-agenda en wat Alles is Gezondheid betreft wordt mentaal welzijn aan dat rijtje toegevoegd.

Zit je goed in je vel? Dan is het eenvoudiger om gezonde keuzes te maken. Voor mensen met psychische problemen, een burn-out of langdurige stress komt een gezonde leefstijl niet op de eerste plaats. Andere factoren kunnen hierin ook een rol spelen. Nederland telt bijvoorbeeld steeds meer mensen die eenzaam zijn of onder de armoedegrens leven. Ook voor hen is het niet eenvoudig gezonde keuzes te maken.

Het aantal mensen met een psychische aandoening of een burn-out neemt toe. In 2017 vertelde Fleur van 9 jaar in RTL Late Night over haar burn-out. Universiteiten en hogescholen trokken aan de bel over het toenemend aantal studenten met stress. 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten en 1 op 12 jongeren is psychisch ongezondReden genoeg om aandacht aan dit thema te besteden.

Een greep uit onze plannen en activiteiten:

  • Met de Nationale Denktank werken we samen op het vraagstuk ‘Gezond opgroeien in een digitale samenleving’.
  • Er wordt gewerkt aan een werkgeverstool om werknemers te helpen in balans te blijven
  • We werken aan krachtenbundeling met verschillende partners in de vorm van een alliantie. 
Samenwerken of meer weten? Neem contact op.

 

Blog: Een stil gesprek

‘Stilte is nodig voor onze gezondheid. Alleen als je soms zelf stil bent kun je voelen waar je behoefte ligt’, aldus Karen van Ruiten

Positieve gezondheid

Het concept positieve gezondheid heeft veel belangstelling in ons netwerk. Hierin spelen zingeving en mentaal welbevinden een grote rol.

Trimbos

Het Trimbos instituut focust zich op mentale gezondheid van alle Nederlanders. Zodat niemand er alleen voor staat.

Essay

Wat zijn en bieden de maatschappelijke achtergronden van de mentale druk die jongeren ervaren?

Download essay Over bezorgd

Eenzaamheid

Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid? Movisie biedt interventies, artikelen, interviews en meer.

Naar de site van Movisie