Terug

Estafetteblog #7: Werken aan gezondheid lukt alleen met regionale samenwerking

8 april 2019

Alles is Gezondheid is een netwerk van, voor en door duizenden partners. ‘De Estafette’ is onze doorgeefblog waarin partners vragen stellen en kennisdelen. Een blog waar we allemaal wat aan hebben.

Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg en cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei en Rijnstate, stelde in zijn blog de vraag: ‘Hoe gaat jouw organisatie zich inzetten voor het Nationaal Preventieakkoord?’ Paul Habets, huisarts en voorzitter bestuur Vitaal Vechtdal, geeft antwoord.

Paul Habets

Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord wil dat Nederlanders langer gezond blijven. Het akkoord is afgelopen najaar ondertekend door meer dan 70 organisaties, zoals zorgaanbieders, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid.

Sinds 2012 wordt ook in het Overijssels Vechtdal aan een gezondere leefstijl van regionale inwoners gewerkt. Hierbij leggen we – net als in het preventieakkoord – nadruk op bewegen, stoppen met roken, het matigen van alcoholgebruik, gezonde voeding en ontspanning. Daaraan samenwerken in het kader van preventie gaat niet vanzelf, weten we uit ervaring bij Vitaal Vechtdal.

Vitaal Vechtdal

Het begon in Vitaal Vechtdal met een coalitie met een breed gedragen ambitie om zich in te zetten voor gezonde, actieve inwoners in de regio. Gedrevenheid van personen uit verschillende domeinen, die elkaar versterken is ontzettend belangrijk om gezamenlijk de inwoner aan te moedigen om ‘gezond blijven’ belangrijk te vinden. Want als die oproep en aandacht op school, op het werk en in de woonomgeving eenduidig is, en ondersteund wordt door de zorgverleners, wordt ‘gezond zijn’ een normaal thema.

Inmiddels hebben we in Vitaal Vechtdal een methode ontwikkeld om mensen te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Dat betekent onder andere het stimuleren van sport en beweging, elkaar ontmoeten in de wijk en ondersteuning bieden bij het minderen van alcohol drinken. Dat doen wij in het Vechtdal samen met scholen, werkgevers, zorgverleners en gemeenten.

Stoptober

Een mooi voorbeeld is onze regionale campagnevariant van Stoptober die we tijdens de landelijke Stoptober-week voerden. Door eenduidige en gelijktijdige promotie van deze stopweek via alle regionale media, huisartsen, zorginstellingen, scholen, gemeenten, bedrijven en sportclubs krijgt de roker overal dezelfde boodschap: ‘Stop met roken, en wij helpen u daarbij.’ Door het succes van de stoppen-met-roken bijeenkomst in het najaar, organiseerden wij in januari 2019 weer een bijeenkomst met ruim 260 deelnemers die allemaal wilden stoppen. Met thema roken weten we de juiste doelgroep te bereiken, maar bij het minderen van alcohol gaat dat nog een stuk lastiger.

Subsidie

Onlangs ontvingen wij vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidie voor een deel van de samenwerkingskosten om een gezonde leefstijl bij inwoners in regio Vechtdal te stimuleren en activeren. Dit is een welkome ondersteuning waarmee wij de inwoners ook de komende jaren verder kunnen helpen om makkelijker keuzes te maken die goed zijn voor je gezondheid. Het stelt ons in staat extra activiteiten en ook duurzame methoden te ontwikkelen die een gezonde leefstijl verder mogelijk maken. Denk aan een inzet van een buurtsportcoach of vervolgprogramma Vroeg Erbij: vroege signalering van opvoed- en opgroeirisico’s bij zwangeren. Daarnaast wordt gekeken hoe de zorg voor kwetsbare ouderen beter kan worden georganiseerd. Betere samenwerking tussen zorgverleners, en meer inzet op preventie, moet leiden tot betere gezondheid en lagere kosten voor de zorg.

Daarom gaan wij volgens het model van ‘de piramide voor gezondheid’ (zie video) vanuit alle vier domeinen, met steun van zorgverzekeraars, ook de komende jaren door met het zo gezond mogelijk maken van onze inwoners. Daarbij is het Nationaal Preventieakkoord een goede steun in de rug en is de preventiecoalitie van Vitaal Vechtdal met gemeenten, zorgverzekeraars en VWS een belangrijke aanvulling hierop.


Pauls doorgeefvraag

‘Hoe kunnen GGD en curatieve zorg samen meer bereiken in het bevorderen van gezondheid?’ Paul van der Velpen, adviseur publieke gezondheid en oud-directeur GGD Amsterdam, zal antwoord geven in de volgende blog.

Estafetteblog #6

Lees de blog van Tom van Loenhout: ‘Voeding en beweging voor gezondheidswinst’.

<

Schrijf mee

Ook een keer meeschrijven aan de Estafetteblog? Laat het ons weten: info@allesisgezondheid.nl