Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

IJsselland Positief Gezond

1 juli 2020

IJsselland Positief Gezond werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten en GGD IJsselland samen met diverse organisaties in IJsselland aan de missie: voor een gezonde samenleving.

Regiobreed aanpakken van belangrijke gezondheidsthema’s

Op 14 maart 2019 heeft het algemeen bestuur van GGD IJsselland de agenda publieke gezondheid voor de periode 2019 tot 2023 vastgesteld voor de regio IJsselland. Hiermee geeft het bestuur het startsein voor het regiobreed aanpakken van belangrijke gezondheidsthema’s. De titel van de agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ is gekozen omdat gemeenten een brede beweging op gang willen brengen; door te investeren in preventie én door eigen regie van inwoners te versterken. IJsselland is een relatief gezonde regio. Om dit te versterken zijn er thema’s waarop de 11 gemeenten en hun gezamenlijke GGD samen met haar partners stevig moeten inzetten.

Publieke gezondheid in brede zin versterken

Bovenop de inspanning van iedere gemeente voor gezondheid, wil GGD IJsselland publieke gezondheid in brede zin versterken. Vier thema’s staan hierbij centraal:

  • jeugd en kansrijke start
  • psychische gezondheid
  • gezonde leefomgeving
  • preventieve gezondheidszorg ouderen

Uitgangspunt van de agenda is de gedachte achter ‘positieve gezondheid’, want het investeren in gezond leven is de beste verdediging tegen ziekte.

Eerste 1000 dagen

De 11 gemeenten en GGD IJsselland richten zich vooral op het gezond kunnen opgroeien van de jeugd en leggen hierbij een extra accent op de eerste 1000 dagen van een kinderleven. Michiel van Willigen, voorzitter van het dagelijks bestuur van GGD IJsselland en wethouder van de gemeente Zwolle: “Dit doen we door te investeren in gezinnen waarbij het opgroeien en opvoeden van kinderen niet vanzelf gaat. Daarnaast vinden we de weerbaarheid van jongeren een belangrijk onderwerp. Het opgroeien als zelfstandig individuen die in staat zijn eigen keuzes te maken, waarbij we als gemeenten en GGD inzetten op het leren weerstaan van alcohol en drugs.”

In de regio IJsselland voert de GGD het regionale project Zelfmoord? Praat erover uit met het doel het aantal suïcides te verminderen. Tot slot denken GGD IJsselland en de 11 gemeenten na over de manier waarop je eenzaamheid van ouderen kunt tegengaan en hoe je de gevolgen van armoede kunt tegengaan.

Partners

Het netwerk bestaat uit: Gemeente Olst-WijheGemeente Steenwijkerland.Gemeente DalfsenGemeente ZwollleGemeente RaalteGemeente ZwartewaterlandGemeente StaphorstGemeente KampenGemeente DeventerGGD IJsselland en Gemeente Ommen-Hardenberg. 

Meer weten of aansluiten

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge IJsselland Positief Gezond

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.

Terug

Twente Gezond

20 december 2018

strong>Met de Twente Gezond-partners komt een beweging op gang die mensen inspireert om aan hun gezondheid te werken. Dit draagt bij aan een gezonder en vitaler Twente, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen. Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken en naar school gaan.

In regio Twente ligt het percentage mensen dat rookt, teveel drinkt en te weinig beweegt helaas boven het landelijk gemiddelde. Hierdoor leven mensen korter en beschikken zij over minder goede gezondheidsjaren. Ook kent de omgeving een groot aantal dorpen, wat voor versnipperde zorg zorgt. Deze tijd doet een beroep op de zelfredzaamheid van mensen. En als je meer van mensen verwacht, moet je ze een omgeving bieden waarin ze deze verwachtingen waar kunnen maken. Uit de praktijk blijkt dat veel mensen het moeilijk vinden op eigen kracht patronen te doorbreken en ongezond gedrag te veranderen in gezonder gedrag. Twente gezond ziet daarom een noodzaak om mensen in de regio zo te helpen dat ze zichzelf beter kunnen helpen.

Dit doet Twente Gezond

Met positieve gezondheid als vertrekpunt rust Twente Gezond mensen uit op het gebied van zingeving, welzijn, participatie en sport met handvatten om zichzelf te kunnen helpen.
Twente Gezond verbindt partijen uit het veld met elkaar en zorgt voor een effectieve samenwerking en een minder versnipperde zorg. Hoe? Door bestaande initiatieven te versterken en coalities te vormen. Het netwerk deelt goede initiatieven en praktijkvoorbeelden binnen het eigen netwerk en via het platform van Alles is Gezondheid ook met de rest van Nederland.

Partners

Twente Gezond bestaat uit bijna dertig organisaties die direct of indirect werken aan de gezondheid in Twente. Denk aan bedrijven, onderwijsinstellingen, instellingen op het gebied van gezondheid, welzijn, participatie en zingeving. Een overzicht van alle samenwerkingspartners van het regionetwerk vindt u op Twentegezond.nl.

Samenwerken?

Wil jij je met jouw organisatie inzetten voor een gezonder Twente? Inspireer je anderen met een activiteit of project en versterkt dit positieve gezondheid in Twente? Word dan nú partner van Twente Gezond. Neem contact op met: info@twentegezond.nl.

Pledge Twente Gezond

Steeds meer partners werken aan een vitaal Nederland.