Terug

Hillegom op weg naar “gezondste gemeente van Zuid-Holland”

17 juni 2020

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil kijken hoe het concept van de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom, waar Alles is Gezondheid strategisch partner van is, als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten en brede navolging krijgt in toekomstige lokale preventieakkoorden. Dat gaf hij aan bij een werkbezoek aan het initiatief, dat in samenwerking met lokale (zorg)organisaties, ondernemers, scholen, (sport)verenigingen, supermarkten en horeca Hillegommers wil activeren een gezonde levensstijl aan te nemen. In verband met het coronavirus kon slechts een klein gezelschap op 12 juni bij het werkbezoek van de staatssecretaris aanwezig zijn.

Voorbeeld voor het land

“Healthy Hillegom is een voorbeeld voor het land”, zei de staatssecretaris, die aangaf dat hij onder de indruk is van de invulling die Hillegom geeft aan het nationale preventie- en sportakkoord, waarmee het kabinet de gezondheid van Nederlanders wil verbeteren door het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. “We kijken graag naar mogelijkheden om dit project te ondersteunen.”

Een wandeling door de Hoftuin

Tijdens het werkbezoek ging de staatssecretaris in gesprek met burgemeester Arie van Erk, wethouder Fred van Trigt en de uitvoerende organisatie The Pando Network over de kansen en uitdagingen rond het project. Daarna werd er een wandeling gemaakt door de Hoftuin waar een aantal gezondheidsinitiatieven van Hillegomse bodem werden uitgelicht. De Babbelbus van A-Tax de Vries was te zien en Sandra Boonstra van Hillegom in beweging bracht het gezelschap even aan het bewegen. Welzijnskompas vertelde over een aantal mooie initiatieven zoals Tour D’Amour en de Groeituin.

Hoge ambitie

“Ik krijg enorm veel energie om aan dit project te werken”, zei wethouder Fred van Trigt bij de ondertekening van het leefstijlakkoord Healthy Hillegom. “Ik wil hier dan ook de ambitie uitspreken om de gezondste gemeente van Zuid-Holland te worden”. Karen van Ruiten, directrice van Alles is Gezondheid, benadrukte dat initiatieven als Healthy Hillegom vooral slagen wanneer er kennisdeling en samenwerking is tussen de regio’s.

Een project voor en door Hillegommers

Ter afsluiting sprak staatssecretaris Paul Blokhuis de genodigden toe. Hij liet weten dat Healthy Hillegom een innovatieve vertaling is van het landelijke beleid rond preventie en sport. Hij benadrukte nogmaals dat we als samenleving manieren moeten vinden om leefstijl gerelateerde ziekten terug te dringen. Dat lukt alleen als partijen zoals (sport)verenigingen, supermarkten, horeca, ondernemers en onderwijs samenwerken. “Het is mooi om te zien dat de gezondheidsbeweging in Hillegom van onderop wordt opgebouwd. Dat maakt dat het project echt van de Hillegommers is.” aldus Paul Blokhuis.

Leefstijlakkoord ondertekend

Het leefstijlakkoord is geformeerd door Arnoud Willemstijn en werd ondertekend door de strategische partners: Johanna de Cloo (WelzijnsKompas), Bas de Wit (Hillegom in Beweging), Rosanne Warmerdam (The Pando Network) en Fred van Trigt (Gemeente Hillegom).

Netwerkadviseur

Regionetwerken

Juist op lokaal niveau kunnen we met elkaar gezondheidsvraagstukken oplossen en een gezonde leefomgeving creëren. Alles is Gezondheid stimuleert regionale samenwerkingsverbanden die nieuwe kansen creëren dichtbij huis. Meer weten?

Regio's delen hun ervaringen

Samen met Ministerie van VWS en VNG organiseren we een reeks meetings die wellicht kunnen helpen bij de verdere uitrol van lokale preventieakkoorden.