Mentale gezondheid

Zingeving, herstel & verbinding

 

Waarom aandacht voor mentale gezondheid?
Je mentale gezondheid en fysieke gezondheid beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mentale gezondheid is een thema dat daarom hoog op de agenda staat van ons Alles is Gezondheid-netwerk.

Voor mensen met psychische problemen, een burn-out of langdurige stress komt een gezonde leefstijl niet op de eerste plaats. Factoren als zingeving, verbinding en of trauma kunnen hierin bijvoorbeeld een rol spelen. Ook telt Nederland steeds meer mensen die eenzaam zijn of onder de armoedegrens leven. Wij willen ‘mentale gezondheid’ dan ook vanuit de volle breedte benaderen.  

 

 

We brengen en domeinen en sectoren samen. Dit doen we via activiteiten en verbinding op de volgende thema’s:

  • Herstel en verbinding. Denk aan onder meer Zie Mij Nu, de webinar rond The Wisdom of Trauma
  • Zingeving/betekenisgeving Is zingeving een voorwaarde voor ons welzijn?
  • Verlies en veerkracht Hoe gaan we om met tegenslag? Aandacht voor verlies vanaf jonge leeftijd kan ons veerkrachtiger maken.
  • Positieve Gezondheid in de GGZ.  Zelfhelend vermogen aan de hand van Positieve Gezondheid.

Meedenken, helpen of doen? Neem contact op met Wico Mulder.

Positieve gezondheid

In het concept Positieve Gezondheid spelen zingeving en mentaal welbevinden een grote rol. Hoe kun je fysiek gezond zijn als je mentaal niet in balans bent?

Zingeving in de zorg

Onderzoek: Aanbevolen wordt zingeving als wezenlijk aspect van het menselijk functioneren te herwaarderen als integraal onderdeel van goede, persoonlijke gezondheidszorg.

Zie Mij Nu!

Verhalen van jongeren en (zorg)professionals laten zien dat het mogelijk is om van onbegrepen lichamelijke klachten te herstellen.

Webinar

Aan de hand van de docu The Wisdom of Trauma bespreken we hoe we op een helende manier met ’trauma’ om kunnen gaan.

Kijk het webinar terug

MIND Us

Met MIND Us bundelen we krachten om de juiste aandacht te vragen voor mentale gezondheid van jongeren.

Naar site MIND Us