Terug

IJsselland Positief Gezond

Details
Datum ondertekening 14-12-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Positieve Gezondheid
Organisaties Gemeente ZwollleGemeente RaalteGemeente ZwartewaterlandGemeente StaphorstGemeente KampenGemeente Olst-WijheGemeente SteenwijkerlandGemeente DalfsenGemeente DeventerGGD IJssellandGemeente Ommen-Hardenberg 

GGD IJsselland werkt vanuit het uitgangspunt van positieve gezondheid voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties aan de missie: voor een gezonde samenleving.

Dit doen we door het uitvoeren van onderzoeken, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag, het uitvoeren van interventies om de gezondheid te beschermen en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn.

We bouwen mee aan diverse lokale en bovenlokale domeinoverstijgend netwerken, die zich actief inzetten voor het bevorderen van gezondheid van de inwoners in IJsselland. Hiervoor hebben we onder andere samenwerkingen met gemeenten, onderwijsorganisaties, bedrijven, sportclubs, zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast stimuleren we een integraal gezondheidsbeleid bij onze elf gemeenten, waarbij we met partijen uit de gezondheidssector en het sociaal domein de basis leggen voor dit beleid. Dit doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten voor ambtenaren en bestuurders uit het sociaal- en fysiek domein en adviseren we over onderwerpen in het speelveld van de publieke gezondheid, zoals het inrichten van een gezonde leefomgeving.

GGD IJsselland begeleidt het gezond opgroeien van de jeugd van 0-18 jaar. Hiervoor bieden we een samenhangend en integraal pakket binnen de jeugdgezondheidszorg. We hebben ons ten doel gesteld dat onze jeugdgezondheidszorg excelleert in het signaleren, als sociaal-medisch expert gepositioneerd is in het netwerk en een vertrouwde partner is voor gezin, kinderopvang en onderwijs. Onderdeel hiervan is de Gezonde Schoolaanpak, waaronder verschillende thema’s vallen als weerbaarheid en seksuele gezondheid. Tevens wordt er een digitaal ouderportaal ontwikkeld, die ouders in staat stelt te participeren in de zorg van hun kind. Daarbij opent het nieuwe deuren op gebied van communicatie tussen de jeugdgezondheidszorg en ouders.

Gezonde werknemers vormen het hart van iedere organisatie. Onder het mom van “practice what you preach” worden op initiatief van medewerkers zelf initiatieven genomen die gericht zijn op het stimuleren van gezond gedrag bij medewerkers. Een voorbeeld hiervan is deelname aan de landelijke campagne ‘Ik Pas’, waarbij deelnemers in de vastentijd 40 dagen geen alcohol drinken. Daarnaast dragen wij dit gedachtegoed uit naar de gemeenten en andere partners in ons netwerk en bieden ondersteuning bij het uitdenken van acties.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.